شهلا دانشفر

خوش آمديد

یک طنز تاریخ: پیشنهاد روحانی و برگزاری “همایش جهان عاری از خشونت”

یک ظنز جالب در هفته های اخیر پیشنهاد روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تشکیل همایش “جهان عاری از خشونت ” است.  بنا بر خبر اولین اجلاس آن توسط دارو دسته های حکومتی در خارج یعنی توسط “شورای زنان بنیاد امید ایرانیان” در ٢٥ اسفند برگزار شد. نکته قابل توجه موضوعات مورد بحث در این اجلاس است. از جمله در این جلسه، چهار نشست تخصصی با محورهای مختلف چالش‌های خشونت زااز لحاظ فرهنگی واجتماعی، چالش‌های خشونت زا در جامعه بین‌المللی، چالش‌های خشونت‌زا در محیط اجتماعی، چالش‌های خشونت‌زا در حقوق داخلی، بررسی جلوه‌های مدرن فرهنگ خشونت، خشونت انسان علیه انسان و محیط زیست و نگاهی به ابعاد خشونت علیه زنان در جهان برپا شده است. بدین ترتیب  جمهوری اسلامی که خود کانون خشونت علیه زن و علیه بشریت است، روحانی که کارنامه یکسال ریاست جمهوری اش اعدام بیش از ٥٠٠ نفر بوده است، دارند وقیحانه از “جهان عاری از خشونت” سخن میگویند

واقعیت اینست که خشونت علیه زن در حاکمیت رژیم اسلامی نهادینه است و هر روزه عمل میکند. این حکومت به عقب مانده ترین تفکرات مردسالارانه میدان عمل داده و در نتیجه آن زنان مورد تعرض و خشونت هر روزه در خانه و در جامعه قرار دارند. از جمله  داستان زندگی سکینه محمدی آشتیانی و ریحانه جباری زن جوانی که هم اکنون زیر خطر اعدام قرار دارد، دو نمونه مهم از ابعاد خشونت علیه زن و بشریت در آپارتاید جنسی ایران است. دو نمونه  اخیر که با کارزاری جهانی، توجه جهانیان را بسوی خود کشیده و حمایت گسترده ای را جلب کرده است. آنوقت دارودسته های خارج کشوری این حکومت، با چنین کارنامه ای پر از جنایت، فراخوان دهنده چنین همایشی علیه خشونت در جهان و علیه زن شده اند.!!! یک همایش مسخره که در پرتو بازی مسخره دمکراسی و گفتمان های سازنده شان! در دستور زیر مجموعه های سازمان ملل قرار میگیرد.

از نظر ما جهان عاری از خشونت یعنی جهان عاری از وجود حکومت هایی چون رژیم اسلامی. جهان عاری از خشونت یعنی ریشه کن شدن بنیادهای دیکتاتورهایی که ستم و بیحقوقی را در جوامع خود نهادینه کرده اند.  انزوای جمهوری اسلامی در سطح جهانی و اخراج آن از تمام مراجع بین المللی  یک گام مهم بسوی جهان عاری از خشونت است. سرنگونی رژیم اسلامی، کوتاه شدن دست مذهب از زندگی مردم نه تنها جامعه ایران را امن و بدور از خشونت خواهد کرد، بلکه خود یک فاکتور مهم در امنیت منطقه و جهان خواهد بود.

منتشر شده در نشریه زن آزاد شماره ٣٨

 http://www.fitnah.org/zane_azad_archive/zane_azad38.pdf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: