شهلا دانشفر

خوش آمديد

پژواك خواست افزايش دستمزد در درون حكومت

مساله ميزان حداقل دستمزد براي سال آتي موضوغ بحث داغي در درون حکومت و در ميان کارگران است. جمهوري اسلامي مدتهاست بحث بر سر اين موضوع را شروع کرده و تا كنون دهها جلسه در پشت پرده برپا كرده و بر سر خود كوبيده اند، كه با اين موضوع كه مساله معيشت و زندگي كل كارگران است، آنهم در دل اين شوك تورمي كه ايجاد كرده اند و جامعه در حال خشم و در آستانه عصيان است، چه كنند. به سر خود ميكوبند كه امسال در دل شرايطي كه “فتنه اي اقتصادي” در راه است، و كارگران و كل جامعه  مترصد فرصتي هستند كه بيرون بريزند و كل بساطشان را جمع كنند، چگونه ميتوانند خود را از زير اين خطر بيرون بكشند. بله امسال بطور واقعي در شرايطي كاملا متفاوت با هر سال بحث تعيين ميزان حداقل دستمزدهاست.

 امسال مساله ميزان حداقل دستمزدها بيش از بيش به يك موضوع جنجالي و دعوا در درون حكومت تبديل شده است. اين را از اظهارت ضد و نقيضشان ميتوان ديد. از يكسو از اين صحبت ميكنند كه ظاهرا اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها نرخ تورم را كاهش ميدهد و بنابراين دستمزد به نسبت سال گذشته ميتواند از افزايش كمتري برخورد باشد. از سوي ديگر خودشان در دعواهايشان از افزايش ٦٠، ٧٠ درصدي نرخ تورم در نتيجه اجراي طرح هدفمند كردن يارانه هايشان سخن ميگويند و مساله شوك تورمي و پيامدهاي اجتماعي آن دو سه سال است كه موضوع  جدال درون اين حكومت بوده است. در ادامه همين دعواهاست كه حتي از رقم يك ميليون تومان بعنوان حداقل دستمزد كارگر براي سال آتي صحبت ميكنند.

 عزیز عاملی عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان ایران در گفتگو با مهر از افزايش احتمالي ١٥ درصد به سطح حداقل دستمزد فعلي يعني ٣٠٣ هزار تومان سخن ميگويد و توضيح ميدهد:  ” امسال نیز مانند سالهای گذشته شورای عالی کار نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را در محاسبات حداقل دستمزد لحاظ خواهد کرد که با توجه به اینکه تاکنون این نرخ تک رقمی بوده؛ بنابراین خیلی منطقی است که دستمزد طبق روال سال قبل و بر پایه توافق کارگران و کارفرمایان با توجه به نرخ تورم تعیین و اعلام شود.”

عزيز عاملي از تك رقمي بودن نرخ تورم سخن ميگويد، اما قبل از وي يكي ديگر از همكارانش عباس وطن پرور نماينده كارفرمايان در كميته دستمزد ميگويد،  كدام كارفرماست كه با توجه به  اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها و افزايش ٦٠ تا ٧٠ درصدي نرخ تورم حاضر به افزايش ٤٠ درصدي دستمزد كارگران باشد.

 از سوي ديگر عباس كشاورز معتمدي، عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار قزوين پيشنهاد رقم حداقل يك ميليون تومان را بعنوان حداقل دستمزد كارگران در سال آتي را پيشنهاد كرده و در  دعواهاي درون حكومتي شان و انتقاداتي كه بسوي هم سراريز ميشود،  برملا ميكند كه رقم يك ميليون تومان  پيشنهادي او هنوز از خط فقر تعيين شده آمار بانك مركزي در سال گذشته كمتر است و توضيح ميدهد كه تازه اين رقم بدون در نظر گرفتن اثرات قانون هدفمندي يارانه ها محاسبه شده است.

اما  دهقان كيا همكار ايشان و عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در رابطه با همين مساله ميزان حداقل دستمزد كارگران و كميته مزد جمهوري اسلامي در گفتگويي با خبرنگار مهر صدو هشتاد درجه متفاوت صحبت كرده و  در پاسخ به این سوال که با توجه به پایین تر بودن نرخ تورم امسال نسبت به يازده و سه درصد تاثیرگذار در تعیین حداقل دستمزد سال گذشته، آیا ممکن است دستمزدها کاهش یابد؟! با استناد به بندي از قانون كار جمهوري اسلامي ميگويد چون مبنا علاوه بر تورم معيشت يك خانوار ٤ نفره است، دستمزد كاهش نمي يابد. و در واقع بر نرخ تورمي كه خبرنگار مهر عامدانه به پيش كشيده است، صحه ميگذارد و همه دلخوشي اي كه به كارگران ميدهد اينست كه دستمزدها كاهش نمي يابند! و همانجا كارگران را به توافق منطقي با كارفرمايان و دولت فراميخواند.  گفتگويي كه بيش از بيش نقش هميشگي شوراهاي اسلامي را بعنوان جاده صاف كن هاي حكومت براي پيشبرد طرحهاي ضدكارگريشان نشان ميدهد.

 با كنار هم گذاشتن همه اين اظهارات به روشني ميتوان  توطئه  كثيف و جنايتكارانه اي كه اين حكومت در قبال زندگي و معيشت كارگران و كل جامعه در پيش دارد را ديد. توطئه اي كه براي اجرايش مزدوران شوراي اسلامي و خانه كارگر و مراكز آماري بانك مركزي و رسانه هايشان همه و همه  به خدمت گرفته شده اند، تا به كارگر بقبولانند قدرت خريدش بيشتر شده است و در نتيجه افزايش مزدي در كار نيست. بقبولانند كه وضع همين است و اگر صدايت درآيد، فتنه گر اقتصادي هستي و جايت در زندان است.  دهقان كيا در همين گفتگو صحبت از اين ميكند كه ظاهرا قرار است تا پايان سال جاري قيمت ٢٥ قلم كالا واقعي شود و در نتيجه دستمزد كارگر هم بايد واقعي شود و ميكوشد با رندي آخوندي نه تنها كاهش سطح دستمزد كارگران در سال ٩٠ بلكه طرح “هدفمند كردن يارانه هاي” حكومت را بعنوان گشايشي براي كارگران، قالب كند. و در همين رابطه ميگويد: “از دولت انتظار می رود تا در زمان آزادسازی قیمتها و اجرای هدفمندی یارانه ها، دستمزد کارگران نیز واقعی شود و تاثیرات آزاد سازیها در معیشت کارگران دیده شود.”

 اين اظهارات در عين حال اوج دروغگويي و بيشرمي اين جانيان دزد را نشان ميدهد. نرخ تورم را ده جور مي پيچند تا تك رقمي اش كنند و بعد هم دستمزد كارگر را افزايش ندهند و زندگي و معيشت بقول خودشان هفت و نيم ميليون كارگر را رقم بزنند. همه اين دروغ ها و مزخرفات را هم بعنوان كارشناس و اعضاي كميته مزد جمهوري اسلامي بيان ميكنند.

كنار هم گذاشتن همه اين اظهارات به روشني نشان ميدهد كه اوضاع از چه قرار است. يك مشت دزد و آقازاده هاي ميلياردر تحت عنوان كارشناس نشسته اند و دارند بر سر ميزان دستمزد كارگران تصميم ميگيرند. كميته مزدشان را تشكيل داده و دعوا و مرافعه شان بالا گرفته است و در دعواهاي دروني شان اسرار مگويشان نيز بر ملا ميشود.

 خلاصه اينکه موضوع ميزان حداقل مزد سال آتي، امسال بيش از هر سال به موضوع كشاكش درون حكومت و به معضل آن تبديل شده است. در ميان اين کشاکش ها بهترين فرصت براي ما کارگران است که خودمان جلو بيفتيم. اعلام کنيم که دستمزدمان را خودمان بايد تعيين کنيم. و مبنايي را بعنوان ميزان دستمزدمان اعلام کنيم. به شوراهاي اسلامي و خانه کارگر اعلام کنيم که ديگر اجازه نميدهيم که نمايش مسخره هر ساله خود  را به اجرا بگذاريد، ارقام مختلف بر سر ميزان دستمزد ما كارگران را  به جلو پرتاب كنيد و بعد هم جامعه كارگري را به تحمل و صبر فرابخوانيد.  اعلام كنيم كه  با استناد به همين گفته هاي خودتان دستمزد ما بايد رقمي بسيار بالا تر از اين يک ميليون توماني باشد که جناب عباس کشاورز ميگويد. چگونه است که نرخ خط فقر بانک مرکزي در سال گذشته يک ميليون تومان بوده و اکنون با ژست كار شناسانه از يک ميليون تومان مثل صدقه به كارگران صحبت ميكنيد؟ بگوييم ميزان مزد ما در قدم اول بايد يک ميليون تومان باشد. و تازه اين در قدم اول است. بگوييم حق ما داشتن يک زندگي انساني است.  اعلام كنيم، كه ما نه تنها اين  يك ميليون حد اقل دستمزد بلكه همه حق و حقوقمان را ازحلقوم شما جانيان بيرون ميكشيم. و حداقل يك  ميليون تومان دستمزد را اولين سنگري خواهيم كرد كه با فتح آن طرح يارانه هايتان را هم روي سرتان خراب كنيم و اين حضرات شوراي اسلامي و خانه كارگر را نيز از سر راهمان برداريم.*

انترناسیونال ۳۸۲-هفده دی هشتاد و نه

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: