شهلا دانشفر

خوش آمديد

طرح امنيت اجتماعي و اعتراض مردم

يك خبر مهم در اين هفته مقاومت و اعتراض مردم در برابر اوباش جمهوري اسلامي در دو منطقه آريا شهر تهران و در رشت است. بنا بر خبر روز ۱ مرداد هنگاميكه نيروي انتظامي رژيم در آريا شهر تهران در ضلع شمالي و مقابل پارك و امتداد بلوار اشرفي اصفهاني به زني تحت عنوان بدحجابي تعرض میکنند، با مقابله چند صد نفر از مردم و اعتراض آنان  روبرو میشوند. جوانان و مردم معترض در محل مانع دستگيری اين زن شدند. نمونه ديگري از چنين اعتراضي در همين هفته در خيابان مطهري شهر رشت روی داد. در اين حركت اعتراضي هنگامي که ماشين گشت ارشاد جمهوري اسلامي يك مادر و دختر را متوقف کرده و ميخواستند دختر را به خاطر “بدحجابي” دستگير كنند، با اعتراض مادر وي روبرو شدند. اين مادر در پاسخ به سركوبگران جمهوري اسلامي اعلام كرد كه بايد از جنازه من رد شويد براي اينكه دخترم را ببريد. هنگاميکه مامورين با باتوم خواستند او را كنار بزنند، يكباره با هو كردن مردم محل روبرو شدند و در لحظاتي كوتاه جمعيتي چند صد نفره جمع شدند و محل به صحنه اعتراض مردم تبديل شد. مامورین حکومت جرات نکردند دختر را دستگیر کنند. اين اتفاقات را اگر در كنار تظاهرات گسترده مردم نيشابور عليه فقر و فلاكت بگذاريم به روشني فضاي اعتراضي امروز جامعه را میتوان متوجه شد.

 طرح امنيت اجتماعي رژيم  و تعرض به زنان تحت عنوان مبارزه با “بدحجابي” يك شگرد شناخته شده جمهوري اسلامي براي ايجاد فضاي سركوب  در جامعه است. همانطور كه بارها تاكيد داشته ايم، حجاب پرچم رژيم اسلامي است و وضعيت حجاب و عقب رفتن هر روزه آن ميزاني براي سنجش پيشروي جنبش اعتراضي مردم عليه تبعيض جنسيتي و قوانين ارتجاعي اسلامي است. جمهوري اسلامي هرگاه كه خواسته مبارزات مردم در سطح جامعه را به عقب براند، تحت عنوان مبارزه با بدحجابي اوباش حزب الله و قداره كشانش را  به خيابان كشيده و با تعرض به زنان و دستگيري و اذيت و آزارشان تلاش كرده است كه قدرقدرتي خود و قوانينش را در مقابل چشم مردم قرار دهد. اما نگاهي به وضع حجاب در جامعه و عقب رفتن هر روزه حجاب به روشني شكست جمهوري اسلامي و استيصالش را به نمايش ميگذارد. شكستي كه خودشان نيز بارها بارها به آن اذعان كرده و امروز بحثشان نه صرفا بر سر مساله “بدحجابي” بلكه بر سر حجاب برگيران و برداشتن حجابهاست.*

 پنجم شهریور 91

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: