شهلا دانشفر

خوش آمديد

افزايش دستمزدها فوري يك پاسخ مهم ما به طرح هدفمند كردن يارانه ها

مساله دستمزد، مشغله و مساله فوري و مبرم همه كارگران است. خواستي كه كارگران بر آن بطور مشخص از دو سال پيش تاكيد گذاشته اند، افزايش دستمزد حداقل يك ميليون تومان است. اين حد افزايش دستمزد تازه دستمزد كارگران را به خط فقر نزديك ميكند اما به معناي حدود سيصد درصد افزايش دستمزدهاي كنوني است. جمهوري اسلامي و كارفرمايان روشن است كه بدون فشار مبارزه و اعتراض گسترده كارگران به اين خواست تن نميدهند. اما اين فشار يعني مبارزه و اعتراض جريان دارد و يك امرواقعي است. روشن است كه هنوز به جنبش گسترده و اعتراضي بهم پيوسته و سازمان يافته و تعرضي كه بتواند اين خواست را به كرسي بنشاند نرسيده است. هنوز شاهد اعتصابات گسترده و سراسري كارگران با شعار افزايش چندين برابر دستمزدها نيستيم و اين دست فعالين كارگري را ميبوسد كه براي به جريان افتادن چنين حركتي از سوي كارگران تلاش كنند. اما همين فضاي نارضايتي كارگران از دستمزدهاي كنوني و جوشش و التهاب در محيط هاي كارگري براي افزايش دستمزدها كه بويژه با حذف يارانه ها اوج بيشتري گرفته، خود فشاري جدي بر حكومت و نهادهاي جنبي اش گذاشته است كه قابل انكار نيست. دست و پازدن و گيجي شوراهاي اسلامي يك نمونه گوياست. همين هفته پيش عباس كشاورز معتمدي عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان قزوين اظهار كرد: با توجه به تورم سالانه و اثرات اجراي قانون هدفمندي يارانه حقوق كارگران نبايد از يك ميليون تومان كمتر باشد. او با بيان اينكه هزينه اجاره مسكن ، آموزش فرزندان و ٣٥ قلم از كالاهاي اساسي به شكل قابل ملاحظه اي افزايش يافته با پزي كارشناسانه ميگويد كه بنده براساس كار مطالعاتي و كارشناسي و با در نظر گرفتن يك زندگي متوسط براي يك خانواده كارگري تصويب اين رقم را به نمايندگان جامعه كارگري در شوراي عالي كار پيشنهاد مي كنم.

 از سوي ديگر ولي الله صالحي يکي از حضرات شوراي اسلامي کار و كميته دستمزد دولت همصدا با احمدي نژآد و سران جنايتكار رژيم از طرح هدفمند كردن يارانه مجيزگويي كرده و ميگويد: “اگر قانون هدفمندسازي يارانه‌ها دقيق اجرا شود مي‌تواند كمكي موثر به معيشت خانوارهاي كارگري در دهك‌هاي پايين كند.”

 عباس وطن پرور نماينده كارفرمايان در كميته دستمزد جمهوري اسلامي نيز با اشاره به اينكه بر اساس طرح هدفمند كردن يارانه ها تورم ٦٠ درصد افزايش مي يابد، ميگويد كه كدام كارفرما حاضر است كه ٤٠ درصد مزد كارگر را افزايش دهد.

 همين سه اظهار نظر به روشني موقعيت به هم ريخته جمهوري اسلامي و معضل تعيين حداقل دستمزدها براي سال آتي را نشان ميدهد. اين اظهارات ادامه همه آن هوار كشيدن هايي است كه مي گويند “فتنه اقتصادي” در راه است و برايش مانورها داده اند و نيروهايشان را بسيج كرده اند. وقتي از فتنه اقتصادي سخن ميگويند دارند به چشم انداز اعتصابات كارگران و معلمان و پرستاران براي افزايش دستمزدها و در اعتراض به گراني و فقر اشاره ميكنند. از جمله همين هفته شاهد اين بوديم كه چگونه با شروع اجرايي كردن طرح هدفمند كردن يارانه هايشان ، همه جا را در قرق نيروي انتظامي شان قرار دادند كه مبادا فتنه اي كه هشدارش را بارها به يكديگر داده اند و به كابوس هر شبشان تبديل شده است، شروع شود و كنترل اوضاع از دستشان خارج گردد.

بله امسال در شرايطي بحث بر سر تعيين حداقل دستمزد كارگران براي سال آتي است كه جامعه در چنين تب و تابي و حكومت در چنين وحشتي بسر ميبرد.

 بطور واقعي موضوع از اينقرار است كه از يكطرف حكومت اسلامي ناگزير شد، جام زهرش را بنوشد و طرح هدفمند كردن يارانه ها را با دورخيزگرفتن بسيار و با همه هراس و وحشتي كه دارد، به اجرا بگذارد. از سوي ديگر تاثيرات و عوارض خطرناك اجتماعي اجرايي شدن طرح هدفمند كردن يارانه ها و به قول خودشان در راه بودن “فتنه اقتصادي” مردم به كابوس هر روزه تك تك سران اين حكومت تبديل شده است. امروز در لبه چنين پرتگاهي و در دل چنين شرايطي است كه بحث حداقل دستمزد يك ميليون تومان به ميان مي آيد.

 اخبار همين هفته را دنبال كنيد، با اجرايي شدن طرح هدفمند كردن يارانه ها، اولين عكس العمل نه تنها كارگران بلكه كل مردم اين بود كه همانطور كه قيمت اجناس گران ميشود بايد دستمزد و حقوق ماهانه ما نيز افزايش يابد. اين بحثي است كه در همه جا و در هر جا كه مردم جمعند شنيده ميشود. همچنين بحث مردم اينست كه نبايد زير بار اين وضعيت برويم، بايد اعتصاب كرد و دست از كار كشيد و بايد به اين يكه تازي ها پايان داد و انعكاسي از همين بحث ها را در برنامه هاي مستقيم همين هفته تلويزيون كانال جديد از زبان خود مردم شاهدش بوديم. بطور واقعي جامعه آبستن اتفاقات مهمي است. در دل چنين شرايطي است كه كشاورز معتمدي هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان قزوين از حداقل يك ميليون دستمزد براي سال ٩٠ سخن ميگويد. همه اينها نشانگر اينست كه به طور واقعي امروز بيش از هر وقت زمينه براي شكل گيري تعرضي گسترده و اجتماعي در مقابل حكومت اسلامي و تهاجماتش فراهم است. بايد به استقبال اين اعتراض وسيع و اجتماعي رفت و شكلش داد.

چاره اي ديگر نيز در مقابلمان قرار ندارد. بايد در برابر تعرض جمهوري اسلامي به زندگي و معيشتمان بايستيم و اين تهاجم را با تمام قوا عقب بزنيم. اولين راه براي عقب زدن اين تهاجم، گرد آمدن حول خواست افزايش دستمزدهاست. بحثي كه هم اكنون داغ است و حكومت اسلامي از چند ماه پيش يعني از شهريور ماه شروع به سبك سنگين كردن ابعاد اين خطر كرده است و هر روز با اظهاراتي جامعه را سونداژ ميكند، تا ببيند سرانجام در برابر جنبش عظيمي كه در راه است چه كند. و اكنون با نزديك شدن پايان سال گفتمان آن داغتر ميشود. بعلاوه همانطور كه گفتم مساله افزايش سطح درآمد و حقوقها امروز موضوع بحث نه تنها كارگران بلكه كل جامعه است. بنابراين خواست افزايش دستمزدها امروز آن پرچمي است كه ميشود كل جامعه را دورش متحد كرد. و تهاجم حكومت را با يك تعرض وسيع اجتماعي پاسخ داد. نكته مهم اينجاست كه گفتمان اين بحث و اينكه دستمزد ما كارگران را خودمان بايد تعيين كنيم، مدتهاست در جامعه جاريست. دو سال پيش براي خواست يك ميليون تومان حداقل دستمزد طومار جمع كرديم و حركتي را به راه انداختيم. امسال نيز ميشود دوباره دور اين خواست جمع شد. با اين تفاوت كه امسال نيروي اجتماعي وسيعتري را ميتوانيم دور اين خواست گرد بياوريم. اين سنگريست كه ميتوان فتحش كرد. اين پرچم را بدست گيريم و اجازه ندهيم كه جانيان حكومت اسلامي چنين بر سر معيشت و زندگي مان تصيميم بگيرند. جمع شويم و با شعار زندگي انساني حق مسلم ماست، كارزاري سراسري بر سر خواست افزايش دستمزدها فوري، براه اندازيم. افزايش دستمزدها فوري يك پاسخ مهم ما در برابر حذف يارانه ها، و خراب كردن اين طرح بر سر جانيان اسلامي است. صف خود را براي اين كارزار مهم متحد كنيم.* کارگر کمونیست 340، 4 دی 89

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: