شهلا دانشفر

خوش آمديد

سال تحصیلی تازه و دور تازه ای از مبارزه

 با فرا رسيدن اول مهر روز بازگشايي مدارس جنب و جوش تازه ای در سطح جامعه برپا شده است. معلمان با بيانيه خود عليه فقر و گراني اعلام كرده اند كه اگر پاسخ نگيرند اول مهر را به روز اعتصاب سراسري خود تبديل خواهند كرد. نزديك به ۴ ميليون دانشجو دوباره در دانشگاهها گرد مي آيند و خودرا برای مقابله با تبعیض جنسیتی و تحمیل قوانین اسلامی بر دانشگاهها و با کل حکومت اسلامی آماده میکنند. از يكسو گراني و افزايش قيمت ها از جمله افزايش شهريه و هزينه هاي ديگر تحصيلي و از سوي ديگر به اجرا گذاشته شدن طرحهاي اسلامي كردن دانشگاهها نظير محروميت دانشجويان دختر در ۷۰ رشته تحصيلي و طرحهاي تبعيض جنسيتي همه و همه فضای اعتراضی گسترده ای را در میان دانشجویان دامن زده است. جمهوری اسلامی با وحشت از این فضا دارد از فتنه “ضدانقلاب” براي دامن زدن به اعتراضات در دانشگاهها، سخن ميگويد.

 اين ها همه درحاليست كه براي بخش عظيمي از مردم جامعه كه ناتوان از تامين نيازهاي تحصيلي فرزندانشان هستند، قيمت اجناسي نظيركيف، كفش، لباس، كتب درسي و غيره و غيره سرسام آور افزايش يافته است و تحت عنوان كمك به كميته امداد امام و غيره، هزينه هاي سنگيني به خانواده ها تحميل ميشود، آغاز سال تحصيلي به يك كابوس بزرگ تبديل شده است. وضعيت مردم زلزله زده آذربايجان شرقي نيز گوشه ديگري از اين تصوير است. در آنجا نه تنها مدرسه بلكه حتي سرپناهي براي زندگي وجود ندارد و سرد تر شدن هر روزه هوا جان مردم را به خطر انداخته است .

 در چنين فضايي است كه سال تحصيلي آغاز ميشود و بطور واقعي فشار گراني جامعه را به حد انفجار رسانده است و دانشگاهها و مدارس و شهرهاي زلزله زده آذربايجان از جمله كانونهاي داغ اعتراض مردم هستند.

 واقعیت اینست که بدون اعتراض و مبارزه ای گسترده علیه فقر و گرانی ساده ترین سطح زندگی نیز برای بخشهای زیادی از مردم در این جامعه امکان پذیر نیست. پرچم چنين اعتراضي را معلمان با اولتيماتوم خود به اينكه  اگر پاسخ نگيرند دست به اعتصاب خواهند زد، بلند كرده اند. بايد همه بخش هاي مردم، دانشجويان، پرستاران و كل جامعه به اين حركت و اعتراض بپيوندند. فراخوان معلمان به اعتصاب سراسري و گسترده را بايد در همه جا پخش كرد و مورد حمايت وسيع خود قرار داد. معلمان خواهان افزايش حقوق هايشان هستند و بارها اعلام كرده اند كه به زندگي زير خط فقر تن نخواهند داد. معلمان به تبيعض جنسيتي در مدارس و اعزام گله هاي آخوند به مدارس به جاي معلم معترضند و يكي از خواستهاي اعتراضاتشان زدوده شدن خرافات از كتب درسي بوده است. حدود ۴۰ هزار معلم سالها است كه بصورت حق التدريسي كار ميكنند و بارها براي استخدام رسمي خود دست به تجمع و اعتراض زده اند. بخشي از اين معلمان به صورت پيماني به كار اشتغال دارند. معلمان خواهان كوتاه شدن دست پيمانكاران از استخدام معلم و اين شكل برده وار كار در محيط هاي آموزشي هستند. معلمان بارها و بارها اعلام كرده اند كه مسكن مناسب، بهداشت و درمان مناسب را حق خود ميدانند. بايد با تمام قوا از خواستهاي معلمان حمايت و پشتيباني كرد.

 همچنين انتظار ميرود كه دانشجويان نيز همصدا با معلمان از هم اكنون با بيانيه هاي خود عليه گراني روز افزون و فلاكت بيسابقه اي كه به مردم تحميل شده است و نيز عليه  طرحهاي رژيم براي اسلامي كردن دانشگاهها و اجرايي كردن طرحهاي تبعيض جنسيتي اش صداي اعتراضشان را بلند كنند. بايد با صفي متحد در مقابل تعرضات حكومت اسلامي ايستاد.

 بعلاوه  مردم معترض بايد در تمام محلات در همبستگي با هم در مقابل مدارس و مراكز آموزش و پرورش جمع شوند و اعلام كنند كه زير بار اخاذي هایي كه از آنها ميشود و پرداخت شهريه های سنگین نمي روند. اعلام كنند كه آموزش رايگان حق همه مردم است  و جاي فرزندان آنها در مدرسه است. نگذاريم امسال نيز تعدادي ديگر از فرزندان ما از چرخه تحصيل خارج بمانند و زندگي و آينده شان به تباهي كشيده شود. یکی از سیاستهای بسیار کثیف و فاشیستی جمهوری اسلامی اینست که هزاران کودک را به دلیل اینکه والدینشان زاده افغانستان هستند رسما از تحصیل محروم کرده است. ما مردم موظفیم از این کودکان دفاع کنیم. هیچ بهانه و سیاستی محروم کردن کودکان خردسال از تحصیل را توجیه نمیکند. همه کودکان حق دارند از امکانات آموزشی برخوردار شوند. این کودکان باید از حق تحصیل رایگان و همه حقوق شهروندی برابر با سایر کودکان برخوردار باشند.

 مردم معترض بايد در تمام محلات در همبستگي با هم در مقابل مدارس و مراكز آموزش و پرورش جمع شوند و اعلام كنند كه زير بار اخاذي هایي كه از آنها ميشود و پرداخت شهريه های سنگین نمي روند. اعلام كنند كه آموزش رايگان حق همه مردم است  و جاي فرزندان آنها در مدرسه است. نگذاريم امسال نيز تعدادي ديگر از فرزندان ما از چرخه تحصيل خارج بمانند و زندگي و آينده شان به تباهي كشيده شود. هزاران کودک افغانستانی بخاطر محل تولد خود و یا والدینشان از تحصیل محرومند، این کودکان باید از حق تحصیل رایگان و همه حقوق شهروندی برابر با سایر کودکان برخوردار باشند.

 از سوي ديگر همانطور كه يك محور اعتراض معلمان وضع زلزله زدگان آذربايجان شرقي است، يك محور مهم اعتراضات همه ما مردم بايد تامين فوري نيازهاي اين مردم و نجات جان آنها از سرما و بی امکاناتی باشد. به هر شكلي كه ميتوانيم، از اعتراضات اين مردم براي خواستهايشان، براي داشتن مسكن و مدرسه و تامين نيازهاي فوري آنها، حمايت و پشتيباني كنيم. همين الان ما شاهد اشكال جالبي از اعتراض و همبستگي با مردم زلزله زده آذربايجان و كمك رساني هستيم. طيف هاي مختلفي از مردم، كارگران، معلمان، هنرمندان، شاعران، ورزشكاران و غيره و غيره تا كنون در اين جهت حركت كرده اند. يك نمونه جالب آن را همين امروز در تهران مي بينيم كه شب شعري در راستاي جمع آوري كمك مالي در كافه لاله زار تهران برپا شده است. نمونه هاي چنين برنامه هايي را بايد همه جا و در تمام شهرها گسترش داد و كمك هاي مردمي را مستقيما بدست مردم زلزله زده آذربايجان رساند.

  تامين مسكن و سرپناه براي مردم زلزله زده آذربايجان، تامين مدرسه و مكاني براي آموزش و تحصيل فرزندان آنها  خواست فوري  اين مردم است. مردم زلزله زده بايد با تجمعات هر روزه مقابل فرمانداري و استانداري و مراجع مختلف دولتي فشار بياورند و اين خواستها را تحميل كنند. نبايد اجازه داد كه سرما و سيل و بي مسكني و وضع نابسامان زندگي در اين منطقه بيش از اين از ما مردم قرباني بگيرد.

   واقعيت اينست كه رژيم اسلامي در وضعيت بسيار اسفناكي قرار دارد. این رژیم در انزوای کامل بین المللی است، صفوفش بهم ریخته است و فضای اعتراض به گرانی و بیکاری و بی تامینی نیز آنرا در محاصره قرار داده است.

 در سطح بين المللي جمهوري اسلامي هيچگاه به اندازه امروز منزوي و مطرود نبوده است. اكنون ديگر صحبت از بسته شدن سفارتخانه هاي اين رژيم است و اين ها همه نتيجه فشار اعتراضات ما مردم است. بشار اسد يار نزديك رژيم اسلامي در منطقه نيز دارد ميرود و جمهوري اسلامي حسابي به تكاپو افتاده است، چون در رفتن او ، نابودي و خاتمه عمر خود را مي بيند.  نمونه ديگري از انزواي جمهوري اسلامي را در مضحكه اي كه تحت عنوان كنفرانس “كشورهاي غير متعهد” در تهران برپا كرده و ميلياردها پول هزينه اش كردند ديديم. ديديم كه چگونه كنفرانسي كه يك مشت همپالگي هاي رژيم در آن جمع بودند به يك شكست و افتضاح سياسي براي جمهوري اسلامي تبديل شد. تا جاييكه حتي بطور مسخره اي سخنان مرسي رييس جمهوري مصر را كه بشار اسد را زير حمله قرار داده بود، در هنگام ترجمه جعل كردند و كار به چنان رسوايي كشيد كه ناگزير شدند رسما اعلام كنند كه اشتباهي صورت گرفته است و با دستپاچگي حكم توبيخ مترجم را صادر كردند. بان كي مون نيز همانجا رودروي خامنه اي سخنان وي را شرم آور خواند. اينها همه موقعيت بسیار ضعیف جهاني رژيم اسلامي را به روشني به نمايش ميگذارد.

 مضحكه انتخاباتي ديگر براي رياست جمهوري شان نيز در پيش است و جنگ  جانيان اسلامي بر سر قدرت بيش از بيش  بالا گرفته است و هر روز پرونده جديدي از دزدي ها و جنايتشان رو ميشود. به اين رژيم نبايد فرصت داد.

 اول مهر ميتواند جرقه اي باشد كه كل جامعه را به انفجار بكشاند. با صفي متحد و سراسري عليه فقر و گراني به استقبال اول مهر و بازگشايي مدارس و دانشگاهها برويم.*

بیست و چهارم شهریور ماه 91

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: