شهلا دانشفر

خوش آمديد

روز شماری از دور جدید مبارزات کارگران کیان تایر

 دور جدید اعتراضات کارگران کیان تایر از 11 تیرماه شروع شد. بدنبال زمزمه واگذاری کارخانه کیان تایر(لاستیک البرز) به کارفرمای سابق آن، بار دیگر شعله های آتش از این کارخانه زبانه کشید و کارگران این کارخانه دست از کار کشیدند. شرفی در پی اعتراضات کارگران کیان تایر در سال ٨٧خلع ید شد .  واگذاری مجدد کارخانه از تیرماه جاری به وی که برای کارگران به معنی به تعطیلی کشیده شدن مجدد کارخانه و از دست دادن کارشان بود، با اعترضات گسترده ای از سوی آنان  مواجه گردید.

کارخانه کیان تایر نزدیک به هزار و صد کارگر دارد. دو ماه است که این کارگران در اعتراض و مبارزه هستند. بار دیگر دود لاستیک های آتش زده در این کارخانه خبر از تجمعات پی در پی کارگران میدهد. کارگران مجمع عمومی تشکیل میدهد، از نمایندگان منتخب خود دفاع میکنند، کارفرمای قبلی را که دوباره قصد بازگشت داشت را از کارخانه بیرون انداختند.  در اعتراض به بازگشت او در مقابل وزارت صنایع و ریاست جمهوری و مراجع دولتی دست به تجمع زدند، برابر طرح های ریاکارانه کارفرما ایستاده و به هیچوجه به وعده های او تن ندادند و بالاخره در هفده شهریور موفق شدند حکم بازگشت شرفی به کارخانه را متوقف کنند و نهایتا حکم دو نفر فوق برای اداره کارخانه و نامه ای خطاب به وزارت نیرو برای وصل برق کارخانه صادر شد.

اتحاد کارگران کیان تایر، اتکا آنان به تصمیم گیری مجمع عمومی  خود، حمایت آنان از نمایندگانشان، شرکت چشمگیر زنان کارگر در تجمع کارگران و پافشاری بر روی خواستهای خود از جمله نقطه قوت های مبارزات کارگران کیان تایر است. کارگران کیان تایر در مبارزات تا کنونی خود الگوهای خوبی از جایگاه عملی مجمع عمومی کارگری در پیشبرد مبارزه ای متحد را بدست داده اند.

کارگران کیان تایر سالهاست که با مبارزات متحد خود توانسته اند جلوی تعطیلی کارخانه و بیکارسازیها را بگیرند و دستمزدهای پرداخت نشده خود را نقد کنند. مبارزات کارگران کیان تایر آموزنده است. روز شمار دور جدید مبارزات این کارگران را در زیر میخوانید.:

روز شمار دو ماه مبارزه کارگران کیان تایر

پس از یکماه کشمکش میان کارگران کیان تایر و وزارت صنایع بر سر واگذاری این کارخانه به مالک قبلی آن، از صبح روز 12 مرداد  آتش خشم کارگران کیان تایر بار دیگر شعله ور شد و آنان در اقدامی متحدانه توانستند با شروطی که خود تعیین کردند تا بدینجا مسئله واگذاری کارخانه به مالک قبلی آنرا بطور قاطعانه ای تحت تاثیر قرار دهند.

بنا بر گزارش منتشر شده در سایت اتحاد ” اتحادیه آزاد کارگران ایران” بدنبال تجمع کارگران کیان تایر در روز ششم مرداد ماه در مقابل دفتر بیت رهبری و وعده رسیدگی مناسب به خواست کارگران از سوی فرماندار اسلامشهر در شورای تامین استان، جلسه این شورا بدلیل عدم حضور نماینده وزارت صنایع برگزار نشد و وعده های متفاوتی از ششم مرداد به این سو به کارگران کیان تایر جهت برگزاری جلسه مزبور داده شد. بر اساس آخرین وعده ای که در این رابطه به کارگران کیان تایر داده شده بود قرار بود دوشنبه 7 مرداد جلسه شورای تامین جهت رسیدگی به خواست کارگران مبنی بر حل مسئله واگذاری کارخانه به مالک قبلی برگزار شود. اما از آنجا که روز چهارشنبه 9 مرداد رئیس سازمان حمایت از صنایع در راستای تامین و تکمیل واگذاری کارخانه به مالک قبلی ابلاغیه ای را مبنی بر عدم فروش لاستیکهای تولید شده به مسئولین شرکت داده بود کارگران کیان تایر روز پنج شنبه 10 مرداد با امضای طوماری خواهان فروش لاستیکها و پرداخت دستمزد خود شدند. اما مدیریت مستقر در شرکت از انجام خواست کارگران سرباز زد. به همین دلیل حدود 700 نفر از کارگران کیان تایر از ساعت 9 صبح روز 12 مرداد  با خواست پرداخت دستمزد معوقه خود و روشن کردن تکلیف واگذاری کارخانه به مالک قبلی، بطور متحدانه ای دست به تجمع در محوطه کارخانه مشرف به جاده اسلامشهر زدند و با افروختن بیشتر آتش لاستیک نسبت به روزهای دیگر، خواهان رسیدگی فوری به خواستهای خود شدند. بدنبال این اقدام اعتراضی قاطعانه از سوی کارگران کیان تایر فضای امنیتی بسیار شدیدی  بر حوالی کارخانه حاکم شد و فرمانده نیروی انتظامی اسلامشهر با حضور در میان کارگران خواهان پایان دادن به اعتراض آنان شد. این در حالی بود که یکی از مامورین امنیتی که مشغول فیلمبرداری چهره به چهره از کارگران بود با خشم آنان مواجه گردید و بر اثر درگیری مختصری که رخ داد دوربین اش طعمه شعله های آتشی شد که کارگران کیان تایر بر افروخته بودند.

بنا بر این گزارش اعتراض کارگران کیان تایر درحالی با شدت ادامه داشت که تعدادی از نماینده های آنان در بخشداری چهاردانگه مشغول مذاکره با شورای تامین منطقه اسلامشهر بودند و حدود 50 کارگر بازنشسته این کارخانه نیز با تجمع در مقابل آن خواهان پرداخت سنوات خود بودند که سپس تجمع خود را به مقابل بخشداری چهاردانگه کشاندند. این حرکت اعتراضی تا لحظه تعطیلی کارخانه ادامه داشت و با فرا رسیدن پایان ساعت کاری، آنان خود راسا اقدام به خاموش کردن آتش کردند و به تجمع اعتراضی خود پایان دادند. از سوی دیگر پس از پایان جلسه نماینده های کارگران کیان تایر با شورای تامین منطقه اسلامشهر، مسئولین این شورا مالک قبلی این کارخانه را که در حال حاضر کارخانه به وی واگذار شده است به بخشداری چهاردانگه فرا خواندند و پس از جلسه ای که با وی برگزار کردند مقرر شد: 1- نامبرده مبلغ ده میلیارد تومان در طول یک ماه آینده جهت ادامه کار در اختیار کارخانه قرار دهد 2- تا فردا ظهر دستمزد معوقه کارگران به حساب آنان واریز شود 3- کارخانه بمدت سه ماه و بطور آزمایشی در اختیار وی باشد و چنانچه در این مدت کمترین بی توجهی به تعهداتش مبنی بر تداوم کار و اجرای تعهدات قانونی اش در مقابل کارگران انجام دهد کارخانه بلافاصله در اختیار سازمان حمایت از صنایع قرار گیرد 4- وی در این مدت سه ماهه حق حضور در کارخانه را نخواهد داشت. این توافقات از سوی نماینده های کارگران کیان تایر زمانی صورت گرفت که کارخانه تعطیل شده بود. کارگران کیان تایر فردا تصمیم نهایی در اینمورد را اعلام خواهند کرد.

– دور جدید اعتراضات کارگران کیان تایر از 11 تیرماه شروع شد. بدنبال زمزمه واگذاری کارخانه کیان تایر(لاستیک البرز) به کارفرمای سابق آن، بار دیگر شعله های آتش از این کارخانه زبانه کشید و کارگران این کارخانه دست از کار کشیدند. بنا بر اظهار کارگران این کارخانه از مدتها پیش زمزمه واگذاری کارخانه به کارفرمای قبلی آن (شرفی) بالا گرفته است و نامبرده روز ده تیر ماه در جلسه ای که با شرکت مدیران و مسئولین کارخانه و نماینده های کارگران در وزارت صنایع برگزار شده بود شرکت داشت.  این امر خشم صدها کارگر این کارخانه را برانگیخت و آنان صبح روز 11 تیر ماه با دست کشیدن از کار اقدام به تجمع و آتش زدن لاستیک در محوطه درونی کارخانه مشرف به جاده اسلامشهر کردند. بدنبال این اقدام اعتراضی از سوی کارگران، مسئولین شورای تامین استان در محل حاضر شدند و بدنبال مذاکراتی که صورت گرفت کارگران به تجمع خود پایان دادند. کارگران  بطور قاطعانه ای اعلام داشتند که تحت هیچ شرایطی کارفرمای سابق را به کارخانه راه نخواهند داد و چنانچه وزارت صنایع بدون توجه به خواست کارگران اقدام به اینکار کند دست به اعتراضات گسترده ای خواهند زد. حجم آتشی که در این روز کارگران کیان تایر برپا کرده بودند به حدی بود که بدنبال پایان اعتراض کارگران، ماشینهای آتش نشانی اقدام به خاموش کردن آتش نمودند. در حال حاضر کارگران کیان تایر دستمزد خرداد ماه خود را دریافت نکرده اند و تولید در آن با کمبود مواد اولیه مواجه است.

بدنبال اعتراضات گسترده کارگران کیان تایر در سالهای ٨٦و ٨٧کارفرمای این کارخانه خلع ید شد و از آنزمان تاکنون اداره آن در اختیار سازمان حمایت از صنایع قرار دارد.

– بدنبال زمزمه قطعی شدن واگذاری کارخانه کیان تایر به مالک قبلی آن در وزارت صنایع، وی طی حکمی یکی از اعضای هیات حمایت از صنایع مستقر در محل کارخانه کیان تایر را به عنوان مدیر عامل جدید و داماد نامبرده را به عنوان معاون وی انتصاب کرد .  این امر از سوی  کارگران کیان تایر بشدت مورد اعتراض قرار گرفت و آنان روز 24 تیر ماه معاون انتصابی مالک قبلی کارخانه را بیرون کردند و در اعتراض امروز خود نیز بطور قاطعانه ای اعلام نمودند به هیچ عنوان تسلیم تصمیم وزارت صنایع مبنی بر واگذاری کارخانه به مالک قبلی آن نخواهند شد و هیچگاه وی را به کارخانه راه نخواهند داد.

– صبح روز ٢٥تیر در وزارت صنایع به نماینده های کارگران کیان تایر اعلام شده بود که  به وزارت کار دستور خواهند داد تا شورای کارخانه بر چیده شود. بنا بر اخبار منتشر شده از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران اعضای  شورای کارخانه کیان تایر در پی اعتراضات سالهای گذشته کارگران کارخانه کیان تایر و در مجمع عمومی آنان به عنوان نماینده انتخاب شده اند. در این جلسه نماینده های کارگران نیر با قاطعیت اعلام کردند که ما منتخب کارگران هستیم و هیچکس نمیتواند شورای ما را منحل کند.

– در پی حرکت اعتراضی روز ١١تیرماه و علیرغم  وعده اینکه کارخانه به مالک قبلی آن واگذار نخواهد شد، صبح روز ٢٦تیر اطلاعیه ای از سوی مدیر عامل جدید کارخانه کیان تایر که از سوی مالک قبلی به این سمت انتصاب شده است، بر تابلوی اعلانات کارخانه نصب شد. کارگران کیان تایر با مشاهده این اطلاعیه بلافاصله دست از کار کشیدند و با آتش زدن لاستیک در قسمت مشرف به جاده اسلامشهر کارخانه اعتراض خود را تشدید کردند. بدنبال این حرکت اعتراضی کارگران، مامورین امینتی در محل کارخانه حاضر شده و بار دیگر بر وعده خود مبنی بر عدم واگذاری کارخانه به مالک قبلی تاکید نمودند و در پی آن تمامی اطلاعیه های مدیر عامل جدید از تابلوهای اعلانات کارخانه جمع آوری شد.

– در پی اعتراضات متوالی کارگران کیان تایر به واگذاری کارخانه به مالک قبلی آن و جلوگیری از ورودش به کارخانه  وی به انحا مختلف تلاش کرد که کارگران  را وادار به پذیرش مالکیت خود کند. اما کارگران کیان تایر زیر بار آن نمی روند. در همین راستا صبح روز 29 تیر کارفرمای قبلی کارخانه جهت راضی کردن کارگران ضمن وعده اهدای یک سبد کالای دویست هزارتومانی به هر کدام از آنان،  یک خاور گوسفند نیز را به کارخانه فرستاد تا با قربانی کردن این گوسفندان و پخش آن در میان کارگران، خود نیز بتواند وارد کارخانه شود. اما کارگران کیان تایر با مشاهده خاور پر از گوسفند با خشم و انزجار  به سمت این ماشین یورش بردند و آن را مجبور به بازگشت نمودند.  در همان حال بخش دیگری از کارگران نیز طبق سنت اعتراضی موجود در این کارخانه با آتش زدن لاستیک دست به اعتراض زدند و اجازه ورود به مالک قبلی را به کارخانه ندادند. کارگران کیان تایر پس از این اعتراض با برگزاری یک مجمع عمومی در سالن غذاخوری بر عزم خود مبنی بر جلوگیری از واگذاری کارخانه به مالک قبلی آن تاکید کردند.

– کارگران کیان تایر در ادامه اعتراضات خود از ساعت 30/9 صبح روز 30 تیر در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت دست به تجمع زدند. در این تجمع کارگران با دادن شعار اعتراض خود را بیان میکردند. علیرغم اعتراض یکپارچه کارگران، مسئولین وزارت صنایع  با بی توجهی خود تلاش کردند جوابی به آنان ندهند. در اعتراض  به این بی توجهی کارگران بطور ناگهانی به داخل وزارت صنایع هجوم بردند و پس از سر دادن شعار بار دیگر به خیابان بازگشتند و به شعار دهی ادامه دادند. بدنبال هجوم کارگران کیان تایر به داخل وزارت صنایع، مسئولین این وزارتخانه با مشاهده خشم کارگران  بناچار از آنان خواستند با تجمع در مسجد وزارت صنایع با آنان به گفتگو بنشینند. در این گفتگو که از سوی یکی از اعضای هیات اجرایی سازمان حمایت از صنایع انجام شد به کارگران کیان تایر اعلام شد ما برای اداره کارخانه تاکنون 50 میلیارد تومان هزینه کرده ایم و واگذاری کارخانه نیز ربطی به ما ندارد و اگر شما شرفی را به عنوان کارفرما قبول ندارید بروید قوه قضائیه شکایت کنید.  این امر خشم کارگران را بر انگیخت و  آنان با صراحت تمام اعلام کردند بروید از دزدها که یکی از آنها نیز خودتان هستید این پول را بگیرد . ما در این مدت کار کرده ایم و کارخانه سر پا بوده است. کارگران کیان تایر  در این جلسه اعلام کردند: شما (وزارت صنایع) با استناد به دزدیهای مالک قبلی و اعتراضی که ما کارگران کردیم وی را خلع ید کردید و الان دارید بار دیگر کارخانه را تحویل همان دزد میدهید چه شده است که اینهمه با عجله و آنهم چند صباحی باقی مانده به پایان عمر دولت دهم اینهمه به دست و پا افتاده اید و کارخانه را فورا به شرفی واگذار کرده اید. از آنجا که مسئول وزارت صنایع در این نشست بطور مداوم بر این نکته تاکید میکرد که کارخانه واگذار شده و این مسئله خاتمه پیدا کرده است، خشم کارگران بر انگیخته شد و  آنان بطور یکپارچه ای با اعلام اینکه جاده اسلامشهر را خواهیم بست با سر دادن شعار اقدام به ترک  جلسه کردند  و تلاش مسئولین وزارت صنایع برای باز گرداندن کارگران به جلسه موثر واقع نشد.کارگران کیان تایر پس از ترک جلسه بار دیگر در خیابان به سر دادن شعار پرداختند و در ساعت 12 ظهر با تاکید بر اینکه در صورت عدم رسیدگی به خواست شان جاده اسلامشهر را خواهند بست به تجمع خود پایان دادند.

بنا بر گزارش منتشر شده از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران از حرکت اعتراضی کارگران در این روز، در حالی که کارگران کیان تایر در مقابل وزارت صنایع تجمع کرده بودند دو تن از نماینده های آنان در بخشداری چهار دانگه در جلسه شورای تامین شرکت کرده بودند. در این جلسه ضمن تهدید نماینده های کارگران از آنان خواسته شد تا کارگران را در رابطه با واگذاری کارخانه به مالک قبلی قانع کنند. اما این نماینده ها اعلام کردند خودتان بیائید اینکار را بکنید.

کارگران کیان تایر در تجمع این روز خود شعار میدادند: شرفی(مالک قبلی کارخانه) چپاول میکند، صنایع حمایت میکند – برای حفظ البرز بریده باد دست دزد – خان بیگی(رئیس سازمان حمایت از صنایع) حیا کن شرفی را رها کن  و…

-شرفی مدیر عامل قبلی کارخانه در روز 5 مرداد  طی ابلاغیه ای به واحد فروش کارخانه، از مسئولین این واحد خواسته بود تا لاستیکهای موجود در کارخانه را زیر قیمت به بازار  عرضه کند. اما کارگران مانع این فروش شدند و اعلام کردند کارفرمای قبلی کاره ای نیست.

– از ساعت 9 صبح روز 6 مرداد کارگران کیان تایر در ادامه اعتراضات خود در مقابل بیت رهبری دست به تجمع زدند. مسئولین دفتر بیت رهبری با دیدن تجمع کارگران  از نماینده های آنان برای حضور در داخل دفتر دعوت کرده و و از کارگران خواستند که به تجمع خود پایان دهند و در پارک نزدیک آنجا منتظر بمانند. اما کارگران به تجمع خود در همان محل ادامه دادند.  پس از مذاکره ای که فی مابین طرفین  صورت گرفت پذیرفتند که عازم این پارک شوند. سپس  حدود ساعت ١١/٣٠این کارگران بار دیگر به صورت راهپیمایی از محل پارک ١٢فروردین عازم دفتر بیت رهبری شدند. بدنبال این وضعیت فرماندار اسلامشهر در خیابان ابوریحان خود را به کارگران معترض کیان تایر رساند و با حضور در جمع آنان اعلام کرد: “من برای رسیدگی به خواست شما همین الان عازم استانداری تهران هستم، در آنجا کاری خواهم کرد که وضعیت به منوال سابق بازگردد و مسئله واگذاری کارخانه به مالک قبلی ملغی شود.”.  اما علیرغم وعده فرماندار اسلامشهر کارگران کیان تایر بار دیگر عازم دفتر بیت رهبری شدند و پس از حدود یک ساعت تجمع در آنجا با وعده ای که این دفتر برای رسیدگی به خواست کارگران داد به تجمع خود پایان دادند.

دفتر بیت رهبری قول داد که ظرف چند روز آینده نامه ای مبنی بر رسیدگی به خواست کارگران تنظیم و آنرا به  نماینده های کارگران تحویل دهد. در تجمع روز ٩ مرداد کارگران کیان تایر مامورین امنیتی با ضبط گوشیهای موبایل کارگرانی که اقدام به عکاسی از تجمع کرده بودند عکسهای موجود در این گوشیها را پاک وسپس آنها را تحویل  کارگران دادند.

بنا بر گزارش مندرج در سایت اتحاد در پی اعتراض ١٢مرداد ماه کارگران کیان تایر پلیس امنیت اسلامشهر بدون هیچگونه مجوزی  وارد کارخانه شده و اقدام به فیلمبرداری از چهره های کارگران کرد که این امر خشم کارگران را بر انگیخت و در نتیجه درگیری مختصری که به همین علت پیش آمد دوربین وی به درون شعله های آتش افتاد و از بین رفت. بدنبال این اتفاقات روز ١٤مرداد پلیس امنیت اسلامشهر ٥ نفر از کارگران این کارخانه را احضار و صبح روز ١٥ مرداد آنان را در معیت نماینده هایشان عازم پلیس امنیت اسلامشهر نمود. این ٥کارگر از جمله کارگرانی هستند که اغلب در مذاکرات نماینده های کارگران با مسئولین نهادهای دولتی حضور داشته اند و کارگران کیان تایر بازداشت آنان را توطئه ای از سوی پلیس امنیت و شرفی مدیر عامل سابق این کارخانه برای به تمکین واداشتن خود دانستند.

پنج کارگر معترض کارخانه کیان تایر که صبح روز ١٤مرداد پس از احضار  به پلیس امنیت اسلامشهر بازداشت شده بودند آخر وقت 15 مرداد آزاد شدند. این کارگران که از فعالین کارگری کارخانه کیان تایر هستند به بهانه انچه که ضرب و شتم یک مامور امنیتی حین فیلمبرداری اش در اعتراض روز ١٢مردادماه این کارگران خوانده شده است، صبح ١٤مرداد احضار و بازداشت شده بودند.بدنبال این بازداشتها، ظهر روز ١٥مرداد تعدادی از کارگران کیان تایر در مقابل بخشداری چهاردانگه دست به تجمع زدند و خواهان آزادی همکاران خود شدند.کارگران کیان تایر اعلام کرده بودند که چنانچه همکارانشان آزاد نشوند دست به اعتراضات گسترده تری خواهند زد.

روز ١٤ شهریوز کارگران کیان تایر در مقابل در مقابل نهاد رسیدگی به شکایات مردمی ریاست جمهوری اسلامی دست به تجمع زدند. از آنجا که مسئولین این نهاد توجهی به اعتراض کارگران نکردند آنان دست به تحصن در وسط خیابان زدند و با ایجاد ترافیک سنگین برای مدتی خروجی خیابان پاستور بسته شد. بدنبال این اقدام اعتراضی از سوی کارگران، مسئولین نهاد ریاست جمهوری با دعوت سه نفر از نماینده های آنان، نامه ای را خطاب به وزارت صنایع برای رسیدگی به خواستهای کارگران تنظیم و آن را جهت ارائه به وزارت صنایع به این نماینده ها دادند. کارگران کیان تایر پس از دریافت  این نامه به سوی وزارت صنایع حرکت کردند و با تجمع در مقابل آن خواهان رسیدگی به خواستهای خود شدند اما از آنجا که حضور آنان در مقابل وزارت صنایع همزمان با تعطیلی این وزارتخانه بود کارگران کیان تایر بناچار به تجمع خود پایان دادند. در این روز به کارگران وعده داده شد که ١٧ شهریوز در جلسه ای در وزارت صنایع در مورد خواست آنها رسیدگی خواهد شد. و روز ١٦ شهریور نیز برق کارخانه وصل شود. کارگران اعلام داشتند که در صورتیکه به آنان پاسخی داده نشود به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.

لازم به یادآوری است کارگران کیان تایر در سال 1387 بدلیل به تعطیلی کشاندن کارخانه از سوی شرفی مدیر عامل قبلی این کارخانه و عدم پرداخت دستمزدهایشان از سوی وی، با یورش به دفتر مرکزی کارخانه و تصرف آن و برگزاری تجمعات متعدد در مقابل نهادهای مسئول دولتی، وزارت صنایع را وادار به خلع ید از نامبرده کردند و از ان تاریخ  کارخانه کیان تایر با از سر گیری تولید بر روی پایش قرار گرفت . پس از زمزمه بازگشت مجدد شرفی کارگران کیان تایر نگران به تعطیلی کشیدن دوباره کارخانه شدند.  بویژه زمین این کارخانه در حال حاضر حدود هزار میلیارد تومان ارزش دارد و کارگران کیان تایر مالک قبلی این کارخانه را بدلیل تلاشهای وی در سالهای ٨٦و ٨٧جهت ورشکستگی تعمدی کارخانه و تعطیلی و فروش زمینهای آن دلالی تلقی میکنند که بار دیگر با تملک کارخانه در صدد ادامه سیاستهای پیشین خود است. بنا بر اظهار کارگران علیرغم گذشت حدود 4 سال از خلع ید مالک قبلی این کارخانه، مبلغ 300 میلیون تومان از موجودی صندوق کارگران همچنان در اختیار نامبرده است و  در طول این مدت آنان موفق به باز پس گیری آن نشده اند. همچنین این کارفرما حدود پنج میلیارد تومان بدهی بابت سپرده گذاری کارگران در صندوق قرض الحسنه و شش میلیارد تومان هم بابت سنوات بازنشستگان باید پرداخت کند.

کارگران کیان تایر میگفتند که  چه شده است که وزارت صنایع علیرغم اینکه به دزد بودن مالک قبلی کارخانه اشراف دارد و به همین دلیل نیز از وی خلع ید کرده بود و اکنون  کارگران در برابر تصمیم مجدد واگذاری کارخانه به وی به خشم آمده و اعلام کردند که اجازه نخواهند داد کارخانه بار دیگر در اختیار شرفی(مالک قبلی) قرار بگیرد.

بدین ترتیب از دل دو ماه اعتراض میتوان گفت که کارگران کیان تایر متحد تر بیرون آمده و این مبارزات  درسهای آموزنده ای برای آنان و کل کارگران دارد-.١٧ شهریور ٩٢

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: