شهلا دانشفر

خوش آمديد

Monthly Archives: May 2014

آزادی دستگیر شدگان اول مه امری فوری است

انترناسیونال٥٥٦، ١٩ اردیبهشت

یک موضوع فوری بدنبال روز جهانی کارگر، آزادی دستگیر شدگان این روز است. هم اکنون جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی دو تن از هماهنگ کنندگان طومار ٤٠ هزار امضا بر سرخواست افزایش دستمزدها و دو عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران همچنان در زندانند و از تعدادی از دستگیر شدگان سندیکای فلزکار مکانیک خبری نیست.

جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی در نیمه شب ١٠ اردیبهشت دستگیر شدند و علت دستگیر شدنشان، فراخوان هماهنگ کنندگان طومار ٤٠ هزار امضا در مقابل وزارت کار بود. جرم این کارگران سخنگوئی اعتراض ٤٠ هزار کارگر بر سر خواست افزایش دستمزدها و اعتراض به تصمیم دولت مبنی بر دستمزدهای ٦٠٨ هزار تومانی است. جرم این کارگران فراخوان به تجمع اعتراضی در روز جهانی کارگر، این روز همبستگی جهانی کارگری است.
اعضای سندیکای فلزکار مکانیک در جریان تجمعی به صورت گلگشت خانوادگی به مناسبت روز جهانی کارگر در ١٢ اردیبهشت در محل برغان تهران دستگیر شده اند که از میان آنان مازیار گیلانی نژاد روز ١٧ اردیبهشت آزاد شد

Read more of this post

Advertisements

 اعتراضات گسترده علیه حمله به بند ٣٥٠ اوین و درسهای آموزنده اش

11904_239448659594815_7479477156291895341_n

١٣اردیبهشت، انترناسیونال ٥٥٥

زمینه های حمله رژیم اسلامی به بند ٣٥٠ اوضاع سیاسی ایران است. این حمله در آستانه اول ماه مه و تحرک گسترده بر سر برپایی آن و در فضای اعتراضی در محیط های کارگری و کل جامعه بود که اتفاق افتاد. از جمله فضای اعتراضی خود زندانها که به کانونهای داغ اعتراض تبدیل شده اند، پیامهای پرشوری که از درون زندانها و به مناسبتهای مختلف بیرون داده میشود و یکی از این زندانها بند ٣٥٠ است، همگی موجب هراس رژیم و زمینه های حمله ددمنشانه حکومت اسلامی به بند ٣٥٠ بود. هدف از این حمله زهر چشم گرفتن از زندانیان و ترساندن جامعه بود. اما با عکس العمل اعتراضی گسترده ای از سوی خود زندانیان و خانواده هایشان روبرو شد و انعکاس اجتماعی وسیعی پیدا کرد و هزینه بسیاری برای حکومت در بر داشت و برایشان گران تمام شد. اکنون آن تعداد از زندانیانی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به انفرادی های ٢٤٠ منتقل شده بودند، به بند ٣٥٠ بازگردانده شده و رژیم اسلامی ناگزیر به برکناری اسماعیلی رئیس کل زندانهایشان شد. اینها همه عقب نشینی هایی بود که حکومت اسلامی را ناگزیر کرد فورا موضوع را جمع و جور کند تا جلوی گسترش اعتراضات بر سر این موضوع که بطور واقعی شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد را بیش از بیش به جلوی صحنه سیاسی جامعه کشاند، بگیرد و فضای اعتراض را بخواباند.

Read more of this post

اول مه سال ٩٣

اول مه امسال، تصویری از وحشت رژیم اسلامی از تظاهرات گسترده کارگران و مردم بود. اول مه امسال، اول مه خیابان و اعتراض بود. فراخوان تشکلهای کارگری و گفتمان ها همه جا بر سر آمدن به خیابانها و اعتراض سراسری بود. در اول مه امسال زبونی و استیصال رژیم را بیش از هر وقت میشد دید. در این روز رژیم اسلامی با نیرو کشی به خیابانها مانع تجمعات کارگران و مردم شد، چون میدانست که قرار و مدارها برای این روز گذاشته شده است و نیروی وسیعی به خیابانها خواهد آمد. اول مه امسال بیش از بیش زبونی و استیصال رژیم اسلامی را به نمایش گذاشت و یک باخت برای آن بود. اول مه امسال در عین حال نشانگر توازن قوای دیگری در سطح جامعه بود. توازن قوایی که در قبل از این روز در مبارزات هر روزه کارگران در کارخانجات مختلف و گسترش روزافزون آن و در واقع در فضای انفجاری کل جامعه بروزات آنرا به روشنی میشد دید. نگاهی مختصر به این شرایط و به آنچه در اول مه گذشت، به روشنی واقعیت اتفاق مهمی که در روز جهانی گذشت را نشان میدهد

Read more of this post

تحرکی گسترده برای روز جهانی کارگر

تحرک بر سر برگزاری روز جهانی کارگر به عنوان یک روز مهم اعتراضی، گسترده تر از هر سال است. از جمله هماهنگ کنندگان طومار ٤٠ هزار امضا فراخوان به تجمع در مقابل وزارت کار داده اند، کارگران بازنشسته ذوب آهن اصفهان فراخوان به تجمع در مقابل دادگستری که در مرکز شهر است را داده اند، کارگران راه آهن مشهد فراخوان به تجمع در مقابل اداره کار این شهر داده اند، کارگران در شهر شوش، فراخوان به تجمع در مقابل اداره کار داده اند، و موضوع چگونگی برگزاری روز جهانی کارگر در مراکز مختلف کارگری مورد بحث است و صحبت از تجمع در مقابل وزارت کار و ادارات کار از ساعت ده صبح روز اول مه است. گوشه ای از این تحرکات را در بیش از یکماه برنامه های مستقیم کانال جدید می بینیم. در این برنامه ها مردم از بخش های مختلف جامعه با فریادهای اعتراضی شان علیه جهنمی که رژیم اسلامی بر پا کرده است، فراخوان به اعتراض سراسری در روز جهانی کارگر و به اشغال درآوردن خیابان ها میدهند.

همچنین در جایی چون ساوه نماینده های کارگرن امضا کننده طومار اعتراضی بر سر خواست افزایش دستمزدها با تجمع در محل اداره کار این شهر خواهان تجدید نظر فوری در حداقل مزد مصوب شدند.

Read more of this post