شهلا دانشفر

خوش آمديد

 کارگران در دفاع از مبارزات مردم کوبانی

جنگ در کوبانی همچنان بشدت ادامه دارد. مردم کوبانی در برابر جانیان داعش قهرمانانه ایستاده اند. در حمایت از این مردم در دهها شهر در ایران تظاهرات گسترده ای علیه جانیان آدمخوار داعش و دولتهای ارتجاعی حامی شان چون ترکیه برپا شده است.

این پاسخ صف انسانیت و آزادیخواهی در برابر یکه تازی های انواع داعش ها و دولتهای حامی آنان از آمریکا و غرب گرفته تا دولتهای ارتجاعی منطقه است. خصوصا چنین مبارزاتی در کشوری چون ایران که خود یکی از دولتهای ارتجاعی منطقه است که در آنچه که در عراق روی داد و در رقابت با آن داعش را جلو آوردند، یک فاکتور سیاسی مهم در این اوضاع است

به عبارت روشنتر اعتراضات هر روزه مردم ایران در حمایت از مردم کوبانی و علیه جنایات داعش خصوصا در هفته اخیر در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، سنندج، ارومیه، تبریز، همدان، کرمانشاه، مشهد، بوکان، پیرانشهر، جوانرود، اسلام آباد، بوکان، سقز، کامیاران، مریوان، پاوه، مهاباد و… بطور واقعی راه نشان میدهد و تحول سیاسی مهمیست که کل ارتجاع در منطقه را نشانه میرود. از جمله در سنندج در ١٨ مهر بیش از ۵ هزار نفر در اعتراض به جنایتهای دولت اسلامی داعش به خیابانها ریختند و حمایت خود را از مردم قهرمان کوبانی اعلام کردند. در تهران در روزهای ١۶ و ١٧ مهر نزدیک به دو هزار نفر به خیابان آمدند و با شعار مرگ بر داعش، مرگ بر ارتجاع همبستگی خود را با مردم کوبانی اعلام داشتند. در بخش مهمی از این اعتراضات، شعارهایی چون مرگ بر داعش، مرگ بر ارتجاع، آزادی، جامعه بیدار است از توحش بیزار است، جامعه بیدار از ارتجاع بیزار است، مرگ بر دولت فاشیست ترکیه، بیانگر مضمون واقعی این اتفاقات است.

در کوران این اعتراضات است که کارگران در قامت تشکلهایشان دارند وارد صحنه میشوند. از جمله تشکلهای کارگری ای چون اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و سندیکای فلز کار و مکانیک علیه جنایات داعش و در حمایت از مبارزات قهرمانانه مردم کوبانی بیانیه داده اند. همچنین در تظاهرات روز ١٨ مهر در شهر سنندج گروههای مختلف مردم منجمله کارگران این شهر و اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران و کمیته هماهنگی شرکت داشتند و صدیق کریمی از رهبران کارگری و از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران سخنران این مراسم بود. همچنین غالب حسینی و افشین ندیمی دو فعال کارگری و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری از زندان مرکزی سنندج پیام داده و حمایت خود را از مردم کوبانی اعلام نمودند. و نیز تعدادی از فعالین کارگری در شهر بوکان به اسامی حسن رسول نژاد، هادی تنومند، جمال میناشیری، کریم فاتحی از اعضای کمیته هماهنگی طی پیامی در حمایت از مردم کوبانی انزجار خود را از جنایات داعش اعلام کردند.

اینها همه اتفاقاتی مهم و ابراز وجود سیاسی کارگران در اوضاع متحول امروز ایران و منطقه است. نگاهی به گوشه هایی از بیانیه های تشکلهای کارگری تصویر روشنتری از این اتفاق میدهد.

در بخشی از بیانیه اتحادیه آزادی کارگران ایران چنین آمده است:

“اطمینان داشته باشید که دل ما کارگران و مردم ایران و میلیونها نفر از مردم در منطقه و جهان با شماست و اگر نبودند دول ارتجاعی منطقه و مرزهای کشوری، آنوقت دنیا شاهد حماسه ای تاریخی در گسیل میلیونها انسان آزاده از کشورهای منطقه و جهان برای کمک به شما قهرمانان و یکسره کردن سرنوشت داعش و هرگونه ارتجاعی در لحظه ای کوتاه میشد. شما تا بدینجا با رزم تان و با به خیابان کشاندن صدها هزار نفر از مردم آزادیخواه از فارس و کرد و ترک و عرب و دیگر ملیتها در سرتاسر جهان انسان بودن را به مرکز صحنه تحولات راندید، ایستادگی و مقاومت در برابر توحش و ارتجاع را به میان میلیونها نفر از توده های مردم در منطقه و جهان بردید و بذر امید در دل همه آزادیخواهان کاشتید، بذری که دیر یا زود بدل به نهالی بزرگ و شکوهمند در برابر هر گونه نابرابری و توحش و ارتجاعی خواهد شد. دست همه شما عزیزان و رزمندگان آزادی در شهر کوبانی را به گرمی می فشاریم و برای پیروزیتان لحظه شماری می کنیم.”.

همچنین در بخشی از بیانیه سندیکای نیشکر هفته تپه آمده است:

“.دوستان ویاران مبارز در کوبانی، صمیمانه ترین درودها را نثار شما می کنیم.وامیدواریم که با مقاومت شما که در دنیا کم نظیر بوده است وهمچنین تلاشهای انسانهای ازاده وحق طلب در جهت رسانیدن صدای شما به گوش همه جهان، سرانجام برین معضل دنیای کنونی (داعش)که دست پخت سرمایه داری بوده است چیره شوید.تا آوارگی و درد و رنج هزاران انسان بی گناه خاتمه یابد. درود به شرف تمامی انسانهای ازاده ای که بخاطر دفاع از آزادی وعدالت در مقابل ظلم می ایستند.”.

در همین رابطه در بخشی از اطلاعیه سندیکای فلزکار و مکانیک آمده است:

” ما از افکار عمومی جهان و انسان های آزادیخواه و برابری طلب و کارگران و زحمتکشان ، روشنفکران متعهد ، دانشجویان آگاه می خواهیم تا هر گونه که میتوانند نسبت به حملات وحشی گرانه ی دولت اسلامی (داعش) اعتراض کرده و فریاد انسانی زن و مرد قهرمان کوبانی را به گوش جهانیان برسانند.”

صدیق کریمی در بخشی از سخنرانی خود در تظاهرات مردم این شهر در ١٨ مهر ضمن اعلام حمایت کارگران ایران از مردم قهرمان کوبانی، با تاکید بر اینکه دوران توحش و بربریت در تاریخ بشر به سر آمده است، جنایات دولت اسلامی داعش را بشدت محکوم کرد و خواهان حمایت قاطعانه از مردم کوبانی شد. و راهپیمایی مردم سنندج در این روز با قرائت دو قطعنامه و در میان شور و همبستگی مردم شرکت کننده پایان گرفت.

این اتفاقات در حالی در ایران صورت میگیرد که اعتراضات کارگری هر روز گسترده تر میشود و در همین چند ماهه هزاران کارگر در دفاع از معیشت و زندگی خود در اعتراض و مبارزه بوده و مبارزات آنان بطور واقعی بر روی فضای سیاسی جامعه تاثیر گذاشته است. در عین حال جنبش های اجتماعی دیگر چون علیه آلودگی محیط زیست، در دفاع از حقوق کودک، علیه تبعیض علیه زن و … هر روز گسترده تر میشود. از جمله در همین هفته در کنار تجمعات اعتراضی در حمایت از مردم کوبانی، به مناسبت روز جهانی کودک مراسم هایی با شکوه در شهرهای سنندج و پیرانشهر بر پا شد. همچنین جنبش علیه تخریب محیط زیست هر روز گسترده تر میشود، و برای نمونه در همین هفته شاهد تجمع اعتراضی شماری از اهالی روستاهای مجاور نیروگاه اتمی بوشهر در اعتراض به آلودگی محیط زیستشان در نتیجه انتقال فاضلاب های نیروگاه ساخل بندرگاه به این منطقه بودیم. بعلاوه اینکه جلو آمدن هر روزه جوانان با جنبش خلاصی فرهنگی و اجتماعی شدن حجاب برگیران در جامعه، صدای کل حکومت را بلند کرده است. در دل چنین فضای پر التهابی است که مردم در ایران در دفاع از مردم کوبانی به اعتراض برخاسته و شعار مرگ بر داعش، مرگ بر ارتجاع را سر میدهند.

مجموعه این اتفاقات از اوضاع سیاسی جدیدی در ایران حکایت میکند. اوضاعی که در آن مردم با جنبش هایشان و با اعتراض علیه توحش ارتجاع اسلامی در ایران و منطقه به جلو می آیند. اوضاعی که در مقابل تصویر سیاه و تاریکی که جنایات داعش در پناه حمایت دولتهای ارتجاعی منطقه ایجاد کرده است، چشم انداز روشن و امیدوار کننده ای جلوی جامعه قرار میگیرد. اوضاعی متحول و پرشتاب است.

انتظار این است که در چنین شرایطی همه تشکلهای کارگری و همه مردم با جنبش های اعتراضی شان به جلو بیایند و در برابر ارتجاع داعش و دولتهای حامی اش قد علم کنند.

این مسیر شکل گیری صف هر چه گسترده تری از آزادیخواهی و انسانیت است. شکل گیری این صف اعتراضی آزادیخواهی و انسانیت در ایران، در کنار اعتراضات گسترده ای که هم اکنون در ترکیه علیه دولت اسلامی اردوغان در جریان است. در کنار اعتراضاتی که در دفاع از مردم کوبانی در عراق و افغانستان بر پا شده است و در کنار اعتراضات در کشورهای مختلف نظیر سوئد، فنلاند، هلند، سوئیس، انگلیس، کانادا، آلمان و غیره در سطح جهانی، صدای صف انسانیت در برابر نیروهای وحشی و آدمخواری است که با جنایت زنده اند و برای خود میکوشند عمر بخرند.

وسیعا به صف انسانیت و آزادیخواهی بپیوندیم.

٢٢ مهر ٩٣

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: