شهلا دانشفر

خوش آمديد

چهارشنبه سوری جشن جوانان و عزای جمهوری اسلامی

چهارشنبه سوری روز شکستن دیوارهای آپارتاید جنسی است. این روز بیش از هر روزی از آن جوانان است. از آن دختران و پسران جوانیست که با رقص و شادی دست در دست هم میدهند، از فراز آتش میپرند، و با حجاب برگیران به رژیم اسلامی و قوانین ارتجاعی اسلامی اش نه میگویند. در این روز هر ساله محلات در قرق جوانان است و صدای بلند موزیک و جرقه و فشفشه در فضای شهرها طنین می اندازد. در این روز همه مردم در جشن و شادی جوانان شرکت دارند. در این روز بیش از هر روز دیگر حجاب برگیران میشود، و ما شاهد صحنه های زیبایی از رقص و پایکوبی دختران و پسران جوان در وسط خیابانها هستیم. صحنه هایی که خودمان در آن حاضر بوده و نقشی در آن داشته ایم و عکس ها و فیلم هایش را نیز بسیار دیده ایم.

جمهوری اسلامی دشمن چنین روزی است. چون در این روز بیش از هروقت قوانین ارتجاعی اسلامی اش زیر پا گذاشته میشود. جمهوری اسلامی حتی از بکار بردن کلمه “چهارشنبه سوری” اکراه دارد و در همه بیانیه و خطابه هایش هر ساله از “چهارشنبه آخر سال ” سخن میگوید. به عبارتی چهارشنبه سوری یکی از روزهای مهم رودررویی جوانان با رژیم اسلامی است و سی و پنج سال است چنین است. در چهارشنبه سوری ها بسیار دیده شده که جوانان با آتش زدن عکس خمینی و خامنه ای و مراجع و مقامات این حکومت و با شعار مرگ بر دیکتاتور از آتش پریده و خشم خود را نسبت به جهنمی که رژیم اسلامی بر پا کرده است اعلام کرده اند.

در برابر این فضای جشن و شادی و اعتراض و فریاد است، که شاهد ترس و هراس حکومت هستیم که مبادا در یکی از این چهارشنبه سوری ها کنترل اوضاع را از دست دهند. متن اخطارها و بیاینه های تهدید آمیزشان خطاب به جوانان و مردم نیز به مناسبت این روز از قبل آماده است و هر ساله آنرا از بایگانی بیرون آورده و خط و نشان هایشان را میکشند. جوانان معترض را از قبل تهدید کرده و دست به دستگیری میزنند. اما هر سال این روز گسترده تر از سال قبل برگزار میشود. امسال نیز رادان فرمانده نظامی رژیم اسلامی بیانیه اش را صادر کرده و از این میگوید که هماهنگی های لازم را با دستگاه قضایی حکومت انجام داده اند و در ” چهارشنبه آخر سال هنجارشکنان” رادستگیر خواهند کرد، خودروهایی که در معابر اصلی ایجاد راهبندان و “مزاحمت” کنند توقیف شده و تا پایان تعطیلات نوروزی “مهمان “ناجا خواهند بود و غیره. در آخر هم مزه ریخته و میگوید که ایشان کسی را به این “مهمانی” دعوت نمیکند. بدتر اینکه به گفته ایشان “چهارشنبه آخر سال” با ایام فاطمیه مصادف است و مردم به “حرمت این ایام” بر رفتار خود باید کنترل داشته باشند.
این بیانیه یک رژیم ضد شادی و ضد انسان در برابر ایام شادی و جشن مردم است. این عملکرد نیروی انتظامی و دستگاه قضایی حکومت اسلامی در قبال مردم است. یک حکومت عزا و قبرستانی که بنا بر شریعت اسلامشان نفس برپایی جشن و رقصیدن دختر و پسر با هم و شادی کردن گناه عظیم است. بدون شک امسال نیز جوانان جواب درخور جناب رادان و حکومت اسلامی را خواهند داد.

چهارشنبه سوری امسال نیز فرصتی است که همه بیرون بیاییم و در اعتراض به گرانی و فقر و فلاکت حاکم و در اعتراض به آپارتاید جنسی رژیم اسلامی، جشن و شادی کنیم و با پریدن از آتش سرود آزادی و برابری سر دهیم.

٢٧ اسفند ٩٢

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: