شهلا دانشفر

خوش آمديد

با اعتراضی سراسری در مقابل دستگیری کارگران بایستیم

اطلاعیه شماره : ١٣٧

 دستگیری ٦ کارگر اعتصابی در پلی اکریل اصفهان و ١٠٠ کارگر شهرک سازی پرند تهران

روز ٢ بهمن بدنبال دو ماه مبارزه کارگران پلی اکریل اصفهان در اعتراض به ادامه سیاست کوچک سازی کارخانه ٦ نفر از کارگران این کارخانه به اسامی صفایی، مسعود فتاحی، سیروس پیام منی، احمدی صابری، عباس حقیقی و جواد لطفی  احضار و به کلانتری ١١ مبارکه منتقل گردیدند. در اعتراض به این دستگیری ها ٦٠٠ کارگر  پلی اکریل در محوطه کارخانه تجمع کردند و خواستار آزادی همکارانشان شدند و بر خواستهایشان پای فشردند.

 در کارخانه پلی اکریل ١٥٠٠ کارگر اشتغال دارند و از دوم آذر ماه تا کنون با تجمعات پی در پی خود خواستار متوقف شدن طرح کوچک سازی کارخانه که خطر بیکاری آنها را در پی دارد و افزایش ٢٠ درصد سطح دستمزدهایشان شده اند. این کارگران در رابطه با همین موضوع روز ٣٠ دی بخاطر تعطیلی بخش اکریلیک ٢ و انتقال آن به شرکت “الیاف زاینده روز” تجمع اعتراضی برپا کردند و تابلو شرکت الیاف زاینده روز را پایین کشیدند. کارگران اعلام کرده اند که تا وقتی این روند متوقف نشود به اعتراضشان ادامه خواهند داد.

 همچنین روز ١ بهمن در دومین روز اعتصاب کارگران شرکت بین المللی پروژه های عمرانی ساختمانی و شهرک سازی کیسون که اکنون پروژه شهرک سازی پرند را در دست اجرا دارد، در اعتراض به اخراج ها و ٦ ماه حقوق معوقه خود، ١٠٠ کارگر دستگیر شدند.  در این روز نیروهای سرکوب رژیم وارد صحنه شدند و کارگران را به بازگشت به سر کارشان فراخواندند. اما کارگران نپذیرفته و به اعتصاب خود ادامه دادند. در ادامه نیروی گارد ویژه جمهوری اسلامی کارگران معترض را در محوطه کارخانه به محاصره خود در آورد و کارگران نیز با آنان درگیر شدند. در جریان این درگیر شدن صد نفر از کارگران دستگیر شدند. در اعتراض به این دستگیرها کارگران به مقابل مجلس رفته و خواستار آزادی همکاران خود و پاسخگویی به خواستهایشان شدند. شرکت کیسون در اتوبان تهران- ساوه واقع است و در پروژه شهرک پرند آن  ٦ هزار كارگر به کار اشتغال داشتند که تا کنون ١٢٠٠ نفر آنان اخراج شده اند.  كارگران اخراجي و ٤٨٠٠ كارگر باقي مانده در این شرکت  بيش از ٦ ماه حقوق طلب كار هستند. کارگران خواستار آزادی فوری کارگران دستگیر شده، پرداخت ٦ ماه حقوق معوقه و بازگشت به کار کارگران اخراجی و توقف اخراج ها در این شرکت هستند.

 واقعیات اینست که اعتصابات کارگری گسترش پیدا کرده است. در این اعتراضات کارگران با خواستهای سراسری ای چون افزایش دستمزد حداقل دو میلیون تومان و  بازگشت اموال سرقت شده تامین اجتماعی به این صندوق به میدان آمده اند. پرچم اعتراض با خواست حداقل دو میلیون تومان دستمزد در جایی چون پتروشیمی ماهشهر برافراشته شده است. بعلاوه اعتراضات کارگری دامنه اش مراکز بزرگ کارگری از جمله پتروشیمی ماهشهر، ایران خودرو، ایران تایر و غیره و غیره را در بر گرفته است. همچنین مراکزی از جمله پلی اکریل دو ماه در اعتراض و مبارزه است، در چنین شرایطی رژیم اسلامی با حمله به اعتراضات کارگری و بازداشت و دستگیری کارگران معترض تلاش دارد این مبارزات را عقب بزند. باید جلوی این دستگیریها ایستاد. باید کارگران پلی اکریل و شهرک پرند را برای آزادی همکاران دستگیر شده شان و تحقق خواستهایشان همراهی کرد. ورود نیروهای انتظامی و گارد ویژه به محوطه کارخانجات و محیط کار کارگران ممنوع است، باید صدای اعتراض خود را علیه حمله نیروی سرکوبگر رژیم به کارگران شهرک سازی پرند بلند کرد.

همین امروز بهنام ابراهیم زاده، رضا شهابی، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، پدرام نصراللهی، محمد محمدی، افشین ندیمی و مهرداد صبوری در زندانند  و اخیرا یوسف آب خراباد ، واحد سیده و محمد مولایی در مهاباد به ٥ سال زندان و وفا قادری در سنندج به ٥ ماه زندان محکوم شده اند. همه این احکام صادر شده باید فورا لغو شود و همه کارگران دستگیر شده و در بند و همه زندانیان سیاسی از زندان آزاد شوند.

 کمپین برای آزادی کارگران زندانی

 ٤ بهمن ٩٢، ٢٤ ژآنویه ٢٠١٤

Shahla_daneshfar@yahoo.com

Bahram.Soroush@gmail.com

http://free-them-now.blogspot.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: