شهلا دانشفر

خوش آمديد

سبد کالایی رژیم، پاسخ فقر مردم نیست

sabad kalai

صف های طویل توزیع سبد کالایی و مردم به جان آمده از فقر و فلاکت:روز یکشنبه ١٣ بهمن، شاهد صحنه تکاندهنده ای از صف های طویل مردم به جان آمده از فقر و گرانی برای تحویل سبد کالایی دولت روحانی بودیم. تصاویر گویا بودند و ابعاد بیسابقه فقر و فلاکتی که بر گرده مردم تحمیل شده است، را به نمایش میگذاشت. جنجالی بر سر پرداخت دو نوبت سبد کالایی تا پایان سال ٩٢ تحت عنوان “سیاستهای حمایتی دولت از برخی اقشار جامعه” که شامل: ٨.١ کیلوگرم روغن نباتی مایع، ١٠ کیلوگرم برنج، ٤ کیلوگرم گوشت مرغ، ٨٠٠ گرم پنیر بسته‌بندی و ٨.١ کیلوگرم تخم مرغ بر پا شده است. البته این طرح فقط شامل کسانی میشود که در آمدی کمتر از ٥٠٠ هزار تومان دارند و  دست پخت همه دم و دستگاههای رژیم اسلامی از جمله وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری در برابر فضای پر جنب و جوش اعتراضی در محیط های کارگری و در میان مردم است. این طرح شامل بخش عظیمی از کارگران و بخش های محروم جامعه نمیشود و در مرحله اول اجرای آن در ١٣ بهمن مردم بسیاری بدنبال لقمه نانی به خیابان آمدند. صف هایی که در نتیجه ازدحامش گفته میشود دو نفر کشته و یکنفر راهی بیمارستان شده است. صف هایی که از ترس شورش مردم، نیروی حراستشان را هم در کنارش مستقر کرده بودند. این سیاست ارتجاعی رژیم اسلامی و صحنه های تکان دهنده ای و صف های طولانی مردم برای تحویل سید کالایی دولت آنچنان ابعادی پیدا کرده است، که حتی اژه ای جلاد نیز از تحقیر آمیز بودنش سخن میگوید.

رژیم اسلامی با این کار تلاش دارد که از یکسو فضا را آرامتر کند واز سویی دیگر به تدریج زیر همین چندرغاز یارانه نقدی  که برای پرداختش در مخمصه گیر کرده است، بزند. 

 از سوی دیگر اینها میدانند که آخر سال است و موعد تعیین حداقل دستمزدهاست و اعتراضات بر سر این خواست هر روز سازمانیافته و قوی تر جلو می آید. خصوصا در جلوی صف این اعتراض مرکزی چون پتروشیمی ماهشهر با هزاران کارگر قرار دارد. میدانند که با رسیدن سال جدید و هزینه های نوروزی فضای اعتراض شدت میگیرد و بالاخره اینکه اجرای مرحله دوم طرح “هدفمند کردن یارانه هایشان در دستور قرار گرفته است و با افزایش  قیمت کالاهای حامل انرژی از جمله هزینه بنزین و آب و برق و غیره، به گفته خودشان با یک شوک تورمی دیگر و افزایش بیشتر قیمت ها روبرو خواهیم بود. از همین روست که به این طرح روی آورده اند، تا فضا را برای تهاجمی دیگر به زندگی و معیشت کارگران و کل جامعه آماده کنند. اما نمیدانند که هر گونه از این طرحها و کشیدن مردم به صف های طویل برای اندکی آذوقه  و ساعتها در انتظار لقمه ای نان نگاه داشتن، خود میتواند به موضوع اعتراضی دیگر در میان مردم تبدیل شود. مردم محرومی که با ایستادن در صف های توزیع سبد کالایی ، خواستار برخورداری از این سبد و نه تنها این بلکه همه حق و حقوق خود هستند.

مردم به فقر و گرانی معترضند و پاسخ مردم در برابر این وضعیت پرداخت نکردن قبض ها و عقب زدن تهاجمات هر روزه رژیم اسلامی به زندگی و معیشتشان است. پاسخ کارگران و مردم گرد آمدن سراسری حول خواست کارگران پتروشیمی ماهشهر مبنی بر افزایش حداقل دستمزد در گام اول دو میلیون تومان است. پاسخ مردم تاکید بر خواستهای پایه ای خود بیمه بیکاری، درمان و تحصیل رایگان برای همه و دیگر بیمه های اجتماعی برحقشان است. پاسخ مردم تبدیل صف های طویل سبد کالایی رژیم اسلامی  به صحنه اعتراض خود بر سر خواستهایشان است. پاسخ جمع کردن بساط این رژیم فقر و فلاکت است

کارگر کمونیست ٢٩٨، ١٥بهمن٩٢.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: