شهلا دانشفر

خوش آمديد

نه بیمه بیکاری، نه حقوق بازنشستگی

روز ١٣ بهمن ٦٥ نفر از کارگران نساجی کاشان برای دومین روز متوالی در مقابل ساختمان وزارت کار جمهوری اسلامی تجمع کردند. این کارگران دو سال است که خواستار بازنشستگی خود از کار هستند و با وجود اینکه کار آنان شامل مشاغل سخت و زیان آور میشود، اما به بهانه اینکه این  کارگران در سالهای ٨٣ و ٩٠ برای دو نوبت به “بیمه بیکاری” رژیم اسلامی  معرفی شده اند و نیز اینکه منابع مالی کافی برای ارائه خدمات بیمه ای و بازنشستگی وجود ندارد، سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسلامی با درخواست آنان موافقت نمی کند. بدین ترتیب از یکسو بیکارسازی این کارگران به چماقی برای تحمیل بی تامینی مطلق به آنان شده است و از سوی دیگر با دزدی های میلیاردی شان صندوق بازنشستگی را خالی کرده اند و این چنین جواب سربالا به کارگران میدهند.  کارگران باقیمانده این واحد تولیدی نیز در حال حاضر بصورت هفتگی و علی الحساب مبالغی را از مدیریت کارخانه دریافت می‌کنند. این نحوه پرداخت دستمزد و سطح ناچیز آن کارگران نساجی کاشان را در تنگنای اقتصادی بسیاری قرار داده است. شرایط سخت و زیان آور کار نیز فشاری مضاعفی بر آنان است و بسیاری از کارگران را به بیماریهای ناشی از کار مبتلا کرده است. در چنین وضعیتی این کارگران خواستار بازنشستگی فوری خود و گرفتن حق و حقوقشان هستند. نساجی کاشان همواره یکی از مراکز پر جنب و جوش کارگری در ایران بوده است.

بهمن ٩٢

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: