شهلا دانشفر

خوش آمديد

ماشين جنايت عليه زندانيان سياسي را ميتوانيم درهم بشكنيم

هفته اي كه گذشت هفته اعتراضات وسيع عليه اعدام بود. اما نگاهي به ليست كساني كه در ليست اعدام هاي جمهوري اسلامي قرار دارند و كسانيكه اين روزها توسط جانيان اسلامي به جوخه هاي دار سپرده شده اند، موضوع را بیش از بیش خطیر میکند.  اكنون ديگر بحث تنها بر سر اعدام آنها كه بنا به گفته مقامات قضائي حكومت اسلامي پرونده قتل و مواد مخدر و امثال اينها دارند نيست. بلكه اكنون بحث بر سر اعدام انسانها تحت عنوان “محاربه با خدا” و “جاسوس اسرائيل” و غيره است. بحث بر سر  جلوكشيدن پرونده هاي سياسي در اين اعدامهاست. جمهوری اسلامی سال گذشته فرزاد کمانگر و ۴ زنداني همراه او را اعدام كرد و متعاقب آن شهرهاي كردستان به اعتصاب عمومي كشيده شد و اعتراضي جهاني عليه اين جنايت بر پا شد. امسال اين رژيم در اوج استيصال باز دست به اين سلاح برده است، چون تعرضي وسيع را تحت عنوان اجراي طرح “هدفمند كردن يارانه ها” به جامعه شروع كرده است و ترس از فتنه اقتصادي به كابوس شب و روزش تبديل شده است و براي مقابله با طغيان ميليوني مردم ،  در حاليكه زير منگنه اعتراضات مردم نفسش بريده است، دارد سراغ فعالين سياسي ميرود و ميخواهد با اعدام و كشتن براي خود وقت بخرد. امروز هم جمهوري اسلامي ميداند و هم مردم ميدانند كه جمهوري اسلامي در شرايطي نيست كه كشتارهاي سال ٦٠ و ٦٧ را تكرار كند. اما دارد آخرين تقلاهايش را ميكند. در همين هفته جلادان اسلامي علي صارمي را كه در مراسم گراميداشت ياد جانباختگان راه آزادي در سال ٨٥ در خاوران بازداشت شده بود، به اتهام فعاليت با سازمان مجاهدين اعدام كردند. علي اكبر سيادت را تحت عنوان جاسوسي براي اسرائيل اعدام كردند. دو نفر ديگر را به اسامي، زانیار مرادی و لقمان مرادى به عنوان اعضای “حزب کومله” حكم اعدام داده و ظاهرا گفته اند که میخواهند آنها را در ملاء عام اعدام کنند و زندانيان ديگری چون زينب جلاليان و غيره نيز در ليستشان هستند. در همين هفته نيز جانيان حكومت اسلامي دستور اجراي حكم اعدام حبيب الله لطيفي دانشجوي  سال آخر رشته مهندسي صنايع در دانشگاه ايلام را كه به اتهام اقدام عليه امنيت ملي و محاربه به او حكم داده اند، را صادر كرده بودند. اما  با اعتراضي گسترده جهاني و مبارزات جانانه صدها و هزاران نفر از مردم سنندج و سراسر جهان ، رژيم  نتوانست به پاي اجراي حكم جنايتكارانه اش برود و حبيب الله لطيفي اكنون زنده است اما هنوز در زندان سنندج زير اعدام بسر ميبرد.

 كل اين اتفاقات نشان ميدهد كه امروز در يك مرحله تعيين كننده و خطيري براي مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي قرار داريم. اعتراض گسترده جهاني عليه اعدام حبيب الله لطيفي در واقع يك رويداد مهم و يك نمونه بارز از مبارزه اي است كه مقابل حكومت بايد بطور جدي و گسترده  و فوري در پيش گرفت.  هفته مبارزه براي لغو حكم اعدام حبيب الله كه آنرا پشت سر ميگذاريم، ميتواند نقطه شروعي براي مبارزه اي قدرتمند و جهاني براي آزادي همه زندانيان سياسي از زندان باشد. در ايران و در همه كشورها با مبارزاتمان و برپايي ميتنگ هاي اعتراضي فرياد بزنيم كه حبيب الله لطيفي بايد فورا از زندان آزاد شود. اعلام كنيم كه همه اعدام ها در ايران بايد متوقف شود و تمامي احكام اعدام لغو شود. اعلام كنيم كه همه زندانيان سياسي بايد فورا از زندان آزاد شوند . به تجمعاتمان در مقابل زندان سنندج ادامه دهيم و نه تنها حبيب الله لطيفي را از زندان آزاد كنيم، بلكه تمام بازداشتگان در اين زندان را از چنگ جمهوري اسلامي رها كنيم. تجمعاتي كه در مقابل زندان اوين داشتيم را دوباره در سطح گسترده تري برپا كنيم و خواهان آزادي تمامي زندانيان سياسي از زندان شويم. تظاهرات هاي شبانه را با شعار زنداني سياسي آزاد بايد گردد از سر بگيريم.

 دادستاني جمهوري اسلامي در  تهران در مورد كارگران زنداني سنديكاي شركت واحد اعلام كرده است، ” اتهام بازداشت شدگان سنديكاي شركت واحد ‘امنيتي’ است”. همچنين خبر ميرسد كه بهنام ابراهيم زاده فعال كارگري و فعال دفاع از حقوق كودك با اتهام ساختگي فعاليت با سازمان مجاهدين و محاربه جانش در خطر است. در برابر اين ياوه گويي ها بايد عكس العمل فوري نشان دهيم.  كارگران شركت واحد، كارگران نيشكر هفت تپه كه رهبرانشان احكام زندان گرفته اند، نقش مهمي در اين مبارزه دارند.  با اولتيماتوم به اعتصاب جلوي اين تهاجمات را بگيريم. نيروي ما وسيع است. نيروي ما جهاني است. به نمونه كمپين جهاني براي نجات جان سكينه آشتياني نگاه كنيد كه چگونه اين رژيم را در سطح جهاني به چالش كشيده است. به همين اتفاقي كه در همين هفته در مورد حبيب الله لطيفي و اعتراض جهاني به فرمان اجراي حكم اعدام او نگاه كنيد. همه اين اتفاقات نيروي عظيم ما را به ما نشان ميدهد. با اتكا به اين نيرو و متحد كردن صف مبارزاتمان جلو اعدام ها را بگيريم. جلوي احكام اعدام و زندان و همه اين يكه تازي هاي حكومت جنايتكار جمهوري اسلامي را بگيريم و درب زندانها را باز كنيم. تمام زندانيان سياسي بايد فورا از زندان آزاد شوند. همه كارگران زنداني بايد از زندان آزاد شوند. حبيب الله لطيفي بايد فورا از زندان آزاد شود. به تظاهرات هايمان و مبارزاتمان براي آزادي زندانيان سياسي از زندان ادامه دهيم.

انترناسيونال ۳۸۱، ده دی هشتاد و نه

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: