شهلا دانشفر

خوش آمديد

زانو زدن تانک، توپ، بسیجی در مقابل مدیای اجتماعی

در هفته‌های اخیر مطالب طنزآمیزی تحت عنوان صفات بارز  خمینی در شبکه میدیای اجتماعی به ویژه وایبر دست به دست شد که به موضوع داغی در درون حکومت تبدیل گردید.

احمدی مقدم این اقدام را امنیتی خواند و معاون اول قوه قضاییه  به وزارت اطلاعات روحانی فرصت یک ماهه داد  که این شبکه ها را کنترل کنند.  در همین راستا روز ۳۱ شهریور اسماعیل محبی پور، فرمانده سپاه پاسداران ثارالله شیراز از بازداشت ۱۱ نفر خبر داد.  سپس بحث  فیلترینگ نرم افزارهای واتس آپ و وایبر و غیره داغ شد

از جمله یکی از مقامات رژیم میگوید: “اگر قرار باشد دیگران ارتباطات مردم کشور ما را تامین کنند و ما نظارتی بر فضای مجازی کشور خود از جهت فیلتر محتوای مجرمانه نداشته باشیم این به معنای حاکمیت دیگران بر فضای مجازی کشور ما است که با استقلال کشور منافات دارد و قوه قضاییه نمی تواند شاهد نقض حاکمیت و استقلال کشور باشد”.  این گفتار به روشنی وحشت رژیم اسلامی و واقعیت عظیمی که در پس پدیده ای چون میدیای اجتماعی پنهان است، را مقابل چشم همگان میگذارد. چرا که بطور واقعی این جنبش های اجتماعی مردم و در راس آن جوانان است که با مکانیزم های اجتماعی خود دارد شکل می گیرد .

این فضای مجازی است که دامنه اش دارد  به فضای اعتراض واقعی جامعه کشیده میشود.  همان اتفاقی که  در مصر و تونس شاهدش بودیم و خالق التحریر بود.  این پدیده ای است اجتماعی که با فیلترینگ نمیتوان به جنگش رفت.  به گفته خودشان نرم افزارهایش در خارج از کشور و جهانی است. سخن آخر اینکه رژیم  میتواند فرضا ۱۱ نفر را در شیراز دستگیر کند. اما این خود موضوع بعدی اعتراضاتی گسترده تر خواهد بود. چرا که  مدیای اجتماعی را با تانک و نیروی انتظامی و فرماندهانی چون احمدی مقدم نمیتوان تصرف کرد. بخش شورانگیز داستان نیز همین جا است.*

١ مهر ٩٣،سپتامبر ٢٠١٤

شهلا دانشفر

سایت ژورنال:

http://journal-ruzaneh.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: