شهلا دانشفر

خوش آمديد

چالش بر سر حجاب و ماهواره

احمدي مقدم فرمانده پليس ايران مي‌گويد محمود احمدي‌نژاد در دوران رياست جمهوري خود بر سر مساله حجاب و ماهواره با پليس چالش داشته است. اين نکته را در ديداري که  با حسن روحاني داشته ميگويد و همانجا خاطر نشان ميکند که  آنها  به دنبال چالش نيستند اما بهتر است نظام در اين موارد تصميم بگيرد که دو سه حرف بيرون نيايد و همه يک حرف بزنند.

سخنان احمدي مقدم به روشني نشان از قدرت جنبش رهايي زن و جنبش کنار زدن حجاب اين پرچم رژيم آپارتايد جنسي در ايران است. سخنان احمدي مقدم همچنين حاکي از اوج نزاعهاي دروني شان بر سر دو موضوع مهم حجاب و ماهواره است. به عبارت روشنتر آنچيزي که احمدي مقدم به عنوان چالش احمدي نژآد با پليس جمهوري اسلامي بر سر حجاب و ماهواره ميخواند، بطور واقعي چالش جنبش رهايي زن و مردم معترض ايران است که کل اين رژيم را نشانه رفته و آنها را چنين به جان هم انداخته است. اکنون نيز ديدار احمدي مقدم با روحاني در واقع خط و نشان کشيدن هايشان در ادامه همين کشاکش هاست.

 سخنان احمدي مقدم در عين حال بيش از هر چيز حکايت از استيصال رژيم در برابر دو موضوع حياتي رژيم اسلامي، حجاب و ماهواره است. دو موضوعي که قبلا نيز همين جناب احمدي مقدم کارنامه شکستشان را در مورد آنها اعلام داشت.

حجاب و ماهواره دو شاخص مهمي است که نشانگر توازن قوا و فضاي اعتراض جامعه است. سي و چند سال است که اين جانيان براي کوبيدن حجاب اين پرچم آپارتايد جنسي خود و براي اجراي قوانين ارتجاعي اسلامي شان بسوي مردم قشون کشي کرده اند.  احمدي مقدم ها و رادان ها در مقابل مردم رجز خواني ها کرده و طرحهاي حجاب و عفافشان را يکي بعد از ديگري به اجرا گذاشته اند و  امروز کارشان به اينجا کشيده است. ديگر خودشان ميگويند که ايران مثل عربستان نيست که چماق دست کسي بدهي که حجاب را بر سر زنان بازگرداند. چون مي بينند که چگونه مردم در مقابل نيروهاي سرکوبگرشان مي ايستند و حسابشان را کف دستشان ميگذارند. مي بينند که ديگر چيزي از حجاب در جامعه بر جاي نمانده است.

از سوي ديگر اينها حريف ماهواره ها نيز نشده اند. هوار زدند و گفتند همه چيز زير سر ماهواره هاست. در نماز جمعه هايشان خطبه خواندند و گفتند اصلا ماهواره ها “ام الفساد ” و دشمن نظام و اسلام هستند. اعتراف کردند و گفتند که در پس کنار رفتن حجاب ها اهداف سياسي خوابيده است و آنرا نتيجه “تحريکات ضد انقلاب” در ماهواره ها خواندند. طبعا يکي از همين ماهواره ها که قدرتمند ايستاده است و بطور واقعي صداي جنبش آزاديخواهي و اعتراضات زنان و مردان معترض عليه آپارتايد جنسي و قوانين ارتجاعي اسلامي است، کانال جديد است.

بدين ترتيب به جنگ ماهواره ها رفتند. شهر به شهر و منطقه به منطقه به خانه هاي مردم ريختند و ماهواره جمع کردند. اما بعد از هر قشون کشي در بسياري از خانه ها باز ماهواره سرجاي اولشان باز گشتند و اينها حريف نشدند. امروز نيز با اذعان به اينکه در “عصر انقلاب ديجيتال نميتوان در قرنطينه زندگي و حکومت کرد”، دارند بر شکستشان اذعان ميکنند.

خلاصه کلام اينکه اکنون  در ادامه کشاکش هر روزه مردم است که مي بينيم حکومت اسلامي بر سر هر دوي اينها هم حجاب و هم ماهواره به بن بست رسيده است.  ديدار اضطراري احمدي مقدم با حسن روحاني، آنهم دقيقا بر سر همين دو مساله، تاکيد بر خطير بودن اوضاعشان دارد و بيش از هر چيز  نشانگر بالا گرفتن بيشتر نزاعهاي دروني شان است.

اين جنبش رهايي زن و فضاي اعتراضي جامعه است که سران اين حکومت را چنين مستاصل به جان هم انداخته است. زير فشار همين مبارزات ميتوان و بايد رژيم اسلامي را خرد کرد. وسيعا به جنبش حجاب برگيران بپيونديم. هر جا که دستگيري و تحقيقر زنان معترض را مي بينيم آنجا را به صحنه اعتراض خود تبديل کنيم. آنجا که زنان معترض با آمرين امر به معروف رژيم درگير ميشوند به پشتيباني شان بشتابيم. به شکل گروهي در محلات جلوي تعرضات مامورين امر به معروف و نهي از منكر و اوباشان محله محورشان را بگيريم. با ورود مامورين انتظامي به محلات براي جمع کردن ماهواره ها و هرگونه تعرض، فورا مردم محل را خبر کنيم و با تجمعات اعتراضي مان جلوي آنها را بگيريم. جنگ بر سر حجاب، يک چالش مهم رژيم اسلامي است. با صفي متحد اين جنگ را به جلو بريم.

یازدهم مرداد 92

http://www.anternasional.com/1-pdf/anternasional516.pdf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: