شهلا دانشفر

خوش آمديد

کارگران در اهواز با تجمعات اعتراضی خود به “استقبال”روحانی میروند

qand ahvaz

تجمع ٩ اسفند ٩١ کارگران قند اهواز مقابل استانداری

امروز ٢٣ دی  حدود ۵۰ کارگر کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز که در ۳۸ماه گذشته بلاتکلیف بوده‌اند، با شنیدن خبر سفر روحانی به شهر اهواز، در اعتراض  به عدم پاسخگویی به خواستهایشان در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. کارگران که متوجه شدند که سفر روحانی فردا صورت میگیرد، به تجمع امروز خود خاتمه داده و وعده فردا را گذاشتند. این چنین باید به “استقبال” روحانی رفت و با اعلام اعتراضات خود به فقر و گرانی، زمین را زیر پایشان گرم کرد. 

کارگران قند اهواز  ٣٨ ماه بدون حقوق و دستمزدی در بلاتکلیفی بسر میبرند و در دو سال اخیر بارها تجمع کرده و حق و حقوقشان را طلب کرده اند. این کارگران خواهان  بازگشت به کار خود و پرداخت فوری مطالبات معوقه و زندگی ای انسانی هستند. یک نقطه قوت مبارزات کارگران قند اهواز اتحاد این کارگران، تصمیم گیری آنان در جمع هایشان و پیگیری خواستهای خود و شرکت خانواده ها در بسیاری از تجمعات آنان است.

لینک چند خبر اعتراضی کارگری در ایران

http://tiny.cc/uf4m9w

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: