شهلا دانشفر

خوش آمديد

 ٢٥ نوامبر یک روز مهم اعتراض علیه حکومت اسیدپاشان و جنایت علیه زنان

xoshonat.zan

خشونت علیه زن جهانی است و امروز در اوج انحطاط جهان سرمایه داری، ستمکشی زن، بیش از بیش شکل خشونت بار و جنایت بخود گرفته است. نمونه اش را امروز در پدیده هایی چون ظهور داعش در عراق و سوریه و کوبانی و اسیدپاشان اسلامی در ایران و بوکوحرام در نیجریه می بینیم.

اما نکته مهم اینجاست که در برابر اینهمه توحش و جنایت شاهد شکل گیری جنبشی هستیم که نظم موجود را به چالش کشیده و به کل مصائب و توحش سرمایه داری معترض است.  یک بروز آشکار آن، جنبش نوین آزادی زن است که به جلو گام برمیدارد و علیه بردگی جنسی زن ایستاده است. جنبشی که مشخصا در مقابل اسلام سیاسی و قوانین ارتجاعی اسلامی و دست اندازی های هر نوع مذهبی قد علم کرده است. این جنبش را در اعتراض عریانش علیه بردگی جنسی زن و در حجاب برگیرانش در ایران می بینیم که قدرتمند جلو میرود.  در مصر و تونس دیدیم که در جلوی جنبشی اجتماعی علیه جریانات ارتجاعی اسلامی ایستاد و مرسی ها  و النهصه ها را از قدرت کنار کشید. این یک جنبش  قدرتمند در ایران است که با جنگ هر روزه اش علیه قوانین ارتجاعی اسلامی و  به گفته خود حکومت با حجاب برگیرانش نظامشان را در لبه پرتگاه قرار داده است

این جنبشی است که  ٢٥ نوامبر روز جهانی اعتراض علیه خشونت علیه زن را بدست گرفته است و به این روز هر سال رنگ تعرضی تری داده است. و در سال گذشته در چنین روزی با رقصی جهانی، فراخوانی میلیونی به اعتراضی جهانی علیه خشونت علیه زن را داد.  ٢٥ نوامبر روز جهانی علیه خشونت علیه زن فرصت مناسبی است هم در ایران و هم در جهان که علیه اینهمه خشونت و جنایت صدای اعتراضمان را بلند کنیم. ٢٥ نوامبر را به روز اعتراض علیه حکومت اسیدپاشان در ایران تبدیل کنیم.

امروز که جهان صحنه جنایاتی از نوع جنایات داعش و بوکوحرام در عراق و سوریه و کوبانی و نیجریه و اسید پاشان اسلامی در  ایران است. اکنون که این جانیان  در جلوی چشم ما  زنان را به اسارت میگیرند،  آنها را برده و غنیمت خلافت اسلامی شان میخوانند، در بازارهایشان مورد خرید و فروش قرار میدهند، دختر بچه ها و زنان را دزدیده  و به حراج میگذارند، به آنها تجاوز میکنند و می کشند و سر میبرند، و پشت همه ین جنایات رقابتهای ارتجاعی ترین دولتهای منطقه قرار دارد  و  دول آمریکا و غرب نیز نظاره گرند، تا بلکه در پازلی که بوجود آورده اند، راه گشایشی برایشان باز شود، جنبش رهایی زن و جنبش آزادیخواهی و انسانیت باید قد علم کند و با کیفرخواستش علیه همه این جنایات به میدان بیاید.  جهان امروز ما کمونیستها که مبشر آزادی و انسانیت هستیم را میطلبد.

 ٢٥ نوامبر روز جهانی علیه خشونت علیه زن و بهترین فرصت برای اعلام کیفرخواست بشریت متمدن و همه زنان و مردان آزادیخواه در سراسر جهان علیه همه این جنایات است. ٢٥ نوامبر امسال را باید گسترده تر از هر سال برگزارش کرد. از هم اکنون در ایران و در سراسر جهان به استقبال چنین روزی برویم.

بعلاوه در ایران  ٢٥ نوامبر فرصتی است، برای اعتراضی اجتماعی علیه جنایات اخیر حکومت اسید پاشان  و اعلام همبستگی با قربانیان اسید پاشی. برپایی اعتراضی گسترده و اجتماعی در این روز را در گروههای مبارزاتی ای  که در خطوط لاین و وایبر در تلفن و در فیس بوک شکل داده ایم و نیز در جمع ها و نهادهایی که در دفاع از حقوق زنان ایجاد کرده ایم، به گفتمانی وسیع تبدیل کنیم. دانشگاهها را که همیشه یک کانون مهم اعتراض علیه تبعیض جنسیتی بوده است، در این روز  به مرکز چنین اعتراضاتی  تبدیل کنیم. شعار بنویسم و در محکومیت اسیدپاشان حکومتی و خشونت هر روزه علیه زن صدای اعتراضمان را بلند کنیم. به این مناسبت بیانیه بدهیم و کیفرخواست خود را علیه سرمایه داری متوحش حاکم و جنایاتش علیه زنان اعلام کنیم. بدین ترتیب به استقبال ٢٥ نوامبر روز جهانی اعتراض علیه خشونت علیه زنان برویم

منتشر شده در نشریه زن آزاد  شماره ٦٠، ١٨ نوامبر ٢٠١٤،

٢٧ آبان ٩٣

https://www.dropbox.com/s/koj54djwdh84o76/zane_azad60.pdf?dl=0

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: