شهلا دانشفر

خوش آمديد

كارگران يونان از كارگران پرتغال اعلام حمايت كردند

روز ٢٤ نوامبر يك روز بزرگ اعتراضي در يونان بود. در شهر آتن به فراخوان اتحاديه هاي كارگري در اين كشور هزاران نفر از مردم در اعتراض به قبض هاي گران برق و اضافه شدن مالبات بر مالكيت بر روي اين قبض ها در اداره برق شهر آتن تجمع كردند و اين محل را به اشغال خود درآوردند. در برابر اين حركت پليس يونان وارد كار شد و با دستگيري و خشونت مردم را از اين محل خارج كرد. در اين حركت اعتراضي بنا بر خبر ها حداقل ١٥ نفر دستگير شده اند. بعد از اين حركت اعتراضي مردم معترضي كه در اداره برق جمع شده بودند به نشانه پشتيباني از اعتراضات مردم كشور پرتغال در اعتراض به سياستهاي اقتصادي دولتشان و اعتصابات كارگري در آنجا به سمت سفارت اين كشور در آتن رفتند و همانجا اعلام داشتند كه در حمايت از مبارزات کارگران و مردم پرتغال روز پنجشنبه آينده ١ دسامبر به مدت دو ساعت  دست از كار خواهند كشيد.  اتحاديه هاي كارگري در يونان برآورد میکنند که حداقل نيم ميليون نفر در اعتصاب ١ دسامبر شرکت خواهند کرد. اعتصابات حمايتي كارگران كشورهاي مختلف از يك ديگر يك اتفاق جديد و بسیار مهم در مبارزات کارگران و مردم است و  در تحولات سياسي امروز جهان و در دل جنبش جهاني عليه سرمايه داري میتواند نقش مهمی ایفا نماید. زنده باد اتحاد جهاني كارگران!*

١٥ مهر ٩٠

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: