شهلا دانشفر

خوش آمديد

مجمع عمومی بزرگ کارگران کیان تایر، الگویی برای سازمانیابی مبارزات کارگری

قضیه به روز ٢٥ شهریور یعنی حدود سه هفته قبل بر میگردد. در این روز هزار کارگر کارخانه کیان تایر در برابر سر دواندن های مقامات مسئول، یکی از بزرگترین مجامع عمومی خود را بر پا کردند و حضور همه کارگران در این نشست، نتیجه اش تحمیل خواست خود بر وزارت صنایع و مقامات دست اندر کار بود. این اتفاق مهمی در جنبش کارگری است که لازمست به آن نگاه کرد و از درسهایش آموخت. 

ماجرا از این قرار بود که شرفی مدیر عامل قبلی این کارخانه که قبلا کارگران با مبارزاتشان در سال ٨٧ توانسته بودند از او خلغ ید کنند، دوباره قصد بازگشت به کارخانه را داشت. در آن هنگام کارگران کیان تایر به دلیل به تعطیلی کشیده شدن کارخانه و عدم پرداخت دستمزدهایشان از سوی شرفی، دفتر مرکزی کارخانه را مورد یورش قرار دادند و با تصرف آن و برگزاری تجمعات متعدد در مقابل نهادهای مسئول دولتی، وزارت صنایع را وادار به خلع ید از نامبرده کردند. از آن تاریخ کارخانه کیان تایر با از سر گیری تولید بر روی پایش قرار گرفت

پس از زمزمه بازگشت مجدد شرفی به کارخانه در تیرماه امسال، کارگران کیان تایر نگران به تعطیلی کشیدن دوباره کارخانه شدند. بویژه زمین این کارخانه در حال حاضر حدود هزار میلیارد تومان ارزش دارد و کارگران کیان تایر بدلیل تلاشهایش شرفی در سالهای ٨٦ و ٨٧ جهت ورشکستگی تعمدی کارخانه و تعطیلی و فروش زمینهای آن، تلاش وی برای تملک مجدد کارخانه را توطئه ای برای ادامه سیاستهای قبلی و خطر بیکاری خود میدیدند. به گفته کارگران علیرغم گذشت حدود ٤ سال از خلع ید شرفی مبلغ ٣٠٠ میلیون تومان از موجودی صندوق کارگران همچنان در اختیار وی است و در طول این مدت آنان موفق به باز پس گیری این پول نشده اند. همچنین این کارفرما حدود پنج میلیارد تومان بدهی بابت سپرده گذاری کارگران در صندوق قرض الحسنه و شش میلیارد تومان هم بابت سنوات بازنشستگان باید پرداخت کند.
کارگران کیان تایر میگفتند که چه شده است که وزارت صنایع علیرغم اینکه به دزد بودن مالک قبلی کارخانه اشراف دارد و به همین دلیل نیز از وی خلع ید شده است، دوبار تصمیم به بازگرداندن او به کارخانه گرفته اند. بدین ترتیب کارگران تصمیم به مقابله با این توطئه را گرفتند و دور جدید اعتراضات کارگران کیان تایر از ١١ تیرماه شروع شد و دو ماه متوالی به طول کشید.

در این دو ماه کارگران بارها در مقابل نهادهای دولتی تجمع اعتراضی برپا کردند. در برابر توطئه گری ها و تفرقه افکنی های شرفی و مقامات دست اندر کار ایستادند. تا اینکه در ٢٦ شهریور دو ماه اعتراض این کارگران پاسخ داد و کارگران مانع بازگشت شرفی مدیر عامل قبلی کارخانه شدند.

اتحاد کارگران کیان تایر، اتکا آنان به تصمیم گیری مجمع عمومی خود، حمایت آنان از نمایندگانشان، شرکت چشمگیر زنان کارگر در تجمع کارگران و پافشاری بر روی خواستهای خود از جمله نقطقه قوت های مبارزات کارگران کیان تایر است.

دو ماه اعتراض و مبارزه کارگران کیان تایر درسهای آموزنده ای برای کارگران دارد که یک درس مهم آن دادن الگویی عملی از سازمانیابی مبارزات کارگری و جایگاه و نقش واقعی مجمع عمومی کارگران در متحد نگاهداشتن صف اعتراض آنان است.

مجمع عمومی بزرگ کارگران کیان تایر چگونه شکل گرفت
روز ٢٥ شهریور روز موفقیت کارگران کیان تایر و برپایی مجمع بزرگشان بود. موضوع از این قرار بود که بدنبال تجمع روز ١٣ شهریور ماه کارگران کیان تایر در مقابل نهاد ریاست جمهوری و اولتیماتوم آنان برای تشدید اعتراضاتشان، این کارگران روز ١٧ شهریور دست به تجمع در مقابل وزارت صنایع زدند و خواهان رسیدگی فوری به خواستهای خود شدند. در این تجمع حضور کارگران زن کیان تایر چشمگیر بود. همزمان با تجمع کارگران و در غیاب حضور نمایندگان آنان جلسه ای در وزارت صنایع برپا بود. روز پر شوری از اعتراض کارگران کیان تایر بود. کارگران با شعار دادن های متوالی و هجومشان به داخل وزارت صنایع بالاخره موفق شدند کاری کنند که سه نفر از نمایندگانشان در جلسه مقامات مسئول وزارت صنایع شرکت کنند. سرانجام جلسه وزارت صنایع با نمایندگان کارگران به توافقاتی انجامید که مهمترینش متوقف شدن واگذاری کارخانه به شرفی مالک قبلی این کارخانه بود. اما بدنبال این توافقات کارگران با دیدن مانع تراشی های مقامات مسئول و به نتیجه نرسیدن پیگیری های خود، صبح روز ٢٥ شهریور برای تصمیم گیری برای برگزاری یک تجمع اعتراضی بزرگ در مقابل وزارت کار، اقدام به بر پائی مجمع عمومی در سالن غذاخوری کارخانه کردند. اتخاذ این تصمیم یک نقطه عطفی در مبارزات این کارگران بود. این مجمع عمومی یکی از بزرگترین مجامع عمومی کارگری در کارخانه کیان تایر بود که تا بحال در این کارخانه برگزار شده بود. به گزارش سایت اتحاد “اتحادیه آزاد کارگران ایران” در این مجمع عمومی از هزار کارگر شاغل در کارخانه کیان تایر تقریبا همه آنان در این مجمع حضور داشتند. علیرغم احضار دو نفر از کارگران توسط مامورین امنیتی اسلامی شهر کارگران به مجمع عمومی خود ادامه دادند.

در نتیجه این اتحاد قدرتمند و مجمع عمومی هزار نفره کارگران کیان تایر یکباره عقب نشینی ها شروع شد. در حالیکه هنوز این مجمع کارگری ادامه داشت دستوری به امضا “تقی خان بیگی” دبیر هیات حمایت از صنایع مبنی بر راه اندازی تولید و حل و فصل امور جاری به آقای “میرزایی” مدیر انتصابی هیات حمایت از صنایع که در توافق بین کارگران و این هیات در جلسه ١٧ شهریور ماه به مدیریت کارخانه منصوب شده بود، فکس شد. بدبنال رسید این فکس و متحقق شدن خواست کارگران کیان تایر مبنی بر آغاز تولید با مدیریت جدید و لغو عملی واگذاری کارخانه به مالک قبلی آن، کارگران به مجمع بزرگ و موفقیت آمیز خود پایان دادند و با وصل برق قسمتهای مختلف کارخانه شرایط برای استارت تولید فراهم شد.
مجمع عمومی بزرگ کارگران کیان تایر بطور واقعی جایگاه عملی مجمع عمومی کارگری را در مقابل کارگران گذاشت و بدین ترتیب این کارگران متحدتر و قدرتمند تر از دو ماه اعتراض و مبارزه بیرون آمدند.

مبارزات کارگران کیان تایر یک نمونه موفق از اعتراضات کارگری و موفقیت هایشان پیشروی مهمی برای آنان و برای جنبش کارگری است. مبارزات کارگران کیان تایر راه عملی مبارزه برای نقد کردن دستمزدهای پرداخت نشده، بیکارسازیهای گسترده و جلو آمدن کارگران با خواستهای مهم و سراسری خود، از جمله خواست افزایش فوری دستمزدها را نشان داد. از مبارزات کارگران کیان تایر باید آموخت.
کارگر کمونیست ٢٨١، ١٦ مهر ٩٢

http://www.wpiran.org/00-k-komonist/kk281/html/kk281-shd.htm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: