شهلا دانشفر

خوش آمديد

Monthly Archives: November 2014

یک اتفاق سیاسی مهم، قانون دفاع از حقوق زن در کانتون جزیره

اول نوامبر ٢٠١٤ مجمع قانونگزاری کانتون جزیره در کردستان سوریه در اجلاس بیست و هفت خود قانون عمومی ویژه زنان را به تصویب majles.tehran5رساند و این قانون توسط روسای مشترک این کانتون به امضا رسید.

این قوانین  با مفادی چون ممنوعیت چند همسری، لغو ازدواج اجباری و ممنوعیت ازدواج دختران کمتر از ١٨ سال،  حق برابر در ارث، حق برابر در شهادت، ممنوعیت خشونت و تبعیض علیه زنان، لغو مهریه، شیربها، ممنوعیت قتل های ناموسی، حق زن در حضانت از کودک و … بسیاری از مبانی بینادی قوانین ارتجاع اسلامی را به چالش کشیده و ضربه ای محکم بر ارتجاع اسلامی در کل منطقه است

Read more of this post

Advertisements

٥٨ ماه بدون حقوق، به این جنایت باید خاتمه داد

کارگران-نساجی

کارگران ریسندگی و بافندگی کاشان از تاخیر در پرداخت ۵٨ ماه دستمزدشان سخن میگویند. نپرداختن به موقع دستمزدها یک جنایت آشکار است. با این کار بسیاری از خانواده ها به تلاشی کشیده شده اند. کودکان بسیاری از تحصیل وامانده و سرنوشتشان دگرگون شده است. فقر و فلاکت و بی تامینی سلامت و زندگی بسیاری از کارگران و خانواده های کارگری را به خطر انداخته است. با اعتراضی سراسری باید به این جنایت خاتمه داد.

اتفاقی که امروز در نساجی کاشان شاهدش هستیم، منحصر به فرد نیست. این اتفاقی است که در بسیاری از مراکز کارگری دیگر در جریان است و کارفرمایان با همدستی مراجع مختلف دولتی مزد کارگر را بالا میکشند و نپرداختن دستمزدها به پدیده ای رایج تبدیل شده است. در اکثر موارد نیز بساط بخور بخور و دزدی برپاست.

Read more of this post

اخراج ١۰۰ هزار کارگر

روزنامه جمهوری اسلامی در هفته گذشته طی گزارشی به نقل از محجوب نماینده مجلس اسلامی از وضعیت “بحرانUntitledی” واحدهای تولیدی و اخراج ١٠٠ هزار کارگر در هزار واحد تولیدی طی یکساله اخیر خبر میدهد. این صدهزار کارگر با خانواده هایشان جمعیت چند صد هزاره ایست که  بدون هیچگونه تامینی از کار بیکار شده و زندگی و معیشتشان به خطر افتاده است. جمهوری اسلامی در قبال این کارگران و جمعیت میلیون بیکار در جامعه مسئول است.

 این درحالیست که هدف اصلی دو بند ٢٧ و ١۶۵ طرح “اصلاح” قانون کارشان باز گذاشتن بیشتر دست کارفرمایان برای بیکارسازیها، تهدید کارگران معترض به اخراج  و کشیدن کار بیشتر از گرده کارگر است.

Read more of this post

طرح محرومیت کارگران ساختمانی از بیمه و اعتراضات کارگران

kargaran.majles

از ساعت ٩ صبح روز یکشنبه ٢۵ آبان، حدود هزار کارگر ساختمانی در اعتراض به این تهاجم و محرومیتشان از همان بیمه نازل تامین اجتماعی در مقابل مجلس اسلامی تجمع کردند. زیر فشار این اعتراضات تعدادی از نمایندگان مجلس در جمع کارگران معترض شرکت کردند و وعده رسیدگی به خواستهای آنان را دادند.

سابقه این اعتراضات چیست ؟ موضوع از چه قرار است؟ در زیر به نکاتی در این مورد اشاره میکنم

Read more of this post

 ٢٥ نوامبر یک روز مهم اعتراض علیه حکومت اسیدپاشان و جنایت علیه زنان

xoshonat.zan

خشونت علیه زن جهانی است و امروز در اوج انحطاط جهان سرمایه داری، ستمکشی زن، بیش از بیش شکل خشونت بار و جنایت بخود گرفته است. نمونه اش را امروز در پدیده هایی چون ظهور داعش در عراق و سوریه و کوبانی و اسیدپاشان اسلامی در ایران و بوکوحرام در نیجریه می بینیم.

اما نکته مهم اینجاست که در برابر اینهمه توحش و جنایت شاهد شکل گیری جنبشی هستیم که نظم موجود را به چالش کشیده و به کل مصائب و توحش سرمایه داری معترض است.  یک بروز آشکار آن، جنبش نوین آزادی زن است که به جلو گام برمیدارد و علیه بردگی جنسی زن ایستاده است. جنبشی که مشخصا در مقابل اسلام سیاسی و قوانین ارتجاعی اسلامی و دست اندازی های هر نوع مذهبی قد علم کرده است. این جنبش را در اعتراض عریانش علیه بردگی جنسی زن و در حجاب برگیرانش در ایران می بینیم که قدرتمند جلو میرود.  در مصر و تونس دیدیم که در جلوی جنبشی اجتماعی علیه جریانات ارتجاعی اسلامی ایستاد و مرسی ها  و النهصه ها را از قدرت کنار کشید. این یک جنبش  قدرتمند در ایران است که با جنگ هر روزه اش علیه قوانین ارتجاعی اسلامی و  به گفته خود حکومت با حجاب برگیرانش نظامشان را در لبه پرتگاه قرار داده است

Read more of this post

زلزله ای در بازار کار ایران

یک موضوع جنجالی در حکومت، آمارهای ارائه شده از سوی دولت روحانی در رابطه با “بهبود” وضعیت بازار کار است. تا جایی که مقامات ارشد دولتی وادار به واکنش شده اند. در همین رابطه محمد باقر نوبخت به عنوان سخنگوی دولت به تازگی در یک واکنش رسمی به دفاع از عملکرد دولت “تدبیر و امید”، از افزایش ٤٠٠ هزار شغل جدید در تابستان ٩٣ نسبت به سال گذشته سخن میگوید. این درحالیست که بنا به گزارش منتشر شده از سوی خبرگزاری مهر، طی تابستان امسال حدود ٢٣ میلیون و ٧٥٧ هزارنفر از مردم کشور، جزو جمعیت فعال اقتصادی قرار گرفته اند، اما از جمعیت ٦٣ میلیون و ٨٦٢ هزار و ٨١١ نفری که در سن کار قرار دارند، ٤٠ میلیون و ١٠٥ هزار و ٨٤٥ نفر همچنان بدون هرگونه فعالیتی هستند و به اصطلاح کار نمی کنند و نقشی در جریان اقتصادی کشور ندارند. همچنین بنا بر گزارش وزارت کار، در فاصله تابستان ٩٢ تا ٩٣ یک میلیون نفر از جمعیت فعال کاسته شده و به صف بیکاران اضافه شده اند. بنا بر همین گزارشات، در این فاصله ٨٠٠ هزار شغل از بین رفته و تعداد افراد دارای اشتغال ناقص در سال ٩٣ از یک میلیون و ٦٨٦ هزار نفر به یک میلیون و ٨٤٩ هزارنفر رسیده است. نکته حائز اهمیت اینکه در روند رشد بیکاری در جامعه، نرخ بیکاری زنان همچنان بیش از ٢ برابر مردان مانده است و جمعیت اصلی بیکار کشور نیز همچنان زیر ٣٠ سال و جوانان هستند.

Read more of this post

طرح شبکه همبستگی کارگری خاورمیانه و شمال آفریقا

انقلابات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا یکی از مهمترین تحولات تاریخ معاصر است که چهره سیاسی منطقه و دنیا را متحول کرده است. این موج انقلابی بدنبال انقلاب ٨٨ در ایران شکل گرفت و در عین حال تاثیرات عمیقی بر شرایط سیاسی در ایران و سایر کشورهای منطقه گذاشته است.

یک عامل تعیین کننده در انقلاباتی چون تونس و بخصوص مصر به میدان آمدن کارگران وشکل گیری اعتصابات کارگری بوده است. در ایران نیز جنبش اعتراضی کارگری یک عرصه دائمی اعتراض علیه رژیم اسلامی است که تاثیر مستقیمی بر فعال کردن فضای سیاسی جامعه و توازن قوای حاکم بر جامعه دارد. محور اصلی و بنیادی این انقلابات و فضای انفجاری حاکم بر مبارزات مردم در ایران، اعتراض علیه فقر، محرومیت و سرکوبی است که در نظام سرمایه داری ریشه دارد. این انقلابات در عین حال ضربه کارسازی به جنبش فوق ارتجاعی اسلام سیاسی وارد آورده است.

Read more of this post

جنگ بر سر دستمزد، جنگ بر سر بقا

هر روز گزارش جدیدی از خط فقر در ایران انتشار می یابد. جالب است که گفتمان ها تماما بر سر خط فقر است. کسی صحبت از رفاه و یک زندگی انسانی نمیکند، مبادا کارگر زیاده خواه شود. طبق گزارشی منتشر شده از سوی  کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران که خود از نهادهای دست ساز دولتی است، در آبان سال ۹۳ متوسط هزینه های یک خانوار چهار نفره براساس قیمتهای دولتی و آزاد از حدود ۲ میلیون و ۸۶۸ هزار تومان تا ۳ میلیون ۲۹۸ هزار تومان در تغییر است.

اما طبق همین گزارش مزد کارگر با احتساب چندرقازی به اسم کمک هزینه مسکن و حق بن و حق اولاد و غیره حداکثر ٨٣٠ هزار تومان ثابت است. البته اگر همین دستمزد را نیز به کارگر بپردازند. مبنای همه این ارقام و محاسبات نیز خط فقر است که بر اساس آن  دستمزد کارگر چند برابر کمتر از  چیزی است که به آن خط فقر میگویند.

Read more of this post

حکومت اسید پاشان، حکومت خشونت وجنابت علیه زنان  

IMAGE634565005543202500

٢٥ نوامبر، ٤ آذر روز جهانی مبارزه علیه خشونت علیه زن

ریشه نابرابری و تبعیض علیه زنان در سرمایه داری مدرن و صنعتی امروز است. در این سیستم با  تقسیم جنسی انسانها در عرصه تولید به عنوان یک عامل مهم اقتصادی و سیاسی برای تضمین سود سرمایه، زنان تحت ستم و تبعیض قرار میگیرند. در کشورهای پیشرفته، با تلاش جنبش های آزادیخواهانه تبعیض علیه زنان عملا از بسیاری از قوانین جاری عقب زده شده است. اما در کشورهایی با قوانین اسلامی که ضدیت با زن اساس  قوانینشان است، تبعیض علیه زنان بیشتر و بیشتر اشکال خشونت بار بخود گرفته است. از جمله امروز یک کانون دایمی خشونت علیه زن در سطح جهانی، ایران است که سی و چند سال است علیه زنان جنایت میکند. این حکومتی است که سنگسار میکند و بر روی زنان اسید می پاشد و  خشونت علیه زن هویت و جزئی جدایی ناپذیر از قوانین ارتجاعی اسلامی است. در این حکومت دستگاه قضایی و ماشین سرکوب و جنایت حکومت در خدمت این ستمکشی و جنایت قرار دارند

Read more of this post

سلامت” مردم نیز فروشی است” 

حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت ایران، طی سخنانی از  “حوزه سلامت” به عنوان یک بخش کاملا اقتصادی سخن گفته و از تبدیل شدن آن به “بخش سودآور” برای سرمایه گذاران خصوصی خبر میدهد. در همین رابطه او در سخنانش از پروژه ساخت بیمارستان های زنجیره ای توسط شرکت مپنا سخن میگوید.

این خبر حکایت از رسمیت دادن  آشکار بر بی تامینی و محرومیت مردم  ایران از بهداشت و درمان رایگان و متناسب با استانداردهای شایسته انسان است. بدین ترتیب در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی٬ سلامت و درمان مردم نیز فروشی و منبع سود و درآمد است.

Read more of this post