شهلا دانشفر

خوش آمديد

کارگران کیان تایر با مبارزات متحد خود خواستشان را تحمیل کردند

 به گزارش سایت اتحاد “اتحادیه آزاد کارگران ایران” کارگران کیان تایر بدنبال دو ماه کشمکش و تجمعی که در روز ١٣ شهریور ماه دشاند، صبح روز ١٧ شهریور در مقابل وزارت صنایع دست به تجمع زده  و خواهان رسیدگی فوری به خواستهای خود شدند. یک نقطه قوت مهم این حرکت اعتراضی شرکت زنان در این تجمع بود. در این روز از همان آغاز ساعات اولیه  نیروهای انتظامی و امنیتی به نحو چشمگیری حضور داشتند. در این روز  از ساعت ٣٠/٧ صبح جلسه ای در وزارت صنایع برگزار شد و کارگران کیان تایر نیز تجمع خود را  از ساعت  ٧ صبح آغاز کردند.  نمایندگان کارگران تلاش کردند وارد جلسه شوند اما از حضور آنان ممانعت شد. این امر خشم کارگران کیان تایر را بر انگیخت و آنان بطور متحدانه ای شروع به سر دادن شعارهای اعتراضی کردند و در ادامه حوالی ساعت ١١ صبح به داخل این وزارتخانه هجوم بردند و پس از سر دادن شعار ” ما منتظر جوابیم هیچ جا نمیریم  همینجا هستیم” بار دیگر به خیابان بازگشته و به شعار دادن ادامه دادند.

بدنبال این اعتراض قاطعانه از سوی کارگران،  سه نفر  از نماینده های آنان  به داخل جلسه دعوت شدند و همزمان کارگران کیان تایر با شعار مرگ بر جلالی و “شرفی خیانت میکند جلالی حمایت میکند” مانع خروج وی از وزارتخانه شدند. جلالی نظری  معاون روابط کار وزارت کار و یکی از اعضا سازمان حمایت از صنایع  و از حامیان اصلی واگذاری کارخانه به شرفی بود. وی دوبار تلاش کرد از درب پشتی وزارت صنایع و بدور از چشم کارگران از آنجا خارج شود اما هر بار کارگران مانع وی شدند. در این تجمع کارگران کیان تایر بطور مرتب شعارهای زیر را سر میدادند: کار، حقوق، اعتراض حق مسلم ماست – کارگر با غیرت ذلت نمی پذیرد – تا خون در رگ ماست البرز خانه ماست – برای حفظ البرز بریده باد دست دزد – مرگ بر شرفی – مرگ بر جلالی و…

بنا بر این گزارش در ادامه جلسه وزارت صنایع که با حضور نماینده های کارگران کیان تایر برگزار گردید توافقات زیر حاصل شد:

٢- تا زمان استقرار هیات اجرایی سازمان حمایت از صنایع در کارخانه، یک هیات چهار نفره متشکل از ٢ نفر از مدیریت فعلی کارخانه و  ٢ نفر از سازمان حمایت از صنایع، مسئولیت اداره کارخانه را بر عهده خواهند داشت.١- واگذاری کارخانه به مالک قبلی آن متوقف میشود.

٣-هیات اجرایی سازمان حمایت از صنایع حداکثر تا ٥مهر ماه در کارخانه مستقر خواهد شد و همچون سالهای گذشته کارخانه را اداره خواهد کرد.

اما علیرغم این توافق کارگران کیان تایر حاضر به پایان دادن به تجمع خود  نشدند و اعلام کردند تا زمانی که حکم دو نفر از همکارانشان برای اداره کارخانه صادر نشود و وزارت صنایع نامه ای به وزارت نیرو برای وصل برق کارخانه ندهد محل را ترک نخواهند کرد. بدنبال این خواست از سوی کارگران معترض کیان تایر و پس از مدتی کشمکش بر سر این مسئله، نهایتا حکم دو نفر فوق برای اداره کارخانه و نامه ای خطاب به وزارت نیرو برای وصل برق کارخانه صادر شد و پس از آن حوالی ساعت ١٤ ظهر کارگران کیان تایر به تجمع خود پایان دادند.

کارگران کیان تایر از حدود دو ماه پیش و بدنبال واگذاری کارخانه به مالک قبلی آن نسبت به این مسئله معترض بودند و بارها در اعتراض به این واگذاری دست به تجمع درمقابل نهادهای دولتی زدند اما از آنجا که وزارت صنایع نسبت به این واگذاری مصر بود این کشمکش حدود دو ماه به درازا کشید. در این روز کارگران کیان تایر موفق شدند بطور قاطعانه ای به خواسته خود مبنی بر عدم واگذاری کارخانه به مالک قبلی آن دست پیدا کنند.

اتحاد کارگران کیان تایر، اتکا آنان به تصمیم گیری مجمع عمومی  خود، حمایت آنان از نمایندگانشان، شرکت چشمگیر زنان کارگر در تجمع کارگران و پافشاری بر روی خواستهای خود از جمله نقطقه قوت ها مبارزات کارگران کیان تایر است. کارگران کیان تایر در مبارزات تا کنونی خود الگوهای خوبی از جایگاه عملی مجمع عمومی کارگری در پیشبرد مبارزه ای متحد را بدست داده اند. لینکهای زیر گوشه ای از مبارزات کارگران کیان تایر را نشان میدهد.

http://tiny.cc/73162w

http://www.kargaran.org/kargar%20kommunist/kk90-news.htm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: