شهلا دانشفر

خوش آمديد

قتل ستار بهشتی و عکس العمل ها

 خشم و نفرت گسترده و عکس العمل های بسیار وسیع نسبت به قتل بیرحمانه ستار بهشتی وبلاگ نویس جوان، نشان میدهد که تلاش جمهوری اسلامی برای جنایت و کشتار علیه منتقدان سیاسی، کار ساده ای نیست و بهیچ وجه بی جواب نمیماند. ستار بهشتی طی یک هفته به یک نام شناخته شده در ایران و در گوشه و کنار جهان تبدیل شد. این جنایت تا همینجا برای رژیم آنچنان گران تمام شده است که هر ارگان و نهاد و جناحی سعی میکند آنرا به گردن دیگری بیندازد. این اعتراضات از همان ابتدا یعنی وقتی که خانواده اش را به تحویل گرفتن جسد فرزندشان خبر کردند، با مصاحبه های آنان با رسانه های خبری آغاز شد. خواهر ستار در گفتگو با رسانه ها اعلام کرد که برادرش بخاطر انسانیت جان باخته است و بعد هم معلوم شد که وی خود را فعال مبارزه علیه اعدام میدانسته است. مساله فورا در سطح مدیای اجتماعی انعکاس یافت. اعتراضات سرریز شد. در برابر این موج اعتراض رژیم سراسیمه شد و همان ابتدا ده جور موضوع را چرخاندند تا حقایق پشت این جنایت را بپوشانند. اما این تلاش نیز علیه خود حکومت تبدیل شد. دعواهایشان بالا گرفت. از یکطرف مرتضوی جلاد کهریزک بخاطر مرگ ستار اشک تمساح ریخت و عده ای گفتند اگر احمدی نژاد اجازه یافته بود از اوین دیدار کند این جنایت صورت نمیگرفت. از سوی دیگر روزنامه جمهوری اسلامی از ماجرای کهریزک بعنوان دمل چرکینی بر پیکر جمهوری اسلامی سخن گفت و نوشت که اگر با خاطيان بازداشتگاه پرماجراي كهريزك با سرعت و قاطعيت برخورد شده بود و به آنان پست و مقام و موقعيت داده نشده بود، امروز شاهد ماجراي ستار بهشتي و ماجراهاي مشابه نبوديم.

روشن است. واقعیت بزرگ پشت همه این ماجرا ها  قدرت اعتراضات مردم است. وحشت رژیم از همان چیزی است که بخاطر آن چنین سراسیمه شده و بر ابعاد اعدامها و جنایاتش افزوده است. موضوع ترس از خشم و اعتراض و انقلاب است که این جانیان را چنین به جان هم انداخته است که پرونده های جنایات و دزدی های یکدیگر را رو کرده و دارند به روی هم شمشیر میکشند.

اینها همه نشانگر اینست که از یکسو رژیم اسلامی در اوج استیصالش موج جدیدی از آدمکشی به راه انداخته است و بیرحمانه هر روز تعدادی از جوانان مردم را تحت عناوین مختلف کشتار میکند تا جلوی انفجار اعتراضات جامعه علیه فقر و فلاکت گسترده ای را که زندگی مردم را به تباهی کامل کشیده است، بگیرد. از سوی دیگر مردم دارند در مقابل جانیان اسلامی  صف آرایی میکنند. قتل ستار بهشتی و اتفاقاتی که بدنبال آن شاهدش هستیم بیش از بیش مخمصه این حکومت را به نمایش گذارد. چون رژیمی که به خیال ارعاب جامعه ۳۰۰۰ نفر را در لیست اعدامهایش گذاشته است، امروز میبیند که قتل ستار میتواند به جرقه ای تبدیل شود که  خشم کل جامعه را شعله ور سازد. یک نمونه جالب توجه و آموزنده این بود که در ذوب آهن اصفهان، کارگران نام دو کارگاه “مرآت” و “الکتریکی” را در حرکتی نمادین بنام ستار بهشتی نام گذاردند و روی تابلوی ورودی این کارگاهها نام ستار را نقش کردند. حرکتی شجاعانه و انساندوستانه که بیش از هر چیز بیانگر فضای جامعه امروز ایران است. اعتراضی که میتواند به مراکز کارگری بسیاری تسری یابد. بعلاوه  اکنون دیگر این نهاد ها و تشکلهای مردمی هستند که شروع  به اعتراض به این جنایت کرده اند. از آن جمله بیانیه کانون نویسندگان است که در آن ضمن محکوم کردن این جنایت از حق آزادی بیان و اندیشه سخن میگوید و بیانیه زندانیان سیاسی رجائی شهر که در آن اعلام میشود بسیاری از افراد زندانی در زندانهای جمهوری اسلامی یا در معرض مرگ تدریجی اند٬ یا بصورت گمنام کشته و بخاک سپرده میشوند.

این در واقع آغاز کار است. چون این کل جامعه است که دیگر از فقر و گرسنگی و بیحرمتی به فغان آمده است و در مرز انفجار قرار گرفته است. به عبارت روشنتر اینها همه در شرایطی اتفاق می افتد که محیط های کارگری پر از اعتراض و مبارزه است و هر روز صدها کارگر با تجمعات اعتراضی و دست کشیدن از کار حق و حقوقشان را طلب میکنند. مقابل مجلس اسلامی به محل تجمعات اعتراضی دایم بخش های مختلف مردم، کارگران، بازنشستگان از تهران و شهرهای مختلف تبدیل شده و هر روز صد ها نفر در اعتراض به وضع موجود در آنجا تجمع دارند. بقول احمدی مقدم فرمانده ارشد رژیم حجاب و ماهواره ها دو معضل اساسی این حکومت است. در چنین شرایطی است که موج اعدامها به جریان افتاده است و همه شواهد حاکی از این است که ما مردم میتوانیم و باید جلوی این کشتار ها را بگیریم. همانطور که کارگران دو کارگاه در ذوب آهن اصفهان راه نشان دادند، میتوان همه محیط های کارگری را به سنگری محکم علیه اعدام و علیه سرکوب تبدیل کرد. میتوان با بیانیه و قطعنامه های اعتراضی نفرت و انزجار خود را از این کشتار نشان داد و صف محکمی از اعتراض و مبارزه در مقابل جانیان اسلامی شکل داد. میتوان با پیوستن به تجمعات اعتراضی خانواده هایی که عزیزانشان در لیست اعدام ها هستند، اعتراضی قدرتمند را شکل داد. میتوان در مقابل زندانها و دادگاههای و مراکز قضایی این رژیم تجمع کرد و با شعار نه به اعدام جلوی جنایاتشان را گرفت. ما روز ۲۴ نوامبر را روز اعتراض سراسری در تمام جهان علیه اعدام ها و علیه سرکوبگری های رژیم اسلامی اعلام کرده ایم. انتظار اینست که همه انسانهای شریف و انسان دوست در ایران و در سطح جهان وسیعا به این اعتراض بپیوندند و صدای اعتراض خودرا علیه جانیان درنده خوی حاکم در ایران بلند کنند. میتوانیم این روز را به یک قدرتنمایی بزرگ علیه توحش اسلامی تبدیل کنیم.

بیست و ششم آبانماه 91

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: