شهلا دانشفر

خوش آمديد

نان شب مردم و بودجه مذهب

روز ٩ بهمن مجلس اسلامی در جریان بررسی بودجه سال ٩٣ با تصویب یک بند الحاقی فوری به تبصره های طرح بودجه سال آتی، حق انشعاب برق، آب و گاز را برای ٥١ مرکز دینی  از جمله حوزه های علمیه، مساجد، دارالقران، حسینیه ها و اماکن دینی و اقلیت های دنی،  به رسمیت شناخته شده در قانون اسالی رژیم اسلامی را  رایگان اعلام کرد. به این منظور بودجه ٢٠٠ میلیارد تومانی اختصاص دارده شد.

این درحالیست که در بودجه سال ٩٣ روحانی نام ۵۱ سازمان و مؤسسه به چشم می‌خورد که طبق برنامه‌های قوه مجریه مبلغی در حدود ۱۱۹ میلیارد تومان به عنوان کمک هزینهٔ اعتبارات هزینه‌ای و ۷۰ میلیارد تومان نیز در قالب اعتبارات دارایی‌های تملک سرمایه‌ای اختصاص داده شده است. در میان این نهادهای مذهبی و دستگاههای مافیایی خرافه پراکنی رژیم اسلامی نام مؤسساتی چون سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بنیاد فرهنگی مهدی موعود، دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، بنیاد حکمت اسلامی صدرا و بنیاد بین‌المللی غدیر دیده می‌شوند. مذهب امر خصوصی انسانهاست. حتی یک تک ریال نیز از بودجه دولتی نباید صرف مذهب شود. مذهب نه تنها ابزار خرافه پراکنی بلکه ابزار سرکوب است. مذهب باید از دولت جدا باشد.

 در کنار هزینه های میلیاردی نهادهای مذهبی، در لیست اولویت های بودجه ٩٣ دولت ٥٠ درصد بر بودجه ارتش، ٣٠ درصد بر بودجه سپاه پاسداران، ٣٠ درصد بر بودجه شورای نگهبان و مجلس اسلامی و دستگاه عریض دولتی حکومت اسلامی  و ٩٠٠٠ میلیارد تومان بر بودجه نیروی انتظامی اضافه شده است.

بودجه سال ٩٣ روحانی، بودجه سرکوب و سنگربندی در مقابل  جامعه ای است که خواستهایی دارند.  پاسخ کارگران به طرح بودجه دولت روحانی اعتراضی سراسری  بر سر خواست افزایش دستمزدها و خواستهای فوری آنها از جمله خواست درمان رایگان، تحصیل رایگان، بیمه بیکاری و داشتن یک زندگی انسانی است. صف آرایی ها برای چنین مبارزه ای دارد شکل میگیرد. وسیعا گرد آن جمع شویم.

سال ٩٢

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: