شهلا دانشفر

خوش آمديد

مجلس عقب نشست

بیمه کارگران ساختمانی ادامه می یابد.

مجلس اسلامی از تابستان امسال طرح تغییرات در ماده ۵ قانون “بیمه اجتماعی” کارگران ساختمانی را ارائه داد که به موجب آن، وضع بیمه این کارگران بدتر میشد و بخش بسیاری از آنان از شمولیت همین حداقل بیمه نازل تامین اجتماعی محروم میشدند. در تغییرات بند مورد اشاره تصریح شده بود که تامین اجتماعی هر میزان که از محل ١٢ درصد کل هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی منابع مالی تأمین شود، به همان میزان می‌تواند کارگران ساختمانی را بیمه کند. معنی آشکار آن نیز فراهم کردن شرایط خارج کردن این کارگران از پوشش این بیمه بود. بحثشان نیز اینست که تامین اجتماعی با “کسری بودجه” مواجه شده است و حتی ٨٠٠ هزار کارگر ساختمانی که در ۴ سال گذشته تحت پوشش قرار داشته اند، را نمیتواند بیمه کند. به این معنی که طبق اعلام سازمان تامین اجتماعی امسال ٧٠٠ میلیارد تومان منابع برای بیمه کارگران ساختمانی اختصاص داده شده است که با آن معادل ۴٠٠ هزار کارگر میتوانند بیمه ‌شوند و با تغییر جدید در قانون بیمه این کارگران ۴٠٠ هزار کارگر دیگری که از سال‌های گذشته تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند، از شمولیت این بیمه خارج می‌شوند

بدین ترتیب خسارت دزدی ها و بچاپ بچاپ های تامین اجتماعی را باید کارگران بپردازند. در صورت تصویب این تغییر، بخش وسیعتری از کارگران ساختمانی، حتی از همین حداقل بیمه نازل “تامین اجتماعی محروم میشوند”. این موضوع به زمزمه های اعتراضی گسترده ای در میان هزاران کارگر ساختمانی دامن زد. از جمله روز ٢۵ آبان بیش از هزار کارگران ساختمانی مقابل مجلس اسلامی جمع شدند و خواستار متوقف شدن این تغییرات و بیمه تمامی کارگران ساختمانی شدند.

بدنبال این کشاکش ها، روز ١۶ آذر طرح جدید بیمه کارگران ساختمانی در مجلس اسلامی تصویب شد. به موجب این طرح ٧ درصد سهم بیمه از جیب کارگران و ١۵ درصد از منبع مجموع عوارض صدور پروانه از مالک پرداخت میشود و به این ترتیب کارگران ساختمانی تحت پوشش “بیمه تامین اجتماعی” باقی می مانند.

در این طرح آمده است که اگر بودجه لازم برای پوشش بیمه همه کارگران تامین نشود، سقف مجموع عوارض صدرو پروانه مالکین تا ٢٠ درصد افزایش می یابد.

تصویب شمولیت کارگران ساختمانی از “بیمه تامین اجتماعی” یک عقب نشینی است. اما خواست واقعی کارگران و کل جامعه درمان رایگان با استاندارد قابل قبول بشری است.

اما نکته قابل توجه دیگر در طرح جدید بیمه کارگران ساختمانی و منابع مالی آن، معافیت مراکز پخش خرافات و مذهب یعنی مساجد، تکایا، حسینیه ها، و دارالقران ها از پرداخت سهم کارفرما بابت بیمه کارگران ساختمانی است. قرار است سهم این مراکز را دولت از منبع دیگر تامین کند. بودجه مذهب، بودجه سرکوب جامعه است و معافیت این مراکز از پرداخت سهم کارفرما بابت بیمه کارگران ساختمانی، بخش دیگری از تخصیص بودجه های کلان به مراکز مذهبی و اشاعه خرافات است. بودجه مذهب و همه این معافیت ها باید ملغی شود

١٨ آذر ٩٣، دسامبر ٢٠١٤، کارگر کمونیست

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: