شهلا دانشفر

خوش آمديد

طرح هدفمند كردن يارانه ها و بن بست رژیم

خبرها حاكي از پس كشيدن تدريجي دولت در به اجرا گذاشتن مرحله دوم طرح هدفمند كردن يارانه هاي حكومت است. سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايی جمهوري اسلامي در گفتگويي با خبرنگار مهر از خارج شدن افزايش قيمت حاملهاي انرژي در فاز دوم از دستور دولت و منتفي شدن افزايش يارانه هاي نقدي به مردم سخن ميگويد. بنا بر وعده هاي داده شده قرار بود كه با اجراي مرحله دوم طرح رياضت اقتصادي حكومت، يارانه هاي نقدي از ۴۵ هزار و پانصد تومان به مبلغ ۷۳ هزار و پانصد تومان افزايش يابد و اين مبالغ ظاهرا  بدون محاسبه يارانه ۹ ماهه ۲۸ هزار توماني نان بود. اما موضوع به طور واقعي از چه قرار است.

 سير تا كنوني اجراي طرح هدفمند كردن يارانه هاي رژيم

طرح جنجالي “هدفمند كردن يارانه ها”، طرح رياضت اقتصادي رژيم اسلامي، طرحي بود كه اساسش بر چپاول افسارگسيخته مردم گذاشته شده و تنها اميد حكومت براي برون رفتش از بحران عميق اقتصادي اش بود. مدتها  طول كشيد كه جناحهاي مختلف حكومت به سر هم كوبيدند، از خطرات اجتماعي اجراي چنين طرحي سخن گفتند، از اينكه بصورت شوك مصرفي يا تدريجي به اجرا در آيد بحث كردند و عاقبت احمدي نژآد بعنوان قهرمان اجراي اين طرح كه البته خامنه اي نيز پشتش بود پا به جلو گذاشت و دست بكار اجرايش شد. اين طرح از آذر ماه سال ١٣٨٩ به اجرا گذاشته شد و محور اصلي آن قطع سوبسيد كالاهاي حامل انرژي از جمله برق ، گاز، آب و بنزين بود كه  با به اجرا گذاشته شدن مرحله اولش و صدور قبض هاي سنگين گاز و برق قيمت اجناس ديگر نيز به سرعت و نجومي افزايش يافت. بدين ترتيب  فلاكتي بيسابقه بر گرده مردم تحميل شد.

 در برابر اين تعرض به زندگی و معیشت مردم، فضاي اعتراضي در سطح جامعه بالا گرفت. اعتراضات كارگري گسترده تر شده و دامنه آن به مراكز بزرگتر كارگري كشيده شد. يك جنبش اعتراضي گسترده عليه گراني و بصورت نپرداختن قبض هاي گاز و برق براه افتاد. گفتمان بر سر اینكه قبض‌ها را نباید پرداخت، و همانطور كه قیمت‌ها چندین برابر میشود دستمزدها نیز باید چند برابر افزایش یابد، به گفتمان همه مردم تبديل شد و بر سر آن اعتراضات بسياري شكل گرفت. از جمله گزارشاتي از شهرهاي ازنا و اليگودرز خرم آباد، درود و شازند اراك، نجف آباد اصفهان و كرمانشاه، يزد، تاكستان، اروميه، ساري و غيره داشتيم كه مردم با جمع شدن در مقابل ادارات گاز و با تجمعاتشان اعلام داشتند كه پول قبض ها را نخواهند پرداخت و زير بار اين گراني ها نمي روند و بحث حول این موضوع همه جا داغ شد. بطوريكه بنا بر اظهارات خود مقامات رژيم در فروردين ماه سال گذشته با توجه به ١٣ میلیون مشترک گاز در کشور، تعداد کسانی که قبض ها را پرداخت نکرده بودند، به ٤ میلیون نفر رسيد.

  در نتيجه و در برابر گسترش روز افزون اعتراض عليه اين طرح و بالاگرفتن جنبش نپرداختن قبض ها جمهوري اسلامي بشدت محتاط شد. بطوریكه ناگزیر به اجرای تدریجی آن شد. جاهایی حتی جرات صدور قبض را نكردند. در جاهایی كه اعتراض مردم را دیدند گفتند اشتباه شده است و در جاهایی حتی قبض‌هایی با رقم بسیار كمتر از آنچیزی كه در نظرشان بود صادر كردند و اعلام داشتند كه در سه ماهه اول سال قبض‌ها افزایشی نخواهد داشت.

 البته طرح “هدفمند كردن يارانه ها” همانطور كه بالاتر نيز اشاره كردم  طرحي بود كه خامنه اي پشتش بود. اما ديري نپاييد كه با سرشاخ شدن احمدي نژآد با جناح خامنه اي، ادامه اجرايش به موضوع كشاكش اين دو جناح و شكافهاي بيشتري در درون حكومت تبديل شد. به اين معني كه احمدي نژاد كه همه آس برنده اش به دست گرفتن اين طرح بود، ميخواست كه به هر قيمتي شده آنرا اجرايي كند. در مقابل جناح خامنه اي همه تلاشش گرفتن اين برگ برنده از دست احمدي نژاد و بعضا سنگ اندازي بر سر اجراي آن توسط دولت بود. تا جاييكه ديديم احمدی نژاد براي پرداخت نقدي يارانه حتی از صندوق ذخیره دولتی و منابع دیگر پول برداشت كرد. بطوريكه بحث بر سر كسري بودجه ۱۵ هزار ميلياردی دولت، عدم پرداخت ۳۰ درصد از در آمد حاصل از زدن يارانه ها به كارفرمايان كه در واقع همان آقا زاده ها بودند و نيز دريافت ۵۰ ميليارد تن خواه گردان از محل بانك مركزي بالا گرفت و حتي برخي از نمايندگان مجلس اشاره بر اين داشتند كه احمدی نژاد با صرف اين هزينه ها ميخواهد در انتخابات بعدی رای بخرد.

 در جريان همين كشاكش ها بود كه  آمار و ارقام بسياري از ناكامي هاي اجراي اين طرح در رسانه هاي دولتي انتشار يافت. از جمله احمد توكلي از اينكه سال ٩٠ دولت ٦٢ هزار میلیارد تومان درآمد حاصله از طرح هدفمند كردن یارانه‌ها بايد داشته باشد و از عواقب آن و پاره شدن طناب نظامشان سخن گفت. خامنه اي در سال گذشته طي اظهاراتي كارنامه اقتصادي دولت را منفي اعلام كرد و از رشد منفي اقتصاد، از افزايش بيكاري، تورم و متحقق نشدن اهداف “سند برنامه بيست ساله” و عملي نشدن اهداف طرح يارانه ها و ديگر مشكلاتشان سخن گفت. بعدا نيز غلامرضا مصباحي مقدم رئیس “کمیسیون طرح تحول اقتصادی” در مجلس طي سخناني مبني بر اينكه تحقق رقم ٥٤ هزار میلیارد تومان که در بودجه بعنوان در آمد قطع یارانه ها اعلام شده غیر ممکن است، اعتراف کرد که دولت برای پرداخت یارانه های نقدی به مشکل کسر بودجه برخورد کرده است.

 سرانجام در آستانه يكساله شدن اجراي اين طرح كميسيون “کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی” مجلس اسلامی با اعلام عدم تامين منابع مورد نياز قانون “هدفمند كردن يارانه ها” از محل اصلاح قيمت هاي حامل هاي انرژي از كسري بودجه ۱۵ هزار ميلياردي سخن گفت. تا جاييكه اين كميسيون خواستار كشيده شدن ترمز ماشين هدفمند كردن يارانه ها در ادامه اجرايش شد و استقراض از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه نقدی را موجب افزايش نرخ تورم دانست.

 اكنون گفته هاي سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و داراي جمهوري اسلامي با خبرنگار مهر مبني بر عدم افزايش قيمت حاملهاي انرژي در فاز دوم و منتفي شدن افزايش يارانه هاي نقدي را نيز بايد در متن چنين شرايطي ديد. اين گفته ها به عبارتی اعلام ضمنی  شكست طرح “هدفمند كردن يارانه ها” و بن بست همه جانيه رژيم اسلامي است.

 بدین ترتیب شكست طرحهاي اقتصادي حكومت، همراه با  تشديد هر روزه تحريم هاي اقتصادي بين المللي عليه جمهوري اسلامي، بويژه  شروع تحریم های گسترده نفتی و مالی اروپا و آمریکا در ١١ تیرماه، باعث فلج كامل اقتصاد جمهوري اسلامي شده و حكومت را با يك بن بست تمام عيار روبرو ساخته است.

 اما نكته مهم اينجاست كه رژيم اسلامي بار بحران، بار تحريم، بار همه شكست هايش را ميخواهد بازهم بر گرده مردم تحميل كند. برای همین است که تهاجمات بيشتري را بر زندگي و معيشت مردم در دستور هر روزه اش دارد. از همین روست که كل  اين وضعيت به گرانی و فقر و فلاکت موجود در ایران ابعاد بازهم نابود کننده تری داده است. در ماه اخیر ۴ ميليون خانواده كارگري از ليست كساني كه يارانه ماهانه ۲۸ هزار توماني نان شاملشان ميشد، حذف شدند. همچنين تحت عنوان تهيه ليست كسانيكه به آنها در مرحله دوم اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها، يارانه نقدي تعلق خواهد گرفت، توسط شوراهاي اسلامي محلات فرم هايي به مردم داده شده تا  پر كنند و بعد هم معلوم گردید، هدف حذف عده كثيري از مردم تحت عنوان اينكه استاندارد زندگي شان از خط فقري كه مد نظر جانيان اسلامي است، بالا تر بوده است، از ليستشان بوده است. اكنون هم سيد شمس الدين حسيني با اين سخنان خود دارد آب پاكي روي دست همه ميريزد كه اصلا خبري از پرداخت يارانه نقدي به احد الناسي نخواهد بود.

 بدين ترتيب در شرايطي كه تورم و گراني بيداد ميكند. اقتصاد جامعه بطور كامل در هم ريخته است و قيمت ها روزانه و ساعتي افزايش مي يابد، مردم بدون هيچگونه تاميني به دام فقر و گرسنگي بيشتر رها شده اند.

 طرح هدفمند كردن يارانه ها و مردم

 همانطور كه اشاره كردم طرح هدفمند کردن یارانه ها طرح تحمیل فقر، گرانی و فلاکت باز هم بیشتر بر کارگران و مردم بود كه رسما و بیشرمانه عليه مردم به اجرا گذاشته شد. رژيم تلاش كرد اين فلاكت را با ادعاي پرداخت يارانه نقدي، به جامعه تحميل كند. اما در ازاي پرداخت چندرقازي در ماه قيمت همه اجناس چندين برابر افزايش يافت و اين افزايش هر روزه و سير صعودي داشته است، بدون اينكه خبري از افزايش سطح دستمزدها باشد. در نتيجه كارگران و توده هاي ميليوني مردم با همان حقوق هاي ثابت و يك چهارم زير خط فقر رسمي اعلام شده دولتي، ناگزير به تامين كالاهاي اساسي زندگي شان با قيمتهاي باز هم بالاتري گرديدند.

 از جمله  بنا بر آمارهاي خود حکومت دزدان و قاتلان نرخ قيمت برخي كالاهاي اساسي مردم نسبت به سال گذشته  تا ۸۱ درصد افزايش داشته است.  افزايش قيمت ها هزينه هاي مسكن، درمان، تحصيل و همه هزينه هاي زندگي را در برگرفته است. در يك آمار دولتي سخن از افزايش ۳۵ درصدي مسكن در طول يكساله اخير است. همچنين آمار ها حاكي از بالا رفتن فروش كليه بعنوان راهي براي بقاي مردم، خارج شدن تعداد بيشتري از كودكان از چرخه تحصيل و افزايش كودكان كار و خيابان به چند ميليون، افزايش ميزان تن فروشي در جامعه و پايين آمدن سن آن به دوازده سال و حتي بعضا كمتر،  ازدواج اجباري كودكان بخاطر فقر خانواده ها و ابعاد تكان دهنده اعتياد و فلاكتي است كه كل جامعه با آن درگير است.

 از سوي ديگر با به اجرا گذاشته شدن طرح “هدفمند كردن يارانه ها” طي دو ساله اخير بيكارسازيها ابعاد بيسابقه اي يافته و معضل دستمزدهاي پرداخت شده، ابعادي وسيع و گسترده اي بخود گرفته است. در دو ساله اخير كارخانجات بسياري به تعطيلي كشيده شده اند. بطوريكه خود حكومت از بيكار شدن دويست هزار كارگر در سال گذشته خبر داد. اين درحالي است كه از ادامه  بيكارسازيها تا سال ۹۴ و سونامي بيكاري سخن ميگويند.

 حکومت اسلامی سرمایه داران، حکومت فقر، گرانی، تورم لجام گسیخته و تحمیل زندگی غیر انسانی و غیر قابل تحمل بر گرده کارگران و كل مردم است.

 مردم قبول نميكنند

شروع طرح رياضت اقتصادي رژيم اسلامي با اعتراضات گسترده كارگران و مردم همراه بود و در نتيجه همين مبارزات، امروز شاهد شكست انواع و اقسام طرحهايشان هستيم و هم اكنون در برابر تعرض افسار گسيخته اي كه رژيم اسلامي بر زندگي مردم وارد كرده است، جامعه در حالتي انفجاري بسر ميبرد. جنب و جوش در مراكز كارگري ابعاد گسترده اي پيدا كرده و شاهد طومارهاي اعتراضي كارگران در شهرهاي مختلف بر سر خواست افزايش فوري  دستمزدها و عليه فقر و گراني هستيم. اعتراضات عليه گراني نان و گراني هر روزه مايحتاج زندگي در ميان مردم دارد شكل ميگيرد و در همين تيرماه بدنبال حذف يارانه ۲۸ هزار توماني نان ۴ ميليون خانواده، تجمعي اعتراضي در مقابل سازمان هدفمندي یارانه هاي حكومت بر پا شد. همچنين خبر ها گزارش از نصب  شعارهاي نان، آزادي، برابري در برخي محلات و سر در برخي نانوايي هاست.  اعتراضات كارگري نيز هر روزه و هر روزه در كارخانجات مختلف و در شهرهاي مختلف برپاست. همه اينها راهكارهاي روشني در مقابل كارگران و كل مردم عليه تعرضات هر روزه رژيم اسلامي و در دفاع از زندگي و معيشتشان بدست ميدهد كه از ميانشان ميتوان بر نكات زير تاكيد گذاشت:

 ۱-  بايد وسيعا به اعتراضات كارگران و طومارهاي اعتراضي شان بر سر خواست افزايش دستمزدها و عليه تعرضات رژيم اسلامي پيوست و صف اعتراض خود را براي اعتصابات سراسري و گسترده سازمان داد.

 ۲-  بايد همانطور كه قبلا مردم با اعتراضات متحدشان عليه گراني ايستادند و جنبش وسيع نپرداختن قبض ها را به راه انداختند و توانستند رژيم اسلامي را عقب برانند، امروز نيز اين اعتراضات ادامه يابند. وسيعا اعلام كنيم كه زير بار اين گراني نمي رويم. پول قبض ها را نمي پردازيم و در مقابل مراكز مختلف دولتي جمع شد و اين اماكن را به صحنه اعتراض خود عليه گراني نان و گراني هر روزه قيمت ها تبديل كرد.

 ۳- بايد نه تنها به حذف يارانه نان ۴ ميليون خانوده اي كه در مقابل سازمان هدفمندي یارانه هاي رژيم تجمع اعتراضي برپا كردند، اعتراض كرد و از مبارزات آنان حمایت و پشتيباني کرد، بلكه اعلام نمود كه يارانه نان بايد شامل همه مردم باشد. برق، آب ، گاز، مسكن، تحصيل، درمان و بهداشت بايد براي همه مردم رايگان باشد. بدين ترتيب با تعرضي سراسري جانيان اسلامي را در منگنه مبارزات خود قرار داد.

تنها راه پایان دادن به این همه فقر و فلاکت وگرانی گسترش مبارزه و به زیر کشیدن جمهوری اسلامی است.

شانزدهم تیر ماه 91

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: