شهلا دانشفر

خوش آمديد

“ساپورت پوشان و آغاز ریشه دواندن عریان ‌گری”!

این عنوان مقاله یکی از رسانه های رژیم اسلامی است. رسانه دولتی تسنیم مینویسد: “ساپورت پوشان پایتخت تابستان امسال جلوه دیگری از بدحجابی را در سطح جامعه رواج می‌دهند نوع پوششی که دیگر شاید نتوان از آن به عنوان بدحجابی یاد کرد بلکه خبر از آغاز ریشه گرفتن عریان‌گری در سطح جامعه دارد”.  این اعترافی بسیار مهم است و وحشت رژیم را حتی از یک پوشش ساده زنان، نشان می دهد. این روزها از این نوع خبرها و تیترها در رسانه های حکومتی بسیار است.

خبر بطور واقعی  بر سر جنگی هر روزه بر سر حجاب در کوچه و خیابان و زیر پا گذاشتن قوانین ارتجاعی اسلامی از سوی زنان و مردان معترض در جامعه است. سی و چند سال است که شاهد چنین نبردی هستیم و امروز پیشروی های جنبش رهایی زن و کنار زدن حجاب این سمبل بردگی زن در جامعه را می بینیم. خبری که در آن استصال و شکست رژیم را به روشنی میشود دید. خبری که حاکی از رشد جنبش رهایی زن در ابعادی اجتماعی و بر زمین زدن حجاب این پرچم آپارتاید جنسی رژیم اسلامی است. خبری که نشانگر زیر پا گذاشته شدن قوانین ارتجاعی اسلامی توسط زنان و مردان جوان و معترض در ایران است.

در همین خبرها همچنین ابعاد اجتماعی این نبرد را می بینیم. ازجمله همین رسانه از درد دل های آمرین به معروف چنین مینوسد: “پوشش بنده مانتو است اما تلاش می‌کنم از مانتوهای بلند که برای حضور در سطح جامعه و محیط کار مناسب است استفاده کنم ولی خیلی عجیب است که به شما بگویم برای پیدا کردن یک مانتوی ساده برای محیط کار باید کلی بازار را بگردم. و بعد با ناراحتی ادامه میدهد: “من به دلیل پوشش ساده‌ام در محیط کار بارها از سوی همکارانم مورد سرزنش قرار می‌گیرم.” در ادامه تسنیم از قول زن دیگری از آمرین به معروف در وصف حجاب اسلامی مینویسد: “کار به جایی رسیده است که اگر پوشش مناسبی داشته باشی و برای خرید به ویژه به مراکز شمالی پایتخت مراجعه کنی با بی‌توجهی فروشنده مواجه خواهی شد و باید مدت‌ها منتظر بمانی تا خوش و بش فروشنده با دخترانی که چهره‌های اصلیشان زیر حجم انبوهی از آرایش پنهان شده است پایان یابد تا آن وقت از سر اکراه به تویی که از نظر او قابل پذیرش نیستی چون حجاب کاملی داری، پاسخی دهد. آری این واقعیت امروز جامعه اسلامی ماست.” و بالاخره یکی دیگر از همین ها در گفتگو با تسنیم میگوید: “طی ماه‌های اخیر افرادی که اقدام به امر به معروف می‌کردند از سوی بد حجابان مورد گستاخی و جسارت قرار گرفتند. بنده هنگامی که به یک خانم جوانی که با همسرش در خیابان بود به دلیل بدپوششی تذکر دادم با رفتار بسیار زننده همسر وی مواجه شدم که به بنده گفت دوران شما گذشته و به تاریخ پیوسته‌اید.” بدین ترتیب خبر تسنیم با گلایه های بسیاری از این دست و فریادهایی از جمله اینکه سن “بدحجابی” پایین آمده  و غلب دانش آموزان “بدحجابند” و غیره همراه است و آخر هم نگران از اینست که در چند تابستان دیگر با “عریانگری” در جامعه روبرو باشند. در آخر نیز خبر از شکستشان در کار فرهنگی  یعنی در رواج خرافه های اسلامی و مذهبی میگوید. از اینکه دیگر کسی برای سخنان حتی “علما و مراجع تقلید” تره خورد نمیکند، بحث میکند و بالاخره بر این اشاره دارد که چگونه زنان معترض حساب آمرین به معروفشان را کف دستشان میگذارند. این خبر خواندنی است و تماما از شکست جمهوری اسلامی آنهم در ابعادی اجتماعی سخن میگوید. خبر نشان میدهد که بحث بر سر جنگ هر روزه بر سر حجاب و بر سر کل قوانین ارتجاعی شان است.  بحث بر سر جامعه ایست که کل بساط رژیم اسلامی را به چالش کشیده است.

شکستی تاریخی

در واقع همین نمونه ها گویای اینست که نه فقط حکومت توسط زن و مرد این جامعه به چالش کشیده شده است بلکه گویای شکست یک ایدئولوژی و سیاست و سنت قرون وسطایی است. گویای اینست که یک لشکر تحجر و جنایت سرمایه داران که هرروز دارد با تحقیر و توهین و زندان و جنایت و شکنجه و تجاوز به مردم مدرن و امروز حمله میکند از این مردم بی سلاح صاف و ساده شکست خورده است و راه باز گشتی هم ندارد.

به گفته خودشان ۲۶ سازمان ازجمله نیروی انتظامی شان را به پیشبرد طرحهای حجاب و عفاف و محله محور و غیره اختصاص داده اند، و این سرانجام کارشان است. کارنامه یکماه دولت روحانی نیز چیزی جز این نیست. او که قدرت جنبش رهایی زن را میدید در بحبوحه مضحکه انتخاباتشان از اینکه عفاف مهمتر از حجاب است و تبعیض جنسیتی از زمان عقب است و غیره منبرها رفت و هنوز چند روزی از مراسم تحلیفش نگذشته بود که خبر از درگیری زنان “بدحجاب” با آمرین به معروف موضوع داغ اخبار رسانه های دولتی شد. تا جائیکه رگ “غیرت” احمدی مقدم بالا زد و گفت در حمایت از آمرین کتک خورده نیروی انتظامی در خدمت اجرای طرح حجاب و عفاف خواهد بود. در همین تابستان و بویژه در هفته های اخیر بیشتر نیرویشان را به خیابانها ریختند، طرحهای حجاب و عفاف و محله محورشان را به راه انداختند. به مهمانی های تولد و دور هم جمع شدن جوانان حمله کردند. زنان را بخاطر بدحجابی در کوچه و خیابان دستگیر کردند. اما نتیجه این شده است که امروز در رسانه های دولتی میخوانیم.

این وضعیتی است که رژیم را چنین به هراس انداخته است. تمام قوایش را بسیج کرده است و داستان شکست هر روزه شان را از زبان خودشان میشنویم. نکته قابل توجه اینجاست که اینها همه در شرایطی روی میدهد که جامعه زیر فشار فقر و فلاکت به مرز انفجار رسیده است. اقتصاد رژیم اسلامی در هم فروپاشیده و دولت روحانی راهی جز تداوم همان طرحهای شکست خورده دولت های قبلی را ندارد. از یکطرف نوید تحول معیشت صد روزه مردم را میدهند و از سویی از در پیش بودن سونامی بیکاری سخن میگویند. طرح “هدفمند کردن یارانه هایشان” نیز روی دستشان مانده است و نقشه به آخر رساندن آن و افزایش باز چند برابر قیمت ها را در سر میپرورانند. برای همین است که نیاز دارند طرحهای عفاف و حجاب و حملات بر زنانشان را شدت بیشتری دهند. همانطور که بر تعداد اعدامهایشان شدت داده اند. همانطور که گشت های محله محورشان را افزایش داده است. برای همین است که امنیتی بودن کابینه برای روحانی یک حسن محسوب میشود. این مخمصه ای است که دولت روحانی و حکومت اسلامی در آن فرو رفته و راه دررویی ندارد. اوضاعی که حتی جایی برای فراخواندن مردم به صبر و انتظار و برای تبلیغات بیشرمانه جریانات ملی اسلامی و رسانه های معلوم الحالی چون بی بی سی و صدای آمریکا نگذاشته است. همه چیز حاکی از اینست که در چشم اندازی نزدیک مردم معترض و آزادیخواه با این رژیم درگیر خواهند شد. تنسیم هم ناگزیر از درج پیام مردم به حکومت اسلامی است: “دوران شما گذشته است، شما به تاریخ پیوسته اید”

One response to ““ساپورت پوشان و آغاز ریشه دواندن عریان ‌گری”!

  1. sam September 7, 2013 at 18:47

    خلاصه ساپورت شده معضل شماره یک مملکت

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: