شهلا دانشفر

خوش آمديد

فراخوان خانواده های زندانیان سیاسی به تجمع در مقابل دادستانی

10270473_1428998617349937_1184836146176829425_n

اطلاعیه شماره ١٧١: بنا بر خبر رسیده خانواده های زندانیان سیاسی بند ٣٥٠ اوین در ادامه تجمعات اعتراضی خود برای ساعت ١٠ صبح روز شنبه ٦ اردیبهشت فراخوان به تجمع در مقابل دادستانی جمهوری اسلامی دادند. گفتنی است که بدنبال مصاحبه صدا و سیمای جمهوری اسلامی با اسماعیلی رئیس زندانهای جمهوری اسلامی خانواده زندانیان سیاسی در اعتراض به صحنه سازیها و دروغگویی وی تصمیم به تجمع در مقابل این سازمان را داشتند و یک خواست آنها برکناری وی و پاسخگوی او بخاطر اعمال جنایتکارانه اش بود. اما پس از برکناری اسماعیلی از پستش تصمیم به تجمع در مقابل دادستان گرفتند

خانواده های زندانیان سیاسی و مردم عاملین و آمرین حمله به بند ٣٥٠ اوین را میشناسند. کل حکومت و دستگاه قضائی و سران جمهوری اسلامی مسئول حمله وحشیانه به زندانیان سیاسی در بند ٣٥٠ اوین هستند و مردم از آنها پاسخ میخواهند. بسیاری از خانواده های زندانیان سیاسی بند ٣٥٠ اوین اعلام کرده اند که تا وقتی پاسخ نگیرند و وضع عزیزانشان روشن نشود به تجمعات خود ادامه میدهند.

به هر شکل که میتوانیم از تجمعات و اعتراضات خانواده های زندانیان سیاسی حمایت و پشتیبانی کنیم و به آنها بپیوندیم.

همه کارگران زندان و زندانیان سیاسی باید فورا از زندان آزاد شوند.

٤ اردیبهشت ٩٣، ٢٤ آپریل ٢٠١٤

 Shahla_daneshfar@yahoo.com

Bahram.Soroush@gmail.com

 http://free-them-now.blogspot.com

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: