شهلا دانشفر

خوش آمديد

تجمع اعتراضی کارگران قند اهواز همزمان با ورود روحانی

امروز ٢٤ دی ٥٠کارگر قند اهواز به وعده خود عمل کردند و همزمان با سفر روحانی به اهواز در مسیر عبور او از فرودگاه تجمعی اعتراضی بر پا کردند و بدین ترتیب با اعتراض خود بر سرخواستهایشان ورود روحانی را به صحنه اعتراض خود تبدیل کردند. این کارگران از روز گذشته به استقبال این حرکت اعتراضی رفته بودند و وقتی متوجه شدند که سفر روحانی در ٢٤ دی است قرار و وعده این روز را گذاشتند. کارگران قند اهواز ٩ ماه دستمزد نگرفته اند. هوای آلوده و مه آلود صبح باعث شده بود که  خیلی ها با ماسک بیرون آمده بودند. مردم اهواز بخاطر خواستهایشان تا کنون چندین زنجیره اعتراضی انسانی تشکیل داده اند و برای امروز نیز قرار زنجیره انسانی گذاشته بودند که در اول صبح بخاطر هوای آلوده شهر خیلی از مردم نتوانستند از منزل خود بیرون بیایند. اما به تدریج هوا قابل تحمل تر شده است. 

کارگران قند اهواز بعد از حرکت اعتراضی خود در این روز  و توقف کوتاهی در مسیر فرودگاه به شهر بازگشتند. ٦٠ کارگر قند اهواز، کارگران لوله سازی اهواز و مردم اهواز حق و حقوقشان را میخواهند. آنها هوای سالم و محیط زندگی سالم میخواهند. دستمزدهای پرداخت نشده و دستمزدی شایسته یک زندگی انسانی میخواهند. طب و درمان رایگان میخواهند، بیمه بیکاری میخواهند. اینها از جمله خواستهایی اولیه و فوری برای کارگران و مردم اهواز است. 

کارگران قند اهواز در ٣٨ ماه گذشته   در بلاتکلیفی بسر کرده اند. این کارگران در دوسال گذشته بارها تجمع کرده و خواستهایشان را طلب کرده اند.  کارگران اهواز خواهان راه اندازی کارخانه و کار خود و پرداخت فوری مطالبات معوقه و زندگی ای انسانی هستند. 

لینک چند خبر اعتراضی کارگری در ایران

http://tiny.cc/uf4m9w

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: