شهلا دانشفر

خوش آمديد

ماهواره و حجاب دو معضل بزرگ احمد مقدم

ماهواره و حجاب دو معضل بزرگ احمد مقدم

“انتخاب” از جمله خبرگزاری های حکومتی، از ماهواره ها و حجاب بعنوان دو معضل اساسی احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی رژیم اسلامی خبر میدهد. اشاره  این خبر به سخنان او در نشستی در قم است. بنا بر خبر در این سخنان احمدی مقدم بعنوان فرمانده ارشد اسلامی  از وضع “حجاب” و “بدحجابی” کاسه صبرش لبریز شده و همه تاکیدش اینست که دیگر نباید ایستاد و منتظر کار فرهنگی شد. اما خودش هم میداند که تا کنون هم نایستاده اند و از همان روز اول حکومتشان چماق حجاب را بدست گرفتند. اما زورشان نرسیده است و شکست خورده اند. ۳۳ سال است که رژیم اسلامی برای برافراشته نگاهداشتن حجاب این پرچم آپارتاید جنسی، علیه زنان دارد قشون کشی میکند. انواع و اقسام طرحهای حجاب و عفاف و امنیت و غیره را به راه انداخته است، درخیابانها حزب الله چرخانی کرده است و اما علیرغم همه اینها  نه از حجاب چیزی به جا مانده است و نه از اسلامشان و بقول خودشان این کل نظام است که دارد میرود.

اما یک قسمت جالب دیگر سخنان احمدی مقدم در قم اشاره وی به ماهواره هاست. او فغانش از دست ماهواره ها بلند است و میگوید: “آنها قصد دارند مولفه های غربی همچون عدم قناعت، سیری ناپذیری، کامجویی و لذت جویی افراطی را در جامعه گسترانیده و فرهنگ نادرست و ضد انسانی غرب را در جامعه ترویج کنند.”

این سخنان بیش از هر چیز استیصال جمهوری اسلامی و نیروهای سرکوبش را در برابر مردم معترض و آزادیخواه ایران بیان میکند. کلی نیرو بسیج کردند. طرح های محله محورشان را به اجرا گذاشتند. از در و دیوار و پشت بام و بالکن به منازل مردم ریختند. دیش های ماهواره را جمع کردند. اما حریف نشدند. بعد از هر یورشی، باز دیدند که ماهواره ها دوباره به خانه ها باز گشته است. یک نمونه بارز این ماهواره ها کانال جدید است. در طول دو ساعت برنامه روزانه این کانال مردم بسیاری در سراسر ایران پای برنامه هایش مینشینند. راهکارهایش را به گوش میگیرند و مشتاقانه در بحث ها شرکت کرده و اظهار نظر میکنند. بطوریکه امروز خیلی ها را می بینیم که در میان مردم تحت عنوان کانال جدیدی با یکدیگر آشنا شده و همدل و هم سخن میشوند. این کانالی است که بطور واقعی دارد صف آزادیخواهی و انسانیت را متحد میکند و سازمان میدهد. وجود چنین حقیقتی است که احمدی مقدم را چنین بیمناک کرده است. او با این سخنان در واقع دارد نتیجه کارنامه شکست سرکوبگری هایشان را رسما به جامعه اعلام میکند.

همه درد احمدی مقدم و دیگر جانیان اسلامی اینست که علیرغم اینهمه سرکوب و فشار هر روزه بر مردم، علیرغم فقر و فلاکت بیسابقه ای که به گرده جامعه حاکم اند و نیز علیرغم یک عمر نوحه خوانی و دعوت مردم به قناعت و شکر الهی، نتوانسته اند جامعه  را به عقب بکشانند. نتوانسته اند سطح توقعات مردم را پایین بیاورند و بقول ایشان مردم اهل قناعت نیستند. احمدی مقدم درست میگوید. کار کار ماهواره هاست. کار کار کانال جدید است که بقول او چنین فرهنگ “سیری ناپذیری” را به میان مردم برده است. بطوریکه امروز کارگر، معلم ، و مردم در مبارزاتشان از داشتن یک زندگی انسانی بعنوان حق مسلم خود سخن میگویند. بدین ترتیب چه بسا معضل دوم یعنی ماهواره ها برای جانیان اسلامی حتی از معضل اولی نیز خطرناک تر است. چون کل موجودیتشان را زیر حمله گرفته است. چون در این کانال سخن از جامعه ای آزاد و برابر است. سخن از برابری انسانها بدور از هر گونه تبعیض جنسیتی، قومی، مذهبی و غیره است. چون این کانال به هیچگونه مقدساتی باور ندارد و خواهان جامعه ای بدور از هر گونه خرافه ای است. چون این کانال علیه کل ماشین سرکوب و جنایت جمهوری اسلامی، از جمله کل دستگاه قضایی و قوانین قصاص و سنگسار و همه قوانین ارتجاعی اسلامی آنست. این کانالیست که  میخواهد کل بساط این رژیم اعدام و سرکوب و جنایت جارو شود. و  دارد از گرفتن قدرت بدست خود مردم و به زیر کشیدن یک درصدی های حاکم جنایتکار و از دنیایی بهتر سخن میگوید. برای همین است که احمدی مقدم  از ماهواره ها وحشت کرده است. احمدی مقدم درست میگوید.معضل او همین است.

بیست و ششم آبان 91

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: