شهلا دانشفر

خوش آمديد

در همبستگی با مردم منتسب به بختیاری

از ٢٢ بهمن بدنبال توهین شبکه ٣ صدا و سیمای جمهوری اسلامی در برنامه ای تحت نام سرزمین کهن، به مردمان منتسب به بختیاری اعتراضات شهرهای جنوب و حتی گسترده تر را در بر گرفت.  در این سریال تلویزیونی مستقیما به مردم بختیار توهین شده و  در جریان آن یک خانواده بختیار سلطنت طلب و عامل انگلیس معرفی میشود و در  طول برنامه این دیالوگ مرتب تکرار میشود. بدنبال پخش این فیلم شب ٢٢ بهمن در اهواز، مسجد سلیمان، لالی، دزفول، ایذه اعتراضاتی برپا میشود و با توجه به اینکه گستره سکونت مردم بختیاری از خوزستان تا اصفهان را در بر میگیرد، دامنه اعتراضات نیز گسترش می یابد. و شهرهای  لاردکان، سامون. چهار محال بختیاری را در بر گرفته و حتی به شهرهای  لرستان درود و ازنا کشیده میشود. بدین ترتیب این برنامه جرقه ای میشود بر خشم و اعتراض بنیادی تر مردم به فقر و فلاکت و بی تامینی مردم در این مناطق.

خوزستان مرکز اعتراضات گسترده مردم و کارگری است. رژیم اسلامی از آن  بارها  بعنوان “کانون بحران” نام برده و بخاطرش تا کنون دهها جلسه “بحران کارگری” برپا کرده است. اما واقعیت مهمتر اینست که مردم منتسب به بختیاری با مردم منتسب به عرب و کرد و ترک و بلوچ همه دردهای مشترکی دارند. مبارزات مردم منتسب به بختیاری باید با حمایت وسیع همه مردم منتسب به عرب، فارس، و غیره در خوزستان روبرو شود.  همه با هم آزادی و زندگی انسانی را فریاد بزنیم  در سطحی سراسری حول دردهای مشترکمان و علیه توحش رژیم حاکم متحد شویم.

فوریه ٢٠١٤

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: