شهلا دانشفر

خوش آمديد

اخراج ١۰۰ هزار کارگر

روزنامه جمهوری اسلامی در هفته گذشته طی گزارشی به نقل از محجوب نماینده مجلس اسلامی از وضعیت “بحرانUntitledی” واحدهای تولیدی و اخراج ١٠٠ هزار کارگر در هزار واحد تولیدی طی یکساله اخیر خبر میدهد. این صدهزار کارگر با خانواده هایشان جمعیت چند صد هزاره ایست که  بدون هیچگونه تامینی از کار بیکار شده و زندگی و معیشتشان به خطر افتاده است. جمهوری اسلامی در قبال این کارگران و جمعیت میلیون بیکار در جامعه مسئول است.

 این درحالیست که هدف اصلی دو بند ٢٧ و ١۶۵ طرح “اصلاح” قانون کارشان باز گذاشتن بیشتر دست کارفرمایان برای بیکارسازیها، تهدید کارگران معترض به اخراج  و کشیدن کار بیشتر از گرده کارگر است.

جانیان اسلامی، در دل نزاعهایشان هر روز آمار جدیدی از بیکاری و بیکارسازی میدهند. اما بحثشان نه بر سر تامین این جمعیت عظیم میلیونی بیکار و این چندین هزار کارگری که عرض یکسال از کار بیکارشده و به کام بی تامینی مطلق رها شده اند، بلکه هشدار به یکدیگر و خط و نشان کشیدن در برابر همدیگر است.

در برابر این تعرضات هم اکنون بسیاری از مراکز کارگری در شهرهای مختلف به کانونهای داغ اعتراض تبدیل شده و اخبارشان را هر روزه می شنویم.

صد هزار کارگری که طی یکسال از کار بیکار شده اند، خواهان بازگشت فوری به کارشان و حق و حقوقشان هستند و یک محور مهم اعتراضات هر روزه کارگری بر سر بیکارسازیهاست. همچنین کارگران به تعرضات رژیم  تحت عنوان “اصلاح ” در قانون کار و بیکارسازی بیشتر معترضند و این موضوع به زمزمه های اعتراضی در محیط های کارگری دامن زده و انعکاسش را در بیانیه های اعتراضی تشکلهای کارگری چون اتحادیه آزاد کارگران ایران می بینیم. وسیعا به این اعتراضات بپیوندیم و با گرد آمدن حول خواستهای سراسری چون بیمه بیکاری برای همگان، حداقل دستمزد سه میلیون در گام اول و حق داشتن یک زندگی انسانی برای همه، پاسخ محکمی به این تعرضات بدهیم.*

شهلا دانشفر

http://journal-ruzaneh.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: