شهلا دانشفر

خوش آمديد

بسته شدن پرونده بودجه سال ٩٣ و هراس رژیم اسلامی

غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه رژیم اسلامی در سایت رسمی مجلس اسلامی از تصویب ٤٨ هزار میلیارد تومانی از محل افزایش حامل های انرژی و بسته شدن پرونده بودجه ٩٣ سخن میگوید. به گفته وی با تصویب نهایی این طرح مبلغ ٢١١ هزار میلیارد تومان بعنوان بودجه سال ٩٣ به تصویب مجلس رسیده است. صحبت های او در عین حال نکات قابل توجه ای دارد. یک مورد آن اختصاص مازاد درآمد نفتی برای تقویت بنیه دفاعی کشور یعنی تقویت بیشتر ابزارهای سرکوب رژیم است. البته این مورد جدا از افزایش ٥٠ درصدی بودجه ارتش و ٣٠ درصدی بودجه سپاه و افزایش ٩٠٠٠ میلیاری بر بودجه نیروی انتظامی شان است

از سوی دیگر کاتب از اختصاص دو هزار میلیارد تومان برای “بیمه بیکاری” گزارش میدهد. این درحالیست که وزیر اقتصادشان قبلا از هشت و نیم میلیون نیروی بیکار و بحران بیکاری در میان جوانان سخن گفت. اگر چه حتی آمار ٨ و نیم میلیون بیکار، نیز واقعیت ابعاد فاجعه بار بیکاری در جامعه را بیان نمیکند. بنابراین اگر فرضا نیروی بیکار آماده بکار را ٨ میلیون در نظر بگیریم، از این دو هزار میلیارد تومان تنها رقمی حدود ٢٥٠٠٠٠ هزار تومان در سال و ٢٠٠٠٠ تومان در ماه میشود و بیشرمانه اسمش را هم بیمه بیکاری میگذارند تا پاکت ریاضت اقتصادی و گران شدن چندین برابر کالاها را که در دستور دارند، به خورد جامعه دهند.

اما نکته قابل توجه مهمتر در این گزاش تصمیماتشان بر سر اجرای طرح “هدفمند کردن یارانه ها” است. کاتب از این میگوید که قرار است برای دریافت “یارانه ها” معیاری تعیین شود و افرادی که درآمدشان از رقم تعیین شده از سوی دولت کمتر باشد، یارانه دریافت کنند. اما تا اکنون جرات اعلام این معیار و شاخص را بخود نداده اند. بگذریم که یک بحث دیگرشان پرداخت “یارانه ها” بصورت نقدی و کالایی و انداختن کالاهای بنجل به مردم تحت عنوان “یارانه” است و همه اینها مقدماتی است برای حذف تدریجی همین چندرغاز یارانه نقدی که وبال گردنشان شده است.

خلاصه اینکه حکومت اسلامی در مخمصه ای جدی قرار دارد. خودشان خوب میدانند که در آستانه سال جدید چه آشی برای مردم پخته اند و حسابی وحشت کرده اند. به این ترتیب در حالی که قرار است در سال آتی از محل افزایش قیمت کالاهای حامل انرژی ٤٨ هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت شود که بنوبه خود شوک تورمی دیگری را بدنبال خواهد داشت. تنها چیزی که به عقلشان مقامات مختلف رژیم میرسد اینست که مرتب به مردم خاطر جمعی بدهند که افزایش قیمت ها با شیب ملایم صورت خواهد گرفت. خودشان می دانند که نمی توانند مانع تورم سرسام آور و افزایش قیمت ها شوند. معلوم نیست چگونه این شیب را ملایم خواهند کرد و حتی جرئت ندارند که در باره مقدار آن اظهار نظر کنند !!! واقعا وحشت کرده اند.

اما نکته قابل توجه اینست که طرف دیگر این ماجرا مردمی هستند که ساکت ننشسته اند. نگاهی به اعتراضات کارگری در همین یک ماه اخیر و گسترش هر روزه این اعتراضات، نگاهی به فضای جامعه و نمونه اخیر اعتراضات مردم در چند استان، که داستانش از اهانت صدا و سیمای رژیم اسلامی به مردم منتسب به بختیاری شروع شد و گستردگی این اعتراضات، تاکید دیگری بر دردهای مشترک و عمیق مردم بر سر زندگی و معیشتشان بود و نیز نگاهی به فضای ملتهب جامعه به روشنی حکایت از در چشم انداز نزدیک قرار داشتن رودرویی مردم با حکومت را به نمایش میگذارد. این چیزی است که رژیم اسلامی را چنین به وحشت انداخته است و جناب خامنه با اعلام سیاستهای “اقتصاد مقاومتی” قوای سه گانه را به مقابله با “دشمن” به جهاد می طلبد. در چنین شرایطی است که به استقبال سال ٩٣ میرویم.

 09 اسفند 1392

انترناسیونال ۵۴۶

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: