شهلا دانشفر

خوش آمديد

روز جهانی کارگر و جهانی نوین

در شرایطی به استقبال اول مه میرویم که جنبشی جهانی علیه سرمایه داری و نظم موجود هر روز قدرتمند تر به جلو می آید. جنبشی که خود را  متعلق به ٩٩ درصد مردم جهان خواند و زمزمه هایش را در ایران نیز از زبان کارگران شنیدیم. همچنین در شرایطی به استقبال اول مه روز جهانی کارگر میرویم که شاهد عرض اندام بیشتر کارگران در کشورهای مختلف جهان از جمله مصر، تونس، ایتالیا، یونان، فرانسه، اسپانیا و غیره هستیم. سال گذشته سال گسترده تر شدن اعتراضات کارگری در همه این کشورها و بسياري كشورهاي ديڴر بود.

در ایران نیز یک عرصه دائمی نبرد با رژیم اسلامی جنبش کارگری است. کارگران را می بینیم که با خواستهای تعرضی تر و سیاسی تری دارند به جلو گام برمیدارند. می بینیم که بطور واقعی جنبش کارگری خصوصا بعد از سرکوب خیزش انقلابی مردم در سال ٨٨  نقش مهمی در فعال نگاهداشتن فضای سیاسی جامعه داشته  و دارد. به همین اعتبار جنبش کارگری وزن سنگینی در سیر تحولات سیاسی جامعه پیدا کرده است و جلو آمدن هر روز بیشترش  افق و راه حل های بورژوازی را کمرنگ تر و شانس بیشتری به ایفای نقش طبقه کارگر در پیشاپیش مبارزات کل مردم داده است.

 خصوصا در ایران از شرایطی سخن میگویم که فقر و فلاکت زندگی و معیشت کل جامعه را به تباهی کشانده است و مردم تسلیم این اوضاع نشده و بدنبال راه حلی برای خلاصی از این جهنم هستند. رژیم اسلامی نیز این وضعیت را میبیند و از صدای گامهای هر چند آرام ولی قدرتمند طبقه کارگر و جامعه ای که بخاطر فقر و محرومیت بیکرانش به حد انفجار رسیده است، به وحشت افتاده است. و در اين اوضاع صفوف حاكمين هم بهم ريخته و نزاعهای درونی حکومت به جایی رسیده است که حتی گذران يك نمايش انتخاباتي بیخطر برایشان به یک آرزو تبدیل شده است.

 در چنین وضعيتي در ایران روز جهانی کارگر میتواند یک روز بزرگ قدرتنمایی كارڴران در صحنه سیاسی جامعه باشد. کارگران میتوانند  با به دست گرفتن پرچم اعتراض علیه فقر و گرانی پرچمدار خواستهای کل جامعه باشند. در چنین شرایطی است که روز جهانی کار فرا میرسد و باید قدرتمند و متحد به استقبالش  رفت.

 یک موضوع داغ اعتراض کارگران و کل جامعه  در اول مه امسال در ایران، اعتراض علیه فقر و گرانی و دستمزدهای چندین بار زیر خط فقر است. در یکساله اخیر خصوصا کارگران گامهای مهمی در این عرصه از مبارزه به جلو برداشته و عملا جنبشي عليه دستمزدهاي زير خط فقر و ڴراني را به جريان انداخته اند. روز جهانی کارگر میتواند فرصتی باشد که کارگران و همه مردم در صف سراسری در اعتراض به این وضعیت به میدان آیند و اعلام کنند که دیگر زیر بار زندگی زیر خط فقر نمیروند. اعلام کنند که زیر بار  تصمیم جنایتکارانه دولت مبنی بر ٤٨٧ هزار تومان دستمزد و تحمیل زندگی ای به مراتب خفت بارتر نخواهند رفت و با شعار آزادی، برابری، کرامت انسانی و با اعلام خواستهاي خود از جمله خواست آزادي همه كارڴران زنداني و همه زندانيان سياسي بر فضاي جامعه تاثيري حياتي و جدي بڴذارند.

 قطعنامه های اول مه در هر سال یک نقطه قوت مهم جنبش اعتراضی کارگری و کیفرخواست آنان علیه توحش سرمایه داری حاکم بوده است. در این قطعنامه ها کارگران علاوه بر تاکید بر خواستهای فوری معیشتی خود، برخواستهایی چون برابری زن مرد، لغو مجازات اعدام، آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی، حق تشکل، حق اعتصاب، آزادی بیان و خواستهای بسیار دیگری تاكيد كرده و  بطور واقعی خواستهای کل جامعه را نمایندگی کرده اند. در اول مه امسال نيز بايد اين خواستها را بطور سراسري مورد تاكيد قرار داد.

بیانیه های مشترک تشکلهای کارگری و فعالین و رهبران کارگری بر سر خواستهای کارگران و کل جامعه یک شکل موثر بسیج کل جامعه در اعتراض به فقر و فلاکت و برای زندگی ای انسانی، به مناسبت روز جهانی کارگر است.

 به بحث گذاشتن همه این موضوعات و تدارک وسیع برای اول مه در مجامع عمومی کارگری و آماده کردن صف اعتراض خود برای قدرتنمایی بزرگ در روز جهانی کارگر، بردن گفتمان اعتصاب سراسری در اعتراض به دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر و علیه تصمیم جنایتکارانه رژیم اسلامی مبنی بر تعیین ٤٨٧ هزار تومان بعنوان حداقل دستمزدها، همه و همه گامهای مهم و عملی در تدارک یک اول مه بزرگ و با شکوه است.

 از هم اکنون در تدارک یک اول مه بزرگ و با شکوه باشیم. از هر طریق که میتوانیم یکدیگر را در سطح شهر و در همه محلات از چنین اتفاق مهمی با خبر کنیم و زن و مرد، پیر و جوان وسیعا به استقبال  روز جهانی کارگر برویم.

 اول مه کار را تعطیل کنیم.  به هر شکلی که میتوانیم در سطحی سراسری این روز را به روز تجمعات اعتراضی گسترده خود تبدیل کنیم. در این روز میتوانیم با در دست داشتن پلاکاردهایمان مقابل مراجع قدرت رژیم اسلامی، مقابل مجلس اسلامی و وزارت کار و غیره و میادین اصلی در تهران و در همه  شهر ها را به اشغال خود در آوریم. برپایی تجمعات اعتراضی بزرگ در روز جهانی کارگر یک شکل  موثر برای ابراز وجود قدرتمند کارگران و کل جامعه در تمام شهرهاست.

 به مناسبت اول مه روز جهانی کارگر از هم اکنون  در و دیوار را پر از شعار هایمان بکنیم و همه جا را به رنگ اعتراضمان در بیاوریم.

 زنده باد اول مه روز جهانی کارگر

سی ام فروردین 92

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: