شهلا دانشفر

خوش آمديد

Monthly Archives: November 2013

افزایش دستمزدها یک خواست اضطراری و عاجل

mozd

فقر، گرانی و دستمزدهای چند بار زیر خط فقر 

دستمزدهای چند بار زیر خط فقر همراه با گرانی و رشد روز افزون قیمت ها، داستانی است قدیمی و یک عرصه  دائمی اعتراض کارگران و مردم در طول حاکمیت  رژیم اسلامی . اما آنچه امروز به این جدال ویژگی میدهد شرایط سیاسی کنونی جامعه است. من در این نوشته تلاشم به توضیح این شرایط و تاکید برخواست افزایش دستمزدها به عنوان یک عرصه مهم مبارزه ای تعرضی علیه فقر و گرانی نه تنها برای کارگران، بلکه برای کل جامعه است. 

Read more of this post

Advertisements

خانه های سکس در تهران، تن فروشی برای نان شب

tanfroshi

مستندی به اسم “خانه های سکس در تهران ویژه زنان شوهر دار” که اخیرا در یوتیوب فیلمش را گذاشته اند، گوشه دیگری از عمق فاجعه ای به نام فقر و گرانی در ایران را به نمایش میگذارد. در این مستند بحث بر سر کشیده شدن سن تن فروشی به ده سال است. بحث بر سر زنان شوهر داری است که بخاطر کمک خرج بودن در تامین مخارج خانه و تامین اجاره منزل و پول درمان فرزند بیمارشان به تن فروشی تن داده اند. همچنین بحث بر سر ابعاد گسترده تن فروشی و وجود خانه هایی تیمی برای این کار در هر محله است. این مستند به روشنی نشان میدهد که ابعاد فقر و فلاکت در جامعه به جایی رسیده است که تن فروشی به شکلی از تامین زندگی و امرار معاش مردم تبدیل شده است. در میان این ماجرا دختر بچه هایی را می بینیم که به جای برخورداری از تامین اجتماعی و تحصیل رایگان، به جای کودکی کردن و شاد بودن و داشتن زندگی ای انسانی، گذارشان به بازار سکس کشیده شده است. این نیز گوشه دیگری از داستان آپارتاید جنسی رژیم اسلامی و زندگی پر از تجاوز و خشونت کودکان است. در زیر متن گفته هایی که در این مستند ، بازگو میشود را میخوانید:

Read more of this post

زنان کارتن خواب تهران جوان شده اند!!

رضا جهانگیری فرد معاون خدمات اجتماعی سازمان “رفاه و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران” در گفتگویی با رسانه های دولتی، از پایین آمدن سن زنان کارتن خواب و رسیدن آن به سنین ١٧ و ١٨ سال سخن میگوید. او با اشاره به اینکه قبلا آمار زنان بی خانمان و کارتن خوابها به زنان سالمند تعلق داشت و این روز ها شاهد حضور زنان جوان در میان آن ها هستیم، از اینکه حتی در موارد سن این دختران پایین تر از ١٥ سال است حرف میزند. او در سخنانش حتی به ابعاد فاجعه بار تری از این بی خانمانی اشاره کرده و از این سخن میگوید که امروزه خانواده هایی هستند که به همراه فرزندان خود بی خانمان هستند و با طرح این سئوال که آیا میتوان استنباط کرد که سن بی خانمانی به کودکان رسیده است، ریشه جوان شدن زنان کارتن خواب در تهران را به مساله اعتیاد و رشد این معضل اجتماعی در میان آنان مربوط میکند. او از اینکه زنان زودتر از مردان در برابر اعتیاد ضربه میخورند و از خانواده طرد میشوند و از این رو در هر سن و سالی به بی خانمانی کشیده میشوند سخن میگوید.

Read more of this post

روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زن

IMAGE634600610761575596۲۵ نوامبر، ٤ آذر روز جهانی علیه خشونت علیه زن است. در حاکمیت رژیم آپارتاید جنسی جمهوری اسلامی در ایران، ستمکشی و خشونت علیه زن جزئی جدایی ناپذیر از قوانین ارتجاعی اسلامی است. دستگاه قضایی و ماشین سرکوب و جنایت حکومت ابزارهای حاکمیت این آپارتاید و این ستم و خشونت علیه زن است. اساس و پایه های این رژیم بر ستمکشی زن گذاشته شده است. ٢٥ نوامبر میتواند و باید روز کیفرخواست زنان و مردان معترض به اپارتاید جنسی رژیم اسلامی و بر این توحش و ستم و تحقیر سیستماتیک هر روزه بر زنان و بر کل جامعه باشد. 

Read more of this post

آنچه که در ایران میگذرد!!!

وقتی امروز به جامعه ایران نگاه میکنی قبل از هر چیز جنایات حکومت، اعدامها و تعرضات هر روزه به زندگی و معیشت مردم جلوی چشمت می آید. اما این تمام تصویر نیست. نگاه به رویدادهای همین چند هفته اخیر گویای اینست که در ایران یک طوفان سیاسی در راه است. در این تصویر شما محیط های پر تلاطم کارگری را می بینید. اعتراضات علیه اعدام را میبینید، جنب و جوش های اعتراضی در زندانها را می بینید، تجمعات اعتراضی علیه ضایعات محیط زیست که مستقیما روی زندگی و معیشت مردم تاثیر گذاشته است و حجاب برگیران و اعتراض علیه گشت های ارشاد را می بینید و …. ذکر نمونه های برجسته ای از همین مبارزات در هفته های اخیر و نگاهی نزدیک تر این تصویر را روشنتر می کند.

Read more of this post

اعتصاب گسترده کارگران شرکت پارس جنوبی

 به روز چهارشنبه ٨ آبان دهها نفر از کارگران فازهای ٢٢، ٢٣، ٢٤ شرکت پارس جنوبی در اعتراض به  ٥ ماه حقوق دریافت نشده خود  و همچنین وضعیت معیشتی خود دست

اعتصاب زدند.

گفتگو با غلامرضا غلامحسینی کارگر شرکت واحد در برنامه تلویزیونی کارگران و یک دنیای بهتر

ما تواسنتیم سی درصد افزایش حقوق بگیریم

 شهلا دانشفر: شما خودتان از کارگران سندیکای واحد هستید. در کوران اعتراضات این کارگران در سال ٨٤ شرکت داشتید. از نظر شما این اعتراضات چه دستاوری برای کارگران شرکت واحد داشت؟. چه دست آوردهایی برای کارگران در ایران داشت؟

غلامرضا علامحسینی: من همانگونه که شما فرمودید عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد هستم و اینکه شما میپرسید مبارزات کارگران شرکت واحد چه تاثیراتی بر جامعه کارگری ایران داشته است، عرض کنم خدمت شما، اول اینکه بزرگترین و مهمترین رخدادی که ما شاهد آن هستیم شکستن این تابو است که کارگران ایران میتوانند در برابر کارفرمایان عرض اندام کنند و توانایی های خود را که اتحاد و تشکل آنهاست به نمایش بگذارند و با توکل به اتحاد و تشکل خود از حقوق اجتماعی، و صنفی طبقاتی خود دفاع کنند. همانگونه که شاهد هستید بعد از دو اعتصاب بوقوع پیوسته تحمیل شده در واقع و نه صددرصد موفق، اما دستاوردهای حاصل از این دو اعتصاب خیلی مثبت بوده است. چنانچه ما امروز شاهد هستیم که بعد از آن دو اعتصاب کارگران شرکت واحد به نیروهای نهفته خود پی بردند و در گوشه و کنار کشور خواستار ایجاد تشکلهای کارگری و سندیکایی و پیگیر حقوق حق خودشان هستند. اینها همه آثار کلی مثبت این اعتراضات بوده است.

Read more of this post

“منشور حجاب” و طرح “محرم سازی” مدارس

علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش دولت روحانی است. شاهکار اخیر او طرح “محرم سازی ” مدارس است. بر اساس این طرح بیمارگونه اسلامی قرار است با ساخت حیاتی در درون و ساختمانی در مرکز و حصاری از دیوارهای بلند و شیشه های رنگ شده، دختران دانش آموزان، این کودکان ٧ سال به بالا را که بنا بر قوانین اسلامشان به سن تکلیف رسیده اند، از چشم نامحرم دور نگاهدارند.

 مساله  نیز به روشنی شکستشان در پیاده کردن قوانین ارتجاعی اسلامی و برافراشتن پرچم حجاب نه تنها در مدارس بلکه در سطح جامعه است. این را در اظهارات و گفته هایشان و در توضیح ضرورت اجرایی شدن چنین طرحی  میتوان دید. فریادشان  از آسیب جدی “حجاب در مدارس” و از اینکه والدین و معلمین خود مسبب رواج “بی حجابی” و فرهنگ “غربی” هستند، بلند شده است. از همین رو این بار با “منشور حجاب” و کوبیدن آن همچون “کتیبه ای” بر در مدارس به میدان آمده اند تا با پلیسی کردن و امنیتی کردن مدارس، طرحهای اسلامی کردن آموزش و پرورش را به جلو برند. برای اجرایی کردن این طرح بک تلاششان نیز گذاشتن  فشار بر روی معلمان است. قبلا نیز گله های آخوندشان را به مدارس اعزام کرده اند و  در همین راستا در آغاز سال دست بکار مجهز کردن مدارس به دوربین های مدار بسته شدند،  تا به گفته خود کنترل از دست رفته  اوضاع را بدست آورند.

Read more of this post