شهلا دانشفر

خوش آمديد

اقدام به خودسوزی یک کارگر بازنشسته نفت در مقابل وزارت نفت یک هشدار است.

صبح روز دوشنبه همزمان با بازدید حسن روحانی، رییس جمهور ایران از وزارت نفت، یکی از کارکنان سابق نفت در جنوب،  در مقابل ساختمان این وزارتخانه اقدام به خودسوزی کرد. پس از این اتفاق او به بیمارستان انتقال یافت و ٥٥ درصد آسیب دیده است. موضوع خشم این کارگر در برابر بی خانمان شدنش است. قضیه به تصمیم وزارت نفت به بازپس گرفتن خانه های سازمانی بازنشستگان باز میگردد. در این رابطه بازنشستگان نفت بارها تجمع و اعتراض داشته اند که آخرین نمونه اش به آذر ماه باز میگردد. اقدام به آتش سوزی این کارگر در مقابل ساختمان وزارت نفت، آنهم درست در زمان بازدید روحانی از این وزارتخاته، انعکاسی از خشم جامعه در مقابل محرومیت و بی تامینی کل جامعه است. کارگران بازنشسته نفت در مقابل بازپس گیری منازل سازمانی خود معترضند. اتفاق ناگوار خود سوزی یک کارگر در این رابطه، یک هشدار است. راه پیش گیری از تکرار چنین اتفاقاتی، مبارزات متحد کارگران است. دولت روحانی در برابر این کارگر بازنشسته و خانواده او و وضعیتی که بر سر کارگران و کل جامعه بوجود آمده است، مسئول است. مسکن حق مسلم همه کارگران و کل جامعه است.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: