شهلا دانشفر

خوش آمديد

کارگران کوتاه نمی آیند

موفقیت كارگران پیمانکار شرکت محور سازان پارس جنوبی پس از 7 روز اعتصاب: روز 16 مرداد  كارگران پيمانكار  شركت محور‌سازان  پارس جنوبي با تحمیل خواستهایشان به کارفرما به اعتصاب خود پایان دادند. اعتراض این کارگران به سه ماه حقوق پرداخت نشده شان بود. در نتیجه این اعتصاب کارگران استخدام رسمی شرکت محور سازان نیز که بخشی از حقوقهایشان را طلب داشتند به اعتصاب پیوسته و آنها نیز موفق به نقد کردن طلبهایشان شدند.

بنا بر خبرها شركت محور‌سازان در تاريخ 01/05/92 بابت كار پروژه‌اش در پارس جنوبي 900 ميليون تومان از كارفرماي خود دريافت كرده بود و با این بهانه که اين پول بايد در پروژه هاي ديگر هم هزينه شود از پرداخت حقوق کارگران خودداری میکرد. در اعتراض به این موضوع کارگران این شرکت از تاريخ 9 مرداد دست به اعتصاب زدند. کارگران این شرکت قبلا به دليل عدم رعايت كيفيت غذاي پرسنل و آلوده بودن غذا، دچار مسموميت شده و يكنفر از آنان در اثر شدت مسمومیت جان سپرد. کارگران پیمانکار شرکت محور سازان به این وضعیت معترض بوده و با هفت روز اعتصاب متحد خود کارفرما را وادار به عقب نشینی کردند.

موفقیت 220 کارگر بازنشسته کارخانجات صنایع فلزی :به گزارش سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران پس از گذشت نزدیک به ده ماه از مبارزات کارگران بازنشسته کارخانجات صنایع فلزی شماره 1 و 2 که با برگزاری یک مجمع عمومی از سوی این کارگران در ششم آبانماه سال 91 آغاز شد. این کارگران موفق به دریافت سنوات و معوقات خود شدند. کارگران صنایع فلزی همچنین خواهان پرداخت خسارت نسبت به دیر کرد پرداخت سنوات خود بودند اما از آنجا که اغلب آنها از ابتدای بازنشستگی اقدام به شکایت از کارفرما نکرده بودند مسئله پرداخت خسارت منتفی اعلام گردید.  بنا بر این گزارش  از سال 1387  حدود 80 نفر از این کارگران  از سال 85 به این سو بتدریج بازنشسته شده بودند. اما در طول این سالها سنوات خود را دریافت نکرده بودند و اقدامات فردی آنها نیز در این مدت نتیجه ای در بر نداشته است. تعداد کل بازنشسستگان صنایع فلزی 220 نفر است.  این کارگران در اقدامی سازمانیافته ششم آبانماه سال 91 با حضور در محل کارخانه و برگزاری یک مجمع عمومی تصمیم به مبارزه برای دریافت سنوات خود گرفتند. بدنبال این مجمع،  کارگران بازنشسته صنایع فلزی پیرو تصمیمات خود در مجمع عمومی، اولین تجمع اعتراضی خود را در  مقابل معاونت برنامه ریزی استانداری تهران در روز 23 آبانماه بر گزار کردند و سپس دست به تجمعات اعتراضی دیگری به ترتیب در روزهای پنجم دی، هشتم و بیستم اسفند ماه سال 91 در مقابل استانداری تهران زدند. بدنبال این تجمعات اعتراضی و اولتیماتوم قاطعانه این کارگران، استانداری تهران از آنان خواست با شکایت دسته جمعی از کارفرما و روشن شدن دقیق مطالبات شان آنرا به استانداری تحویل دهند تا این مسئله راسا از طرف استانداری تهران در مراجع قضایی پیگیری شود. همچنین اعتراضات این کارگران باعث شد تا اداره کار اسلامشهر بطور فوری و ظرف مدت یک هفته رسیدگی به شکایت 220 کارگر و احتساب سنوات آنها را به پایان برساند. اما علیرغم وعده هایی که از سوی استانداری تهران برای رسیدگی فوری در مراجع قضایی به خواست کارگران مبنی بر توقیف اموال کارفرما داده شده بود این مسئله تا اول مرداد ماه سالجاری طول کشید.  در این مدت نیز کارگران بازنشسته صنایع فلزی لحظه ای از پیگیری خواستهای خود در استانداری تهران غافل نشدند و همین امر باعث گردید تا از اول مرداد ماه سالجاری پروسه پرداخت سنوات کارگران بازنشسته کارخانجات صنایع فلزی صورت عملی به خود گیرد. بر این اساس روز 28 مرداد ماه، 60 نفر اول لیست بازنشستگان این دو کارخانه موفق به دریافت سنوات خود بصورت نقدی شدند. بر مبنای توافقی که میان کارگران و کارفرما صورت گرفته است قرار است در طول هفته های آینده و در هر هفته 60 نفر دیگر از بازنشستگان سنوات خود را دریافت کنند.

کارگران بازنشسته صنایع فلزی با اتکا به مجمع عمومی خود و متحد کردن صف اعتراضشان توانستند مطالبات خود را نقد کنند.

کارگران فولاد زاگرس با حضور شبانه در محل کارخانه از خروج اموال کارخانه جلوگیری کردند: به گزارش سایت اتحاد در ادامه کشمکشهای کارفرمای فولادزاگرس با کارگران اخراجی این کارخانه و خودداری وی از پرداخت 5 ماه دستمزد معوقه آنان کارگران فولاد زاگرس با حضور شبانه خود در محل کارخانه از خروج اموال کارخانه جلوگیری کردند. موضوع ار این قرار است که علیرغم شکایت 235 کارگر اخراجی فولاد زاگرس در هیات تشخیص اداره کار شهرستان قروه ،   کارفرما در ادامه اقدامات خود برای خالی کردن کارخانه از دارائی هایش، اقدام به فروش خاک ضایعات چدنی در شش مرحله و در هر مرحله به مبلغ 160 میلیون تومان کرد. بر این اساس روز 27 مرداد کارفرما در پی تحویل اولین محموله به خریدار بود که  کارگران اخراجی فولاد زاگرس با شنیدن این فروش بلافاصله در محل کارخانه حاضر شدند و علیرغم تلاش مامورین انتظامی در کمک به کارفرما برای انتقال اولین محموله، مانع انتقال آن از کارخانه شدند و راسا نگهبانانی را در مقابل درب کارخانه مستقر کردند. در مقابل این حرکت کارگران  کارفرمای فولاد زاگرس ساعت 24 شب 27 مرداد بار دیگر تلاش کرد  اولین محموله را از کارخانه بیرون ببرد که با عکس العمل قاطعانه و فوری کارگران مواجه شد. در این ساعت شب  حدود 100 نفر از کارگران بلافاصله در مقابل درب کارخانه حضور پیدا کردند  و تا صبح روز 28 مرداد  در محل ماندند و بدین ترتیب مانع خروج اموال کارخانه شدند. در ادامه این کشمکش، کارگران فولاد زاگرس موافقت کردند در صورتی که پول هر شش مرحله فروش خاک ضایعات چدنی، قبل از بارگیری به حساب کارگران واریز شود اجازه خارج کردن این ضایعات را از کارخانه خواهند داد.

تجمع کارگران شهرداری اهواز در اعتراض به عدم دریافت حقوق

صبح روز 23 مرداد کارگران شهرداری منطقه 1 اهواز در اعتراض به 4 ماه تعویق دستمزدو عدم دریافت عیدی و مشکلات بیمه هایشان در مقابل درب شهرداری منطقه تجمع کرده و خواستار پرداخت حقوقشان شدند. همزمان با تجمع کارگران مامورین انتطامی نیز در محل حاضر بودند. کارگران اعلام کرده اند که تا گرفتن همه طلبهایشان به اعتراض خود ادامه خواهند داد.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: