شهلا دانشفر

خوش آمديد

روز جهانی کارگر ۲۰۱۳ در ایران، یک اول مه گسترده

شهلا دانشفر

برگزاري اول مه امسال نيز موضوع كشاكش كارگران و حكومت اسلامي سرمايه داران بود. تهديدات و احضارها و فشار بر فعالين كارگري از مدتي قبل از اول مه شدت يافت و در روز اول مه نيز حكومت مزدوران مسلحش را آماده و فضاي شهرهاي بزرگ را نظامي كرد تا از برگزاري اول مه جلوگيري كند. گرچه اين تهديدات و فشارها مانع برگزاري يك اول مه توده اي وسيع گرديد، اما ترس حكومت از كارگران و اول مه را نيز بيش از پيش جلوي چشم مردم گذاشت. عليرغم اين تمهيدات و فشارها کارگران امسال نيز ایستادند و این روز را در تهران، سنندج و شماري از شهرهای دیگر گرامی داشتند و خواستهایشان را فریاد زدند. به سهم خود دست همه دست اندرکاران و سازماندهندگان این روز بزرگ اعتراضی را به گرمی میفشارم و به آنها درود میگویم.

فضای تجمعات اول مه امسال، فضای اعتراض و مبارزه بود و موضوع محوری این اعتراض، دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر و فلاکت بیسابقه ای که بر گرده کارگران و کل جامعه حاکم شده است. کارگران در این روز در قطعنامه ها و بیانیه هایشان کیفرخواست خود را علیه توحش سرمایه داری اعلام داشتند. به این اعتبار اول مه امسال روز ابراز وجود بخش پيشرو جنبش کارگری در جلوی صحنه اعتراض کل جامعه بود.

اول مه امسال در شرایطی بر پا شد که هزاران کارگر در دهها مرکز کارگری در شهرهای مختلف از جمله ١٢٠٠ کارگر نورد لوله صفا، ٢٤٠٠ کارگر خاتون آباد و ١٠٠٠ کارگر صدرا در بوشهر در اعتصاب و مبارزه بودند.

همچنین تصمیم دولت مبنی بر تعیین ٤٨٧ هزار تومان که چند برابر زیر خط فقر است، موج وسیعی از اعتراض در میان کارگران را برپا کرد. این تصمیم اعلام جنگ چندین باره به کارگران و کل جامعه بود. خصوصا ٣٠ هزار کارگر که امضا کنندگان طومارهای اعتراضی علیه دستمزدهای زیر خط فقر بودند، در برابر این تصمیم به خشم آمدند و اعلام کردند که کوتاه نمی آییم و تجمع و اعتصاب تنها راه در مقابل ما کارگران است. در چنین فضایی از اعتراض روز اول مه فرا رسید.

امسال نیز رژیم اسلامی مثل هر سال بساط مسخره هفته دولتش را بر پا کرد تا روز جهانی کارگر را به حاشیه براند. محجوب و پادوهای خانه کارگر بازیگران این بازی بودند. اما کارگران در مقابلشان ایستادند و در جاهایی این مراسم ها به صحنه اعتراض کارگران تبدیل شد. از جمله در جریان سخنرانی مقامات حکومت در سالن دانشگاه علمی کاربردی خانه كارگر در ١٠ اردیبهشت تعدادی از كارگران و بازنشستگان تهران دست به اعتراض زدند و آنجا را به صحنه اعتراض خود تبدیل کرده و با طرح خواستها و اعتراضاتشان نگذاشتند مقامات حکومتی با خیال راحت وراجی کنند. در جلسه دیگری نیز در تهران که توسط مزدوران کانون شوراهای عالی کار و با شركت رئيس اداره كار، رئيس اداره بيمه و معاون بيمه و درمان تشكيل شده بود، تعدادی از کارگران، همزمان با سخنرانی مقامات شروع به صحبت کردند و میتینگ دولتی را به یک تجمع اعتراضی تبدیل کردند. بگذریم که رژیم اسلامی از ترس اشغال خیابان ها توسط کارگران حتی با دادن مجوز به پادوهای خانه کارگر خودشان نیز مخالفت کرد.

نگاهی به اخبار مراسمهای روز جهانی کارگر به روشنی نشان میدهد که اول مه مسال نيز یک روز گسترده اعتراضی بود. نقطه درخشان مراسم های این روز در تهران و در سنندج بود. تجمع اول مه در تهران در مقابل وزارت کار که از سوی هماهنگ کنندگان طومار سی هزار امضا با خواست افزایش دستمزدها برپا شده بود، با شعار “یک درصد تامین تامین، ٩٩ درصد گرسنه” که بر روی پلاکاردهایشان نوشته شده بود، صدای اعتراض این سی هزار کارگر و کل جامعه علیه فقر و گرانی و توحش سرمایه داری حاکم بود. این در حالی بود که صدها نفر دیگر از کارگران و مردم معترض  خود را به خیابان کنار آنجا رسانده بودند اما نيروهاي حكومت مانع پيوستن آنها به صف اعتراض كارگران شدند. نمایندگانی از سوی کارگران با مقامات دولتی به گفتگو نشستند و خواست کارگران مبنی بر لغو تصمیم دولت بر سر میزان حداقل دستمزد سال ۹۲ را به اطلاع رساندند و اعلام داشتند که پیگیر این خواست خود خواهند بود.

 کارگران سندیکای شرکت واحد نیز به مناسبت روز جهانی کارگر مراسمی برپا داشتند و با تهیه طوماری اعتراضی خواستار آزادی فوری رضا شهابی از رهبران این سندیکا شدند. در سنندج نیز پلاکاردهای سرخ اول مه و مارش با شکوه کارگران و مردم معترض در وسط این شهر یک قدرتنمایی با شکوه از سوی کارگران و مردم معترض شهر بود. در جلوی صف مارش اول مه سنندج پلاکارد سرخ کارگران جهان متحد شوید میدرخشید و شعارهای “کارگران اتحاد، اتحاد” و “نان، مسکن، آزادی” در فضای شهر سنندج طنین انداخته بود.

در سقز هم در وسط شهر تعدادی از کارگران و فعالین سیاسی جمع شدند و محمود صالحی از فعالین و رهبران کارگری سخنران این مراسم بود.

یک مرکز قابل توجه دیگر در اول مه امسال شرکت صدرای بوشهر بود که هزار کارگر در این روز وارد سومین روز اعتصاب متحد خود شدند و طی بیانیه ای این روز را گرامی داشتند.

جنبه قابل توجه دیگر اول مه همانند هر سال قطعنامه ها و بیانیه های کارگران به مناسبت این روز بود. قطعنامه های اول مه کیفرخواست کارگران علیه توحش سرمایه داری بود. کارگران در بیانیه ها و قطعنامه هایشان بطور واقعی صدای اعتراض کل مردم به جان آمده را علیه فقر و گرانی و دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر را به صدا در آوردند. در این قعطنامه ها کارگران با خواستهایی چون لغو مجازات اعدام، برابری زن و مرد، حق تشکل، حق اعتصاب و حق تجمع بعنوان حقوق پایه ای کارگران و کل مردم، دفاع از حقوق کارگران افغان بعنوان شهروندان این جامعه، حق داشتن یک زندگی انسانی برای کودکان و لغو کار کودکان، تامین برای بازنشستگان و درمان رایگان برای همه، و دیگر خواستهای فوری خود صدای اعتراض کل جامعه را نمایندگی کردند. از جمله به مناسبت این روز قطعنامه ها و بیانیه هایی از سوی سندیکای شرکت واحد، اتحادیه آزاد کارگران ایران، برگزار کنندگان اول مه در سنندج، سندیکای کارگران خبازی های شهر سنندج و حومه، سندیکای کارگران خبازیهای مریوان و سرو آباد، رضا شهابی، کانون مدافعان حقوق کارگر، کانون نویسندگان ایران و … منتشر گردید.

به مناسبت اول مه فعالین کارگری سرشناس از جمله رضا شهابی، علی نجاتی، پدرام نصراللهی، بهنام ابراهیم زاده، شاهرح زندان، از زندان و از بیرون از زندان پیام  دادند و سخنگوی خواستهای کل کارگران و کل جامعه شدند.

نگاهی به اخبار اول مه روز جهانی کارگر، به روشنی بیانگر حال و هوای جنبش کارگری و ابعاد وسیع اعتراضی در میان کارگران و کل جامعه است. به این ترتیب برای برگزاری اول مه و برپایی  این روز مهم کارگران در ایران جنگیدند. یک خواست مهم قطعنامه های کارگری در این روز تعطیلی روز جهانی کارگر و به رسمیت شناختن آن  بعنوان یک روز همبستگی کارگری بود.

زنده باد اول مه روز همبستگی کارگری

گزارشات کوتاهی از این مراسمها را در زیر میخوانید.

تهران

اول مه، روز ۱۱ یازده اردیبهشت ماه، هماهنگ کنندگان طومار سی هزار نفری کارگران همگام با میلیونها کارگر در سرتاسر جهان، اول ماه مه را با برپائی تجمعی اعتراضی در مقابل مجلس شورای اسلامی گرامی داشتند. این تجمع از ساعت ده صبح شروع و تا یک بعد از ظهر ادامه داشت. به گزارش سایت اتحاد در این تجمع بیش از ۵۰ نفر از کارگران شاغل و بازنشسته (همکاران طومار سی هزار نفری کارگران) کارخانه های مختلف منجمله کارگران ایران خودرو، کیمیدارو، کشتی سازی، پارس الکتریک، بیمارستانهای تهران، شرکت مینو، فولاد خوزستان، پتروشیمی ماهشهر، کارگران ساختمانی، تهران شیمی، شرکت های صنایع فلزی شماره ۱ و ۲ ، لاستیک البرز و برخی دیگر از مراکز صنعتی شرکت داشتند. حضور بارز زنان کارگر بازنشسته و شاغل در این تجمع چشمگیر بود. این زنان که تعداد آنان حدود ده نفر بود پیشاپیش دیگر کارگران تجمع کننده در مقابل مجلس قرار داشتند و آنان را در طول تجمع نمایندگی کردند. در این تجمع بدلیل محدودیتهای موجود، کارگران شرکت کننده در جمعهایی چند نفره از کارخانه های خود حضور پیدا کرده بودند و بدلیل اعمال محدودیتهای پلیسی فقط چند تصویر از آغاز این تجمع  گرفته شد. تجمع کنندگان با اعتراض به گرانی های سرسام آور خواهان  لغو مصوبه حداقل مزد مصوب و تجدید نظر فوری در آن شدند.

این تجمع از ساعت ۱۰ صبح با بر افراشتن پارچه نوشته ها و پلاکاردهایی از سوی هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی سی هزار نفری آغاز شد و تا ساعت ۱۳ ظهر ادامه داشت. بر روی این پلاکاردها نوشته شده بود: یک درصد تامین تامین، ۹۹ درصد گرسنه گرسنه – اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت) روزجهانی کارگر گرامی باد – کارگران اتحاد اتحاد –  خط فقر ۱۵۰۰۰۰۰ تومان دستمزد کارگر ۴۸۷۰۰۰ تومان –  دفاع از معیشت مان عین شرافتمان است – اعتراض سی هزار کارگر به حداقل مزد و اصلاحات ضد کارگری در قوانین کار و تامین اجتماعی.

زیر فشار تجمع کارگران ناگزیر یکی از مشاورین رئیس مجلس شورای اسلامی با دو نفر از نمایندگان کارگران  پروین محمدی و اشرف بنائی گفتگو و کارگران اعتراض خود را بر مصوبه دولت مبنی بر میزان حداقل دستمزد سال ۹۲ و خواست لغو این تصمیم را به صورت کتبی به مجلس داده  و اعلام داشتند که در هفته آینده پیگیر این اعتراض خود خواهند شد. در این تجمع مامورین امنیتی دو نفر از کارگران جوانی را که اقدام به تصویر برداری از تجمع کرده بودند بازداشت کردند که یکی از آنها آزاد شد اما مامورین انتظامی نفر بعدی را همچنان تحت بازداشت نگه داشتند که همین امر باعث شد کارگران تجمع کننده با ادامه تجمع خود خواهان آزادی وی شوند و پایان تجمع خود را منوط آزادی این کارگر کنند. بدنبال این وضعیت مامورین انتظامی کارگر دستگیر شده را آزاد کردند اما دوربین و کارت شناسائی وی ضبط گردید که مقرر شد یکی از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران به همراه این کارگر در هفته آینده پیگیر دریافت دوربین و کارت شناسائی وی شوند.

بنا بر گزارشی که به حزب کمونیست کارگری ایران رسیده است، همزمان در محوطه اطراف وزارت کار صدها نفر از کارگران و مردم معترض حضور داشتند و در پیاده رو ها در حرکت بودند که با دخالت نیروهای سرکوبگر انتظامی که به تدریج پراکنده شدند.

 دیدار بهنام ابراهیم زاده با كارگران شهرك صنعتي حسن آباد فشافويه

یازدهم ارديبهشت روز جهاني كارگر بهنام ابراهيم زاده از چهره هاي شناخته شده جنبش كارگري ايران در شهرك صنعتي حسن آباد تهران با در دست داشتن گل و شیرینی به ديدار كارگراني رفت كه در اين روز مشغول كار بودند. او با استقبال گرم همکارانش روبرو شد. بهنام در اين ديدار در مورد دو موضوع دستمزدهای زیر خط فقر و اهمیت تشکل گفتگو کرد. كارگران نیز از وضعيت دستمزدهاي پايين وبرخورد كارفرمايان و وضعيت بهداشت وفشارهاي اقتصادي وتورم كار خود سخن گفتند. این بخشی از پیام بهنام به مناسبت اول مه در وبلاگ ویژه اوست:

گرامي باد اول ماه مه روز جهاني كارگر؛ اول ماه مه روز عوامفريبي ملتها وقومها مذاهب نيست عليه همه آنهاست. روز تاكيد بر هويت طبقاتي انترناسیوناليستي طبقه كارگر وروز اعتراض به وضوع موجود است روز اعتراض به خارج شدن ميليونها كودك از چرخه تحصيل ودرس است؛ روز اعتراض به وضع موجود عليه فقر وگراني ودستمزدهاي شرم آور است روز اعتراض زنان ومرداني است كه از وضع موجود به تنگ آمده اند و مي خواهند اين دنياي وارونه را تغيير بدهند ما كارگران اعلام مي كنيم كه يك جهان ديگر ويك دنياي بهتر هم ضروري وممكن است.

مراسم کارگران کارخانجات مختلف در محوطه اصلی شرکت پخش سراسری بانی چاو (کاله)

این مراسم ساعت دو عصر روز جهانی کارگر برگزار شد. یک محور مهم اعتراض کارگران، مساله دستمزد چند برابر زیر خط فقر تعیین شده از سوی دولت و گرانی و شرایط برده وار کار و قراردادهای موقت کاری بود که خطوط اصلی قطعنامه کارگران در این تجمع بود.

کارگران شرکت واحد اول مه را گرامی داشتند

روز ۱۱ اردیبهشت تعدادی از فعالین سندیکای شرکت واحد با حضور در پایانه های اتوبوسرانی تهران و پخش شیرینی مراسم  روز جهانی کارگران را برگزار کردند.

از ساعات اولیه صبح امروز به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر، اعضا و فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد تهران علیرغم فشارهای حراست و عوامل کارفرما با حضور در پایانه های مختلف اتوبوسرانی تهران اول ماه مه روز جهانی کارگر را گرامی داشتند و با جمع آوری امضا خواهان آزادی رضا شهابی از زندان شدند.

 حضور جمع کثیری از اعضای سندیکای کارگرن شرکت واحد تهران در این پایانه ها که توام با پخش شیرینی وشادباش به مناسبت اول ماه مه و صحبت و گفتگو در باره مطالبات کارگران بود با استقبال چشمگیری از سوی کارگران حاضر در پایانه ها مواجه شد و عوامل حراست نتوانستند مانعی در برابر کارگران ایجاد کنند.

اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه گرامیداشت روز جهانی کارگر را در پایانه آزادی و با حمل پلاکاردی به به مناسبت این روز پایان رساندند و سپس با حضور در میان کودکان کار مورد استقبال فعالین جمعیت کودکان کار و خیابان قرار گرفتند و همراه با این کودکان با خواندن سرودهایی اول ماه مه روز جهانی کارگر را گرامی داشتند.

مراسم اول مه در پارک ملی تهران

بعد از ظهر روز ۱۱ اردیبهشت کارگران شرکت ها و کارخانجات تهران – کرج مراسمی به مناسبت اول مه روز جهانی کارگر در پارک ملی تهران برگزار کردند. محور سخنرانی ها فقر و گرانی و دستمزدهای زیر خط فقر بود و در آخر نیز قطعنامه کارگران خوانده شد.

بوشهر

ادامه اعتصاب کارگران شرکت صدرا در اول مه و پیام این کارگران به مناسبت روز جهانی کارگر

اول مه اعتصاب بیش از هزار کارگر شرکت صدرا در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد ماههای بهمن و اسفند سال گذشته و فروردین ماه امسال، وارد سومین روز خود شد. کارگران این کارخانه طی بیانیه ای به مناسبت روز جهانی کارگر اعتراض خود را به میزان دستمزد چند برابر زیر خط فقر دولت برای سال ۹۲ اعلام داشته و خواستار پیگیری وضعیت خود شدند. در سرسخن این بیانیه آمده است: “برابر ظلم و جور ساكت نمي نشينيم و فرياد بر مي آوريم كه هم صدا با ديگر همدردان جامعه كارگري حق خودمان را از حلقوم سرمايه داران بيرون ميكشيم”

سنندج:

بنا به خبری که به کمیته کردستان حزب رسیده است عصر روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت در حالیکه نیروهای سرکوبگر امنیتی و پلیسی رژیم تمامی میادین و خیابانهای اصلی سنندج را قرق کرده بودند، صدها نفر با در دست داشتن پلاکارتهای قرمز که بر روی آن خواستها و مطالبات کارگران نوشته شده بود و با سر دادن شعار “نان مسکن آزادی”، “کارگران جهان متحد شوید”، “کارگر زندانی آزاد باید گردد”، “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” از خیابان غفور به طرف میدان اقبال راهپیمایی کردند. در طول مسیر تعداد بیشتری به آنها پیوستند و هر دم جمعیت بیشتر میشد. بنا به این گزارش سر دادن شعارها با فریاد جمعیت حاضر در این محل طنین انداز شده بود که در نوع خود بی نظیر بود. راهپیمایان هنوز به میدان اقبال نرسیده بودند که اوباش حکومت شامل نیروهای لباس شخصی و نیروهای انتظامی پیاده و یا سوار بر موتور به آنها حمله کردند و آنها را متفرق کردند. گفته میشود که حداقل ١٥ نفر از مردم توسط اوباش رژیم دستگیر شده اند. اسم یکی از دستگیر شدگان تیمور امجدی گزارش شده است.

مراسم روز جهانی کارگر در حالی باشکوه برگزار شد که از چند هفته قبل اداره اطلاعات سنندج با احضار و تهدید فعالین و رهبران شناخته شده کارگری در سنندج از جمله خلیل کریمی، شیث امانی، خالد حسینی، وفا قادری و دیگر فعالین کارگری در شهرهای کردستان قصد ایجاد فضای رعب و وحشت را داشت. کاربدستان رژیم در سنندج تنها به تهدید و احضار فعالین کارگری اکتفا نکرده و با میلیتاریزه کردن خیابانها و گماشتن نیروهای انتظامی، اطلاعاتی، پلیس و لباس شخصیها تلاش کردند کارگران و مردم را از برگزاری روز جهانی کارگر در سنندج محروم کنند. از جمله دو روز قبل از اول مه خلیل کریمی از رهبران کارگری شناخته شده در این شهر را تحت عنوان تلاش برای برگزاری اول مه احضار و دادگاهی کردند و آخر سر نیز قاضی پرونده به او اعلام داشت که پرونده اش را نمی بندد و این پرونده نزد وی باز است و منتظر مشاهده فعالیتی از جانب او خواهد بود تا حکم ۵ سال زندان را برایش  صادر کند. به این ترتیب او را مورد تهدید قرار دادند. همچنین در روز اول مه وزارت اطلاعات رژیم اسلامی طی تماسی با شیث امانی از مسئولین اتحادیه آزاد کارگران در شهر سنندج با اشاره به خواست این اتحادیه مبنی بر برگزاری مراسم روز جهانی کارگر و عدم صدور مجوز از سوی فرمانداری شهر، اعلام کرد  که هیچکس نباید در این شهر اقدام به برگزاری مراسم روز جهانی کارگر بکند.

حضور صدها نفر در مراسم روز جهانی کارگر در شهر سنندج و سر دادن شعارهای انسانی و آزادیخواهانه توانست این سد امنیتی و نظامی رژیم را بشکند و بار دیگر تشکلها، کارگران، فعالین کارگری و مردم مبارز سنندج برگ زرین دیگری بر مبارزات و حرکتهای اعتراضی خود در روز جهانی کارگر را بر تاریخ مبارزاتی خود حک کردند.

گفتنی است که در جریان مراسم روز جهانی کارگر در سنندج چند نفر دستگیر شدند که اسامی هفت نفر از دستگیر شدگان به این شرح است: ۱- نسترن محمدی ۲- تیمور امجدی، ۳- بختیار چتانی، ۴- بختیار فاتحی کرجو، ۵- محسن محمودی، ۶- بختیار محمودی، ۷- فاتحی. در اعتراض به این دستگیری ها صبح روز ۱۲ اردیبهشت تعدادی از فعالین کارگری سنندج و خانواده های دستگیرشدگان در مقابل دادگاه رژیم در سنندج دست به تجمع زده و خواهان آزادی فوری دستگیرشدگان اول مه شدند. مسئولین دادگاه اعلام کردند که دستگیر شدگان در صورت داشتن ضامن آزاد خواهند شد. این تجمع به مدت دو ساعت از ساعت ۱۱ تا ۱ بعدازظهر ادامه داشت. طبق خبر منتشر شده روز ۱۲ اردیبهشت نسترن محمدی از دستگیر شدگان اول مه و شاهپور حبیبی از دستگیر شدگان روز بعد از آن که به همراه دو نفر دیگر به اسامی آرام زندی و فردین قادری دستگیر شده بود، به قید وثیقه از زندان آزاد شدند.

همچنین روز ۱۱ اردیبهشت مراسم دیگری به مناسبت روز جهانی کارگر از سوی کارگران خباز در محل سندیکای خبازان برگزار گردید که در این مراسم حدود صد نفر شرکت داشتند.

کامیاران:

بنا به خبری که به کمیته کردستان حزب رسیده است روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت، روز جهانی کارگر از سوی کمیته برگزار کننده اول مه در کامیاران با شرکت جمعی از کارگران و مردم برگزار شد. جمعی در خارج از شهر و جمعی با پخش و نصب تراکت و شعار در خیابانها و محلات شهر به استقبال این روز رفتند و آنرا گرامی داشتند. لازم به ذکر است که نهادهای ضد کارگری رژیم پیشتر به درخواست فعالین کارگری در کامیاران برای صدور مجوز پاسخ رد داده بودند و تلاش کردند با ایجاد فضای نظامی در سظح شهر مانع از حضور مردم برای برگزاری روز جهانی کارگر شوند.

سقز:

به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری روز چهارشنبه ١١ اردیبهشت برابر با ١ مه در میدان هلو مقابل پاساژ ماد در شهر سقز مراسمی در گرامیداشت روز جهانی کارگر برگزار شد. در این روز جمعی از کارگران شهر سقز که قبل توسط اداره اطلاعات سقز به صورت تلفنی تهدید شده بودند که اگر از منزل خارج شوند، دستگیر خواهند شد. با وجود این جمعی از کارگران از ساعت ۷ بعدازظهر به طرف پارک کودک در خیابان شهدا رفتند و بعد از آن مسیر به طرف میدان آزادی و میدان هلو به شکل راه پیمای حرکت کردند. در اواسط راه نیروهای لباس شخصی به دنبال کارگران به راه افتادند. در جلو پاساژ ماد بالاتر از بانک ملی واقع در میدان هلو یکی از ماموران لباس شخصی به محمود صالحی حمله ور شد که مورد خشم مردم و کارگران حاضر در آن مسیر قرار گرفت. بعد از این واقعه، محمود صالحی به سخنرانی پرداخت و علت حمله مامور را این چنین تعریف کرد: “مردم شریف و آزاده شهر سقز امروز روز کارگر است و از دیروز تا این لحظه خانه ما در محاصره نیروهای لباس شخصی قرار دارد و از وقتی که ما از منزل خارج شدیم، توسط این ماموران تعقیب می شویم و به هر کجا که سر زدیم این ماموران مزاحم ما شدند. این اذیت و آزار ماموران تنها به این دلیل است که ما کارگر هستیم و می خواهیم روز جهانی کارگر را برگزار کنیم که این اشخاص مانع مراسم ما می شوند. به این ترتیب ماموران لباس شخصی وقتی حضور گسترده مردم را دیدند از ان نقطه دور شدند و مراسم به پایان رسید.

مراسم دیگری نیز در خارج از شهر در منطقه “کانی جشنی” برگزار شد. مراسم در حالی برگزار شد که مامورین تمام منطقه را به محاصره خود در آورده بودند و به کارگران تذکر داده شده بود که ما شما را با دوربین تحت کنترل داریم و باید سریعا منطقه را تخلیه کنید.

علاوه بر تهران، کرج، سنندج، سقز و بوشهر در شهرهای دیگری چون پاوه، نوسود، نودشه، سقز و مریوان و اصفهان از سوی جمعی هایی از کارگران و فعالین کارگری روز جهانی کارگر در مکانهای خارج از شهر و بصورت گلگشت برپا گردید. دراصفهان نیز تعدادی از کارگران از مراکزی چون فولاد مبارکه، مورچه خورت اصفهان، نائين، کرمانشاه و شهرهای اطراف اصفهان در باغ غدير این شهر تجمع کرده و روز جهانی کارگر را گرامی داشتند.

برپایی مراسم روز جهانی کارگر ۱۳۹۲ در زندان تبریز

بنا بر اخبار منتشر شده روز اول مه، یازده اردیبهشت، در بند هشت کار درمانی در زندان تبریز، به ابتکار محمد جراحی از رهبران شناخته کارگری در این شهر، مراسمی برگزار شد و به گرامیداشت این روز شیرینی توزیع شد. بنا بر این خبر زندانیان این بند، کارگران تحت متادون درمانی هستند و در زندان هم، در کارگاه های کفاشی و تریکوبافی کار می کنند. شرایط کاری و دستمزد در کارگاه های زندان تبریز، در مقایسه با کارگاه های بیرون زندان، بسیار وخیم است. یکی از دلایل تبعید شاهرخ زمانی از زندان تبریز به زندان یزد و سپس رجایی شهر، اعتراض وی به این شرایط وخیم بود. محمد جراحی، در پیامی از زندان تبریز، روز جهانی کارگر را به کارگران و فعالان کارگری، به خصوص شاهرخ زمانی و رضا شهابی، تبریک گفت. محمد جراحی، که در زندان به سرطان تیروئید مبتلا شده، هم اکنون تحت پرتو درمانی قرار دارد. علیرغم تجویز پزشکان معالج، که طی دوره درمان، استراحت مطلق در منزل را تجویز کرده اند، مقامات زندان و دادگستری تبریز، از مرخصی استعلاجی محمد جراحی، جلوگیری کرده اند

دو نمونه از قطعنامه های درخشان اول مه                                     

قطعنامه کارگران شهر سنندج در گرامی داشت اول ماه مه روز جهانی کارگر

امسال در شرایطی مراسم اول ماه مه را برگزار می کنیم که سرمایه داری جهانی با توجه به تداوم بحران ذاتی خود همچنان و به اشکال مختلف طبقه ی کارگر را متحمل فشارهای سنگین برآمده از ساختار فرسوده ی خود نموده است. سیستم سرمایه داری که در طول حیات خویش، و با توجه به خصلت طبقاتی اش و با در نظر داشتن ولع سیری ناپذیرش نسبت به کسب سود، به هیچ وجه حاضر به چشم پوشی از منافع کلان طبقاتی خود نبوده و نخواهد بود، به اشکال مختلف سعی در خروج از گرداب بحران اقتصادی و برون رفت از چالش های مالی خویش نموده، تا به نحوی تداوم حیات خود را در سایه ی هر چه بی حقوق تر کردن طبقه ی کارگر بازتولید نماید. اخراج و بیکارسازی های گسترده، حقوق های چند برابر زیر خط فقر، افزایش ساعات کار، کاستن از استانداردهای زندگی و خدمات اجتماعی تنها بخشی از یورش وسیع سرمایه به زندگی و معیشت توده ی کارگران می باشد که فقر و فلاکت بیشتر را برای آنان به ارمغان آورده است.

شکاف عمیق طبقاتی که محصول بی چون و چرای سرمایه داری می باشد هر روز در حال عمیق تر شدن است. نظام سرمایه سالار ثروت بی کران را در همسایگی فقر بی کران قرار داده، و بی اعتنا به شرایط زیستی فرودستان زمینه ی همزیستی نامسالمت آمیز آنان را یکجا فراهم نموده و با این کار عملا بر تمامی نیازهای رنجبران و محرومان مهر بطلان نهاده است.

نظام سرمایه محور ایران به موازات سیاست های شرکای جهانی خود، و در ادامه ی برنامه های ضد کارگری خویش، با تعیین دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر، با توجه به متناسب نبودن آن با نرخ واقعی تورم به وضوح مرگ تدریجی را به کارگران و زحمت کشان تحمیل نموده، و سرنوشت آنان را به دست گردباد تند اقتصادی سپرده است.

در مقابل تمامی این بی حقوقی ها حامیان سرمایه در ایران با بر نتابیدن هر گونه اعتراضی نسبت به نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، سعی در خفه نمودن تمامی فریادهای حق طلبانه ی زمینه ساز اعتراضات توده ای نموده، تا شاید بدین وسیله از طغیان توده های به ستوه آمده از فقر و فلاکت جلوگیری به عمل آورد. در راستای همین سیاست غیر دموکراتیک و ضد انسانی، صفوف فعالین کارگری و تشکل های کارگری را در بدترین حالت مورد آماج سهمگین ترین حملات خود قرار داده، و با تهدید، تعقیب و به زندان افکندن فعالین پیشرو، مانع گسترش پژواک آوای حق طلبانه و برابری خواهانه ی آنان در رستاخیز کارگران و زحمت کشان می گردند.

کارگران و زحمتکشان! طبقه ی کارگر با توجه به وخامت روز افزون شرایط اقتصادی، و یورش گسترده سرمایه داری به سطح زندگی و معیشتِ خود، چاره ای به جز اتحاد و همبستگی طبقاتی و متشکل شدن در صفوفی به هم تنیده در تشکل های مستقل و خود ساخته و سراسری را ندارد. پس بیائید در روزاول ماه مه (روز جهانی کارگر)، روز کیفرخواست طبقه ی کارگر بر علیه نظام سرمایه داری و مشقات حاصل از آن، هم صدا و هم آوا و رساتر از هر زمانی، دوشادوش تمامی هم طبقه ای هایمان در سراسر جهان به طرح خواست ها و مطالباتمان بپردازیم و این روز را گرامی بداریم.

لذا ما کارگران سنندج بخشی از خواست ها و مطالباتمان را به شرح زیر اعلام می داریم:

۱- به رسمیت شناختن روز جهانی کارگر به عنوان تعطیل رسمی، و حق برگزاری آزادانه ی مراسم های این روز.

۲- لغو حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار برای سال ۹۲، و افزایش حداقل دستمزدها برابر و متناسب با تورم واقعی در جامعه.

۳- به رسمیت شناختن حق ایجاد تشکل های مستقل و خود ساخته ی کارگری و منع تعقیب و پیگرد فعالین کارگری.

۴- لغو قراردادهای موقت و سفید امضا و به رسمیت شناختن قرارداد دسته جمعی و دائم، و همچنین انحلال شرکت های دلالی و کارفرمایی.

۵- پرداخت به موقع حقوق و دستمزدها، و جرم دانستن به تعویق انداختن آن، و پرداخت خسارت ناشی از آن به کارگران.

۶- ایجاد شغل برای کلیه ی افراد آماده به کار، و ممنوعیت اخراج و بیکارسازی، و پرداخت بیمه ی بیکاری کافی به کلیه ی کارگران بیکار و آماده به کار.

۷- منع کار کودکان، و تلقی به کار گیری کار آنان به مثابه ی جرم.

۸- پرداخت دستمزد برابر در مقابل کار برابر زن و مرد.

۹- ایجاد امنیت شغلی و همچنین تضمین محیط امن و بهداشتی در محل کار برای کارگران.

۱۰-ایجاد فضای امن و به رسمیت شناختن کار کارگران مهاجر، و منع تبعیض و اخراج آنان.

۱۱-آزادی فوری و بی قید و شرط کارگران پیشرو و فعالین کارگری دربند از جمله رضا شهابی – شاهرخ زمانی – محمد جراحی – بهنام ابراهیم زاده – رسول بداغی – پدرام نصراللهی – علی آزادی – غالب حسینی و …

گرامی باد اول ماه مه روز همبستگی طبقاتی کارگران

کارگران شهر سنندج – اول ماه مه

قطعنامه اتحادیه آزاد کارگران ایران به مناسب اول ماه مه

بار دیگر اول ماه مه روز جهانی کارگر از راه رسید. بیش از یکصد سال است که در این روز میلیونها کارگر در سرتاسر جهان فریاد عدالت خواهی سر میدهند تا نوید بخش رهایی جامعه ی بشری از درد و رنج و مصائبی باشند که مالکیت اقلیتی ناچیز بر ثروتهای عظیم اجتماعی بر میلیاردها انسان تحمیل کرده است.

فقر و بیکاری و بی خانمانی، جنگ و کشتار، تن فروشی تا کار کودکان برای لقمه ای نان و گرسنگی میلیاردها انسان در سرتاسر جهان تا مرگ روزانه ی هزاران کارگر در نتیجه سوانح ناشی از کار، تا سرکوب و زندان و به گلوله بستن کارگران و دهها جنایت و مصیبت دیگر، همه و همه صحنه ها و تصاویری تکاندهنده از سیمای جهانی است که انسان قرن ۲۱ در آن زندگی میکند.

در ایران نیز شرایط به همینگونه و حتی مصیبت بارتر از آن چیزی است که در سطح جهانی شاهد آنیم. کارگران ایران امروزه بطور بی سابقه ای در بدترین شرایط معیشتی در طی سه دهه گذشته قرار گرفته اند. تورم و گرانی و بی حقوقی کارگران بیداد میکند. شرایط حاضر آنچنان غیر انسانی است که گذشته از فقر و فلاکت موجود و تحمیل دستمزد زیر خط فقر بر کارگران، همین دستمزد نیز تا ماهها پرداخت نمیشود و بی هیچ شرم و پرده پوشی، گرسنگی مطلقی بر هزاران خانواده کارگری تحمیل میگردد، هر روزه صدها و هزاران کارگر بسادگی و بدون هیچ تامینی از کار خود اخراج میشوند، اما و با اینحال دولت در صدد اصلاح قانون کار برای تسهیل اخراج کارگران نیز بر میاید، هزینه های زندگی بی آنکه چشم اندازی برای جلوگیری از چندین برابر شدن آن وجود داشته باشد بطور دائمی و افسار گسیخته ای در حال افزایش است با اینحال حداقل مزدی که برای گذران زندگی و معیشت میلیونها خانواده کارگری به تصویب میرسد چنان ناچیز و خفت بار است که حتی کفاف اجاره بهای آلونکی را نیز در فقیر نشین ترین محلات شهرها نمیدهد و در یک کلمه، زندگی و معیشت میلیونها خانواده کارگری با سرعت بالائی در حال رانده شدن از خط فقر به خط مرگ است.

از نظر کسانی که امروزه در ایران شرایط طاقت فرسای کنونی را بر میلیونها کارگر تحمیل کرده اند، کارگر برده ای است که هم باید دستمزدش سه چهار برابر زیر خط فقر باشد و هم باید در سکوت و خاموشی به فقر و گرسنگی تن دردهد. اما و با تمام فشارهای اقتصادی و روانی و علیرغم همه محدودیتها و ممنوعیتها و سرکوبی حق خواهی کارگران، آنان هیچگاه تسلیم شرایط موجود نشده اند و با عزمی راسخ در دفاع از حق حیات شان قدم در راه بر پائی تشکلهای مستقل خود گذاشته و هر لحظه و هر روزه با اعتصاب و تجمع به دفاع از زندگی و معیشت خود برخاسته اند. این مبارزات بویژه طی سالهای گذشته از آنچنان برجستگی بر خوردار بوده است که در شرایط حاضر و بر بطن کل معادلات اقتصادی اجتماعی موجود، جنبش کارگری اصلی ترین و عظیم ترین جنبشی است که امروزه رهایی از قید هر گونه بی عدالتی در ایران با آن گره خورده است و مطالبات کارگران تبدیل به نماینده انسانی ترین خواستهایی شده است که مردم ایران در طول یک قرن گذشته برای آن جانفشانی کرده اند.

لذا ما کارگران این مطالبات را یکبار دیگر در گرامیداشت اول ماه مه روز جهانی کارگر با صدائی رساتر از همیشه فریاد میزنیم و خواهان تحقق فوری آنها برای برون رفت از وضعیت مصیبت بار کنونی هستیم:

۱- سهم کارگران از زندگی، معیار پیشرفت، انسانیت و رفاه و خوشبختی در هر جامعه ای است. از نظر ما حداقل مزد مصوب در شورایعالی کار تحقیر معیشتی میلیونها خانواده کارگری بود، این مصوبه باید فورا ملغی شود، تورم و گرانی باید متوقف گردد و حداقل مزد کارگران باید بر اساس اجرای بی کم و کاست ماده ۴۱ قانون کار تعیین شود.

۲- آزادی بی قید و شرط برپايی تشكل های مستقل کارگری، اعتصاب، تجمع، راهپیمائی، آزادی احزاب و آزادی بيان و مطبوعات باید به عنوان حقوق خدشه ناپذير كارگران و عموم توده ها مردم ایران به رسميت شناخته شوند

۳- ما با محكوم كردن تداوم سیاست بازداشت و اعمال فشار بر کارگران معترض، خواهان لغو مجازات اعدام و آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه کارگران دربند و دیگر جنبش های اجتماعی از زندان و توقف فوری پیگردهای قضایی بر علیه آنان هستیم

۴- کلیه لوایح اصلاحی دولت بر قوانین کار و تامین اجتماعی باید به کنار گذاشته شود و هر گونه تغییری در این قوانین باید با دخالت مستقیم و بلاواسطه نمایندگان منتخب مجامع عمومی کارگران صورت بگیرد

۵- ما خواهان محو قراردادهای موقت و سفيد امضا، اجرای فوری بیمه تمامی کارگران ساختمانی، بر چیده شدن شرکتهای پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم و دسته جمعی، تامین امنیت شغلی کارگران و رعایت بالاترین استاندارد های بهداشت و ایمنی در محیطهای کار و زندگی هستیم

۶- دستمزدهای معوقه كارگران بايد فورا و بی هيچ عذر و بهانه ای پرداخت شود و عدم پرداخت آن بايستی به مثابه يك جرم قابل تعقيب قضائی تلقی گردد و خسارت ناشی از آن به كارگران پرداخت شود

۷- اخراج و بيكار سازی كارگران به هر بهانه ای بايد متوقف گردد و تمامي كسانی كه بيكار شده و يا به سن اشتغال رسيده اند بايد تا زمان اشتغال به كار از بيمه بيكاری متناسب با يك زندگی انسانی برخوردار شوند. ما بیمه های تامین اجتماعی را حق مسلم تمامی آحاد مردم ایران میدانیم و خواهان اداره این نهاد بدست نماینده های منتخب مجامع عمومی کارگران در سراسر کشور هستیم

۸- ما خواهان لغو کلیه قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان و تضمین برابری کامل و بی قید و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی شئونات زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و خانوادگی هستیم

۹- ما خواهان برخورداری تمامی بازنشستگان از يك زندگی مرفه و بدون دغدغه اقتصادی و رفع هرگونه تبعيض در پرداخت مستمری بازنشستگان و بهره مندی حداکثری آنان از تامین اجتماعی و خدمات درمانی هستیم

۱۰- کار کودکان باید بر بیافتد و تمامی کودکان باید جدا از موقعيت اقتصادی و اجتماعی خانوادگی شان، نوع جنسيت و وابستگی های ملی و ن‍‍ژادی و مذهبی از تامین اجتماعی گسترده و امكانات آموزشی رفاهی و بهداشتی يكسان و رایگان برخوردار شوند

۱۱- ما با حمایت قاطعانه از مبارزات و اعتراضات مردمی در تمامی نقاط جهان، سرکوب این اعتراضات و بند و بست دولتها از بالای سر مردم، تحریمهای اقتصادی و ایجاد فضای جنگی از سوی هر نیرو و دولتی را بویژه در منطقه بحران زده خاورمیانه قویا محکوم میکنیم

۱۲- کارگران مهاجر در ایران از ابتدائی ترین حقوق انسانی خود محروم هستند. ما با محكوم كردن هر گونه ستم وتبعيض نسبت به کارگران مهاجر، خواهان برخورداری آنان از حقوق برابر شهروندی با مردم ایران هستیم

۱۳- ما از اعتراضات کارگری در کشورهای اروپایی و سایر نقاط جهان قویا حمایت میکنیم، خود را متحد آنان میدانیم و بيش از هر زمان ديگری بر همبستگی بين المللی كارگران تاكيد می كنيم

۱۴- اول ماه مه بايد تعطيل رسمی اعلام گردد و در تقويم رسمی كشور گنجانده شود و هر گونه ممنوعيت و محدوديت برگزاری مراسم اين روز ملغی گردد

زنده باد همبستگی سراسری کارگران ایران – زنده باد همبستگی بین المللی طبقه کارگر

اتحادیه آزاد کارگران ایران – اول مه ۲۰۱۳- ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۲

 سیزدهم اردیبهشت 92

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: