شهلا دانشفر

خوش آمديد

حکومت اسید پاشان، حکومت خشونت وجنابت علیه زنان  

IMAGE634565005543202500

٢٥ نوامبر، ٤ آذر روز جهانی مبارزه علیه خشونت علیه زن

ریشه نابرابری و تبعیض علیه زنان در سرمایه داری مدرن و صنعتی امروز است. در این سیستم با  تقسیم جنسی انسانها در عرصه تولید به عنوان یک عامل مهم اقتصادی و سیاسی برای تضمین سود سرمایه، زنان تحت ستم و تبعیض قرار میگیرند. در کشورهای پیشرفته، با تلاش جنبش های آزادیخواهانه تبعیض علیه زنان عملا از بسیاری از قوانین جاری عقب زده شده است. اما در کشورهایی با قوانین اسلامی که ضدیت با زن اساس  قوانینشان است، تبعیض علیه زنان بیشتر و بیشتر اشکال خشونت بار بخود گرفته است. از جمله امروز یک کانون دایمی خشونت علیه زن در سطح جهانی، ایران است که سی و چند سال است علیه زنان جنایت میکند. این حکومتی است که سنگسار میکند و بر روی زنان اسید می پاشد و  خشونت علیه زن هویت و جزئی جدایی ناپذیر از قوانین ارتجاعی اسلامی است. در این حکومت دستگاه قضایی و ماشین سرکوب و جنایت حکومت در خدمت این ستمکشی و جنایت قرار دارند

در حاکمیت جمهوری اسلامی زن یک کالای جنسی و قوانین اسلامی به بردگی زن در جامعه رسمیت میدهد.طبق این قوانین زن دارایی مرد و نفقه بگیر او محسوب میشود و مهریه نرخ فروش او به مرد است. بر اساس این قوانین مرد رئیس خانواده و زنی که از فرمان همسرش تمرد کند، حقش است که  مورد تنبیه مرد قرار گیرد و اگر هم شکایت کند، کسی جوابگویش نیست.  به این ترتیب قانون عملا حامی خشونت علیه زن است و این خشونت در بسیاری مواقع  ابعاد جنایتباری میگیرد.  از جمله هر روز طرحهایی چون “طرح تعالی جمعیت”، “اصلاح در قانون کار” و غیره و غیره به جلو کشیده میشود و یک هدف اصلی قانونگزارانش خانه نشین کردن زن و کشیدن کار بیشتر از گرده او در خانه است. در این سیستم زن از پایه ای ترین حقوق اجتماعی خود چون حق طلاق و نگهداری از کودک و غیره محروم است و از نظر اقتصادی نیز محرومترین بخش جامعه است. در محیط کار به او همچون کالایی نگاه میشود و زیر فشر و تعرض هر روزه برای سوء استفاده جنسی قرار دارد. اینها همه زمینه های خشونت بر زنان در خانه، در محیط کار و در کل جامعه را شدت داده است. به این ترتیب زنان در ایران مورد سرکوب و خشونت هر روزه دولتی قرار دارند.

در حکومت اسلامی خشونت علیه زنان، حتی دامن دختر بچه ها را هم گرفته است. دختران از همان کودکی در زندان حجاب قرار میگیرند و با رسیدن به سن ٩ سال به سن تکلیف رسیده و شرعا میتوان آنها را شوهر داد. در این سیستم حتی دختربچه بر پدرخوانده خود نامحرم است و بد تر از آن قانونا پدرخوانده حق ازدواج با او را دارد. این چنین است که قوانین خشونت بار اسلامی، تجاوز به کودک را قانونیت داده است. طبق قوانین این حکومت زن اجازه انتخاب همسرش را ندارد و کودکان بسیاری در سن کودکی وادار به ازدواج میشوند و رسما در چهارچوب خانواده و ازدواج اسلامی به زن تجاوز میشود.

در حکومت اسلامی باندهای تن فروشی به اسم صیغه مشغول سوداگری “فحشا” و حتی فروش دختران زیر ١٢ سال هستند. در این رژیم حکومت بانی و تقویت کننده فرهنگ ضدزن مردسالارانه در سطح خانواده و جامعه است. و در پناه آن تحت عنوان دفاع از “ناموس” جنایت ها صورت گرفته است.

تحت قوانین ارتجاعی اسلامی در ایران زنان بسیاری سنگسار  شده اند و زنانی چون ریحانه جباری که در برابر فردی که قصد تجاوز به او را دارد می ایستد و از خود دفاع میکند، اعدام میشود، چونکه در مقابل کل دستگاه قضایی و ماشین سرکوبشان ایستاد و نه گفت.

رژیم اسلامی برای حاکم کردن حجاب اجباری و تفکیک جنسیتی و بر پا کردن بساط  حکومت آپارتاید  جنسی اش، سی و چند سال است که زنان را تحت پیگیرد و آزار و اذیت خود قرار میدهد و تمام نیروهای سرکوبش را به کار گرفته تا پرچم حجاب را  برافراشته نگاهدارد و برای اینکار زنان را زیر شکنجه و تجاوز قرار داده است. اسیدپاشی های اخیر ادامه همین سیاست هاست.

چنین ابعادی از توحش را دیگر نمیتوان با کلمه خشونت، توصیف کرد. اینها همه ابعاد تکاندهنده جنایتی است که در حاکمیت رژیم اسلامی بر زنان میگذرد و کیفرخواست جامعه علیه حکومت اسلامی است.

 اما این تمام تصویر نیست. در برابر این جنایات مردم ایستاده اند. در ایران ما با یک جنبش قوی رهایی زن روبروییم که  علیه کل این توحش ایستاده است و هر روز قویتر جلوی صحنه می آید. جنبش حجاب برگیران، عرصه مهم نبردش است. در برابر این جنبش است که بر روی زنان اسید می پاشند تا حکومتشان را از لبه پرتگاه نجات دهند. اما  مردم با اعتراضاتشان در مقابل این جنایات ایستادند و فصل جدیدی از اعتراض و مبارزه در سطح جامعه گشوده شد و نتیجه اش به غلط کردن حکومت بود. این مبارزات را باید ادامه داد.  ٢٥ نوامبر روز جهانی علیه خشونت علیه زن، فرصت منابسی برای تداوم این مبارزات است. برای این روز آماده شویم و به این مناسبت همبستگی خود را با قربانیان اسید پاشی اعلام کنیم

منتشر شده در نشریه زن آزاد شماره ٥٩

http://www.fitnah.org/zane_azad_archive/zane_azad59.pdf

١١ نوامبر ٢٠١٤

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: