شهلا دانشفر

خوش آمديد

منشورتان را در عمل دیده ایم

در حالیکه چرخهای ماشین سرکوب رژیم اسلامی شتاب بیشتری پیدا کرده  و در همین مدت به ریاست رسیدن روحانی نزدیک به ٤٠٠ نفر اعدام شده اند، در حالیکه فشار بر روی زندانیان سیاسی در زندانها بالا گرفته و با محروم کردن زندانی از دارو و درمان، زندانی را به مرگ خاموش و شکنجه هر روزه محکوم میکنند، در حالیکه گشت های ارشاد رژیم برجاست و به زنان تحت عنوان بدحجاب گیر میدهند و جوانان معترض را نیز به عنوان “اوباش و اراذل” مورد تحقیر و آزار قرار میدهند، دولت  روحانی و این جانیان اسلامی  دارند از منشور ” حقوق شهروندی” سخن میگویند. آیا از همینجا روشن نیست که منشوری که این جماعت برای شهروندان ارائه دهند چه معجونی میتواند باشد؟

“منشور حقوق شهروندی” روحانی، منشور یک حکومت آپارتاید جنسی با دستگاه قضائی ای است که تشنه خون و اعدام است. بنا بر این منشور و قوانین حاکم بر آن هر بلایی میشود سر انسانها آورد، اگر گوشه ای از قوانین جاری نقض شده باشد. از جمله میتوان امنیت فردی، روانیی، شغلی، فرهنگی، اجتماعی، سرمایه گذاری، زندگی با ثبات، نظم و تمامی دیگر مصادیق قانونی و عرفی امنیت را سلب کرد، میتوان اموال، حیثیت، جان، حقوق و مسکن و شغل شهروندان! را مورد تعرض قرار داد، میتوان افراد را از محل اقامت خود تبعید و از زندگی در محل مورد علاقه خود منع نمود، میتوان حریم و زندگی خصوصی، مسکن، وسایط نقلیه و اشیاء خصوصی “شهروندان” را مورد تفتیش قرار داد، استراق سمع یا رهگیری و سانسور با مجوز قانونی میتواند آزاد باشد و حتی میتوان  بر اساس حکم دادگاههای “صالحه “جمهوری اسلامی حق حیات و زندگی را از انسانها گرفت. منشور “حقوق شهروندی” روحانی در واقع منشور چگونگی نقض پایه ای ترین حقوق انسانها در چهارچوب قوانین ارتجاعی اسلامی و دستگاههای قضای جنایتکارشان است. این منشور اعدام، سرکوب و تفتیش عقاید و خفقان است.

سهم زنان در منشور “حقوق شهرندی” روحانی!!!

منشور “حقوق شهروندان” روحانی، ادامه آپارتاید جنسی رژیم اسلامی است که تحقیر زن را در هر سطری از آن که سخنی از حق و حقوق زنان در میان است، میتوان دید. در این منشور بیحقوقی زن را در حقوقی اولیه چون حق طلاق و حضانت و غیره می بینیم. از جمله در این منشور از اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته! آنهم در صورت نبودن ولی شرعی!! سخن میگوید. همچنین حق طلاق نیز در حمایت قضایی “متناسب” در دادگاههای “صالح رژیم اسلامی”، با حفظ “کیان و بقای خانواده!!” منظور است.

در این بخش از منشور  دولت موظف به رعایت حقوق زنان در تمامی جهات شده است، البته  با توجه به موازین قوانین حاکم یعنی قوانین آپارتاید جنسی. از حق نگذریم که این منشور تا آنجا که به حجاب برمیگردد، تا حد “آزادی پوشش در چهارچوبه معیارهای اسلامی- ملی” کوتاه آمده است. چون هوا را پس دیده اند و به چشم خود می بینند که دیگر حجابی در کار نیست و به گفته خودشان حجاب رفت و نظام رفت.

منشور”حقوق شهروندی” روحانی، منشور بی حقوقی زنان و کل جامعه  و منشور فقر و فلاکت بیشتر و ادامه جهنم کنونی برای همه مردم است.

منشور “حقوق شهروندی” روحانی در عین حال منشور دولتی است که در برابر مردمی که خواستهایی دارند و پاسخ میخواهند، وا مانده و به هذیان گویی افتاده است. این منشور ادامه بازی ایست که طیفی از دوم خردادی های شکست خورده و دارو دسته های مغضوب درون رژیم و رسانه های معلوم الحالی چون بی بی سی و غیره بازیگرش بودند، تا بلکه در برابر جامعه ای که خواستهای دارد و مترصد فرصت است که بیرون بریزد و تکلیفش را یکسره کند، بدنبال مفری برای کل نظامشان هستند. .

خودی ها هم صدایشان در آمده است!

حتی دوم خردادی ها و ملی اسلامی ها میگویند این منشور از قانون اساسی جمهوری اسلامی هم عقب تر است. و جالب اینست که توصیه شان اینست که جناب روحانی برود همان قانون اساسی را اجرا کند! یعنی قانونی که زن را نصف مرد اعلام کرده است. حرف شیرین عبادی دقیقا همین است. آنطرف تر نوشين احمدي خراساني را داریم که نمیتواند از این منشور کذایی دفاع کند اما در عین حال از زنان ایران میخواهد که به آخوند مورد علاقه ایشان شش ماه فرصت بدهند. برای چه؟ برای اینکه منشوری را که زن را طبق موازین اسلام تعریف کرده است پیاده کند. جواب ایشان اینست که این منشور عملا توسط نیروی انتظامی و گشتهای ثارالله دارد پیاده میشود و زنان ایران آنرا در عمل دیده اند. و حکومت شما نه شش ماه بلکه سی و چند سال فرصت داشته است که با جنایات بیشمار این منشور را پیاده کند.

به اینها فقط میشود گفت مردم ایران مدتهاست که از قانون اساسی جمهوری اسلامی و منشورهای کذایی اش عبور کرده اند. زن و مرد و پیرو جوان دارند با اعتراضات هر روزه شان این را میگویند و به طور واقعی منشور آزادیخواهی و برابری طلبی را فریاد میزنند. یک عرصه مهم این مبارزات جنبش رهایی زن است. اعتراضات شجاعانه و هر روزه زنانی است که تبعیض و نابرابری نمیخواهند و بخش معترض و رزمنده در جامعه هستند. مردم دارند این را در مبارزاتشان علیه اعدام و برای آزادی زندانیان سیاسی، در محیط ها و مراکز کارگری با خواست حداقل دستمزد در گام اول یک میلیون تومان، و در مبارزات هر روزه شان برای داشتن یک زندگی انسانی بیان میکنند و صف اعتراضشان را شکل میدهند.  منشور “حقوق شهروندی ” مردم اولین حکمش سرنگونی رژیم آپارتاید جنسی و برچیده شدن بساط سرکوب و جنایت آنست. اولین احکام منشور حقوق شهروندی مردم  نیز لغو مجازات اعدام و آزادی بدون قید و شرط سیاسی، برابری زن و مردم در تمام سطوح و رفاه و شادی و یک زندگی انسانی برای کل جامعه است. منشور حقوق شهروندی مردم، منشور نود و نه درصدی های جامعه برای یک دنیای بهتر و ساختن جامعه ای انسانی است.  منشور حقوق شهروندی مردم، منشور رهای زن است.

 منتشر شده در نشریه زن آزاد شماره ٢٥

http://www.fitnah.org/zane_azad_archive/zane_azad25.pdf

Advertisements

One response to “منشورتان را در عمل دیده ایم

  1. عسگری December 31, 2013 at 15:48

    هرچه بگندت نمکش میزنند وای به روزیکه بگندت نمک اخوندها با مصادره حاصل انقلاب ملت ایران با بهره گیری ازنام خدا وپیامبر ومامان بیشماروامامزاده های بی حد واندازه وگسترش خرافات وجهل ونادانی واستفاده ازاحساسات پاک وبی الایش مردم کوچه وخیابان دراصل گند زدندب تمامی انچه انها را مقدس وکلام وروایت وقوانینشان را غیرقابل تغییر ولازم الاجرا میدانستند اگرچه ملت ایران طی سی وپنج سال حکومت فاشیسم دینی خسارات بسیاردید اما به یکی بزرگ دست یافت که دکانداران دین واستعمارپیرانگلیس مانع رسیدن اکثریت مردم به ان بودند این سی وپنج سال بزرگترین بی تجربه زدایی را ازلایه لایه اقشاراسیب دیده وفرودست ونااگاه بعمل اورد وعملا به انها ثابت کرد دین ومذهب وحکومت دینی بازیچه ای بیش نیست وانچه اخوندها انرا درمیان مردم رواج میدهند اصل بت پرستی است مانند حاج رفتن عدهای دزد وقاتل وگرانفروش واختلاسگر ومتجاوزوگشتن به دوردیواری ساخته دست بشر تا هنگام بازگشت جنایات خودرا باحاجی بودنش توجیح کند وزیارت امامان وامامزاده ها که جزجهل ونااگاهی وفلاکت چیزی برای توده های زحمتکش واسیب دیده نداشته وندارد وازطرفی برداشت هزاران میلیارد تومان پولی که مردم به داخل صندوقعای انها میریزند به نفع اخوندها ومتولیان وابسته انها اما اینک که ماهییت فاشیسم دینی برای ملت ایران وجهان روشن شده اخوند درس خوانده درمکتب استعماربا فریب وریا صحبت ازمنشورحقوق شهروندی وحقوق بشر میکند که دراصل با ساختارحکومت ولایت مطلقه فقیه منافات دارد چراکه قوانین شریعت ومطلق دانستن انها وصاحب اختیاربودن یک نفربعنوان رهبر یا ولی فقیه با حقوق بشر وحقوق شهروندی سنخیتی ندارد چراکه یکی ازقوانین نقض کننده برابری دو زن با یک مرد است حال اگر ان دوزن دکترباشند وان مرد یک معتاد جانی وتیرخلاس مانند صدها تن ازکسانیکه تحت فرمان سیدعلی ادم میکشند ویا انچه طی سی وپنج سال گذشته رژیم اخوندها برولی تعمتان خود ملت ایران روا داشته اند وتاکنون ازطرف سازمانهای مدافع حقوق بشر ومجمع عموی وشورای امنیت سازمان ملل بارها بعلت نقض اشکارحقوق بشر وجنایت علیه بشریت محکوم گردیده است من بعنوان یک انسان درد کشیده از تازیانه های شاه وشیخ به تمامی اخوندهای مفتخور اعلام میدارم مرگتان فرارسیده وملت ایران دیگرتحمل دروغ ودغل وریا وتزویر شما دینکاران مزدور استعماررا ندارد وجزبه سرنگونی شما به چیز کمترازان راضی نخواهد بود چراکه ازراس تا ذیل درفساد وجنایت الوده شده اید وباید جلوی خسارتهای بیشتر شما را گرفت.سرنگون باد حکومت فاشیسم اخوندی.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: