شهلا دانشفر

خوش آمديد

جنگ حجاب و باخت جمهوري اسلامي

اخبار بلندگوهاي رژيم از آغاز طرح تشديد برخورد با بدحجابي در پاركها و اماكن تفريحي تهران، از روز ۵ خرداد خبر ميدهد. بنا بر اين اخبار  اوباشان جمهوري اسلامي در تهران در ادامه اجراي آنچه آنرا “طرح امنيت محله محور” و “امنيت اجتماعي” و امثال اينها مينامند، دوباره در اماكن پخش شده و به گفته خودشان مشغول پيگرد بدحجابانند. پاركها يكي بعد از ديگري، پارك بوستان ملت، پارك طالقاني، پارك آب و آتش و  غيره  و غيره همه را در نورديده اند. ظاهرا چند هفته ايست كه تمركزشان را روي اين موضوع بيشتر كرده اند، چون به گفته خودشان آغاز تابستان و گرماست و از این نگرانند كه كنترل اوضاع از دستشان خارج شود. نيروهايشان را در ميادين و مراكز خريد مستقر كرده و رانندگان و سرنشينان ماشين ها را مورد تفتيش قرار ميدهند.

 اما با وجود همه این تلاش ها كارشان هر روز شاق تر شده، حجاب ها هم هر روز بيشتر به كنار رفته و عملا خبري از آن نيست.  جمهوري اسلامي هم بدون حجاب تكليفش روشن است و هوا برايشان خيلي پس است. از همين رو تمام نيرويشان را براي نجات نظام و اسلام بسيج کرده اند. ساجدي نيا فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ، از گسترش اجراي طرح هايشان در رابطه با اين معضل مهم حكومت ميگويد: “پليس پايتخت از چند هفته گذشته تا کنون طرح‌های تشدید برخورد با بدحجابی و بدپوششی در میادین و مراکز خرید، رانندگان و سرنشینان بدحجاب در بزرگراه‌ها و معابر درونشهری، سگ گردانی و ایجاد آلودگی صوتی را به مرحله اجرا گذاشته است که اجرای آن‌ها همچنان ادامه دارد.”

 از سوی دیگر بر اساس اعلام فرماندهی انتظامي تهران بزرگ طي روزهاي آتي نیز مراحل ديگري از طرح تشديد برخورد با بدحجابي در تهران به مرحله اجرا گذاشته مي‌شود. رادان، جانشين فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي هم قبل تر از آن گفته بود كه پليس با موضوع بدپوششي برخورد مي‌كند و “لباس تنگ و چسبان، روسري كه از دو سوي آن موي سر مشخص باشد، مانتوي بالاي زانو و شلوار تنگ” را نيز از مصاديق بدپوششي اعلام كرده بود. اما هر كجا نگاه ميكني در كوچه و در خيابان، در محيط كار و در تفريحگاهها و پارك ها، در هنگام رانندگي و در همه جا پر از “مصاديق بدحجابي” است. بارها و بارها نيز اعلام كرده اند كه بدحجابي جرمي قضايي است و مجازات دارد. از جمله  بدحجابان به جرم نقض اين قانون ده روز تا دو ماه زنداني شده و  يا بايد از ۵ هزار تا ده هزار جريمه نقدي بپردازند. تحقير و توهين و شلاق و غيره نيز چاشني همه اين مجازاتهاست.

 نفس همين سياستها و لشكركشي ها و توهين و تحقير زنان به دليل لباس و گوش دادن به موسيقي و غيره براي انزجار از اين حكومت ضد انساني و مافوق ارتجاعي كافي است. اين تحجر و عقب ماندگي و ارتجاع متعفن در جامعه ايران جايي ندارد و مورد انزجار تك تك مردم ايران است و سي سال است كه با اين جانوران عهد عتيقي با تمام وجود جنگيده اند. عليرغم وحشي گري حاكمين منفور و فشارها و زندان و شلاق، زنان و همه مردم در مقابل اين جانوران مفت خور متحجر ايستاده اند و كوتاه نيامده اند و نخواهند آمد. اينكه رژیم بازهم خودرا نيازمند به اين لشكركشي مي بيند و عوامل آن اعتراف ميكنند كه خيابانها و دانشگاهها و كوچه و شهر پراست از “بي حجابان”، به اين معناست كه  آشكارا اعتراف ميكند كه در اين جنگ بازنده است. اين موضوعي است كه در هر نماز جمعه و در هر منبر و در هر نشست مجلس و در هر گردهمايي فرماندهان ارشدشان چون رادان و احمدي مقدم و غيره مورد بحث حاكمين است. همگي دارند از وخامت اوضاع مي نالند. ميگويند قرار بود ۲۶ نهاد دولتي درگير اجراي طرح حجاب و عفاف باشند، اما بيچاره پليس و سردار رادانشان تنها مانده است. ظاهرا احمدي نژاد هم خود را به بيخيالي زده و فعلا قاچ زين را چسبيده است. خلاصه اينكه اعتراف به اين شكست و جنگ و جدال درون حكومت  بر سر اين موضوع يك محور مهم بحث در رسانه هاي خود دولت است.

 در همين رابطه سايت “فرارو” يكي از سايتهاي وابسته به جناحهاي حكومتي در گزارشي در تاريخ ۳۱ ارديبهشت در مورد نظرات كاربران اين سايت به روشني اعتراف  به اين شكست داشته و مينويسد: “دو سال پیش سردار رادان جانشین فرماندهی نیروی انتظامی کشور در اظهار نظری اعلام کرد “اگر همه به وظایف خود عمل کنند دوساله بدحجابی ریشه کن می شود”.دو سال از این اظهار نظر و سی و سه سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی گذشته است و بدحجابی هنوز ریشه کن نشده است!.”

 اين عبارت و كل گزارش فرارو و حملات كاربرانش خطاب به پليس اسلامي بر سر مساله حجاب به روشني اعترافي بر شكست جمهوري اسلامي در جنگ با مردم بر سر اين موضوع است. چون معضل اين جنابان  امروز فقط بر سر بدحجابي نيست. بلكه بحث بر سر حجاب برگيران است. بطور واقعي سياست تحميل حجاب مثل خيلي از سياستهاي ديگر به شكست رسيده است. گزارش فرارو بيانگر حقيقت آشكاري است كه در كوچه و خيابان و در جنگ هر روزه مردم با رژيم آپارتايد جنسي با آن، روبرو هستيم. تمام سطور گزارش فرارو و اظهارات كاربرانش حكايت از نفرت عميقي است كه مردم از سي سال حاكميت جمهوري اسلامي و قوانين ارتجاعي اسلامي اش دارند.

 اما نكته اي كه لازمست در آخر بر آن تاكيد كنم، اهميت و جايگاه مساله جنگ بر سر حجاب و سراسيمگي جمهوري اسلامي در برخورد به اين موضوع در متن اوضاع سياسي امروزجامعه است. واقعيت اينست كه امروز  جنبشي عميق و همه جانيه عليه جمهوري اسلامي و مباني پايه اي و هويتي آن از جمله عليه حجاب و آپارتايد جنسي، عليه قوانين ارتجاعي اسلامي و عليه مذهب و حاكميتش، بطور قدرتمند به جلو ميرود.  در صف جلوي اين جنبش جوانان و زنان قرار دارند. مساله حجاب و حجاب برگيران را بايد در متن چنين جدالي ديد. جنبشي هر روزه كه در كوچه و خيابان با رژيم اسلامي در جنگ است و برپا شدن اين بساط جهنمي را مسبب آشكار فقر و فلاكتي ميداند كه بر جامعه حاكم شده است. جنبشي كه با جنگ هر روزه اش در كوچه و خيابان كل حاكميت رژيم اسلامي را به  چالش كشيده است. جنبشي كه بروزات قدرتمند و آشكارش را در جنبش برهنگي و برهنه شدن گلشيفته فراهاني و شكستن تابوها و ترانه “آي نقي” شاهين نجفي و براه افتادن كمپيني جهاني در اعتراض به حكم فتوا عليه او، ديديم. جنبشي كه چهره هايي جهاني چون مينا احدي  و مريم نمازي را دارد كه گزارش كارهايشان به موضوع بحث سايت هاي حكومتي تبديل شده است.  اين جنبشي است چپ، راديكال، انساني كه كل حاكميت جمهوري اسلامي را نشانه گرفته است. جنبشي براي سرنگوني جمهوري اسلامي و براي داشتن جامعه اي شاد و انساني است. بايد در متن چنين اوضاعي به مساله جنگ بر سر حجاب نگاه كنيم و وحشت جمهوري اسلامي از كنار رفتن هر روزه حجابها را ببينيم.

دوازدهم خردادماه 91

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: