شهلا دانشفر

خوش آمديد

Monthly Archives: January 2015

رضا رخشان بازهم در کنار ارتجاع اسلامی

بخش دوم

جنایت مرتجعین اسلامی در فرانسه و حمله به نشریه شارلی ابدو جهان را به تکان درآورد. در عکس العمل به این موضوع  بیش از هر چیز قطب بندی های طبقاتی را میشد دید. در ه10295076_10204401992184685_6238115585259481383_oمین راستا مباحث بسیاری درگرفت. از جمله نوشته ای هم از رضا رخشان “فعال کارگری” در نیشکر هفته تپه،  تحت عنوان من “شارلی ابدو نیستم” منتشر شد. او در این نوشته  تحت عنوان اینکه مناسبات سرمایه داری و تحمیل محرومیت بر گرده “هیچ چیزبودگان” باعث میشود که انسانهایی دست از دنیای مادی بشویند و به مذهب به عنوان “تعالی انسانی” بپیوندند. سپس با گفتن اینکه “کاریکارتورهای موهن” شارلی ابدو باعث شده اند که این مردم  از مذهب به عنوان یگانه دارایی شان، دفاع کنند،  آشکارا به دفاع از تروریسم اسلامی بر میخیزد. بدین ترتیب رضا رخشان در آن نوشته با دفاعیات جانانه خود از تروریست های جنایتکار اسلامی عملا  کنار ارتجاع اسلامی ایستاد. من در پاسخی به این نوشته تلاش کردم نشان دهم که انتهای این راه خطرناک است و جایش کنار ارتجاع اسلامی است. و سوالم  از رضا رخشان این بود که تا کجا میخواهد به این راه ادامه دهد. پاسخ او به نوشته من متاسفانه نشانی از سقوط بیشتر اوست. او با گفتن اینکه “خانم دانشفر شارلی ابدو بودن افتخار نیست، از موضع محکمتری کنار ارتجاع اسلامی ایستاده است.

Read more of this post

Advertisements

اوضاع  جدید خاورمیانه و شمال آفریقا و موقعیت جنبش کارگری

بیانیه زیر در اولین جلسه شبکه همبستگی کارگری خاورمیانه و شمال آفریقا در ١٢ ژانویه مورد بحث و تایید قرار گرفت. این بیانیه جهت گیری های سیاسی این دوره این شبکه را روشن Untitledمیکند.

اوضاع جدید خاورمیانه و شمال آفریقا و موقعیت جنبش کارگری

 نگاهی به اوضاع خاورمیانه و تحولات اخیر آن نشان میدهد که کارگران امروز با یک “خاورمیانه جدید” با چشم اندازهای روشن تر و امید بخشی تری روبرو هستند. پیوندهای سیاسی مهمی مبارزات مردم خاورمیانه و شمال آفریقا را در برابر دولتهای ارتجاعی منطقه که قربانیانش کارگران و مردم هستند،  به هم وصل میکند. این شرایط حکایت از این دارد که  امروز ما  به بیشترین همبستگی در مبارزات مردم این منطقه و بویژه جنبش کارگری در سطح خاورمیانه نیاز داریم.  شبکه همبستگی کارگری خاورمیانه و شمال آفریقا در پاسخگویی به گوشه ای از این نیاز فوری و حیاطی تشکیل شده است و کل این تحولات سیاسی را به خود مربوط میداند. این شبکه تلاش دارد صدای کارگر معترض به کل اوضاع سیاسی و شرایط کاری را بازتاب دهد. این یک گام مهم ولی اولیه در راه ایجاد یک همبستگی جهانی کارگری است.

Read more of this post

اعتصاب واعتراض گسترده معلمان در دو روز گذشته

معلمان-معترض-ایران
به گزارش تارنمای کانون صنفی معلمان طی روز های سه شنبه و چهارشنبه ۳۰ دی و اول بهمن ماه معلمان سراسر کشور در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشت و منزلت و امنیت خود دست به اعتصاب سراسری زدند. این اعتصاب بدون هماهنگی کانون های صنفی سراسر کشور و در تمامی استان ها و تمامی شهر ها و روستاهای کوچک و بزرگ کشور انجام شد. این بار این معلمان معترض هستند که ابتکار این اعتراضات را در دست گرفته اند. بنا بر گزارش تارنمای کانون صفنی در تهران در مناطق ۲،۵،۶،۷،۸،۹،۱۰،۱۱،۱۴،۱۷،۱۸،۱۹ و شهرستان های استان تهران نواحی رباط کریم، شهریار و شهر قدس، ملارد، ورامین و پاکدشت، رودهن و بومهن و از استان های اصفهان، گیلان، شیراز، همدان، لرستان خراسان، سیستان و بلوچستان و خوزستان (علی الخصوص شهر خرمشهر)، کردستان، آذربایجان، یزد و کرمان و سمنان این اعتصاب صورت گرفت. بنا بر خبر در دبیرستان های پسرانه و در شهرهای کوچک استان ها
ومناطق محروم تر تحصن با جدیت بیشتری مورد حمایت قرار گرفت.

 رضا رخشان باز هم در دفاع از ارتجاع اسلامی

100408152947_worker_226x170_ilna

حمله تروریست های جنایتکار اسلامی به مجله شارلی ابدو در ٧ ژآنویه، جهان را به تکان درآورد. در برابر این حمله جنایتکارانه قطب بندی های سیاسی وسیعی صورت گرفته است.  اما این قطب انسانیت بود که قدرتمند و چندین میلیونی به خیابان آمد و عظمت آن چشمها را خیره کرد. حقیقت اینست که با ترور نویسندگان و کاریکاتوریستهای نشریه شارلی ابدو، جنگ انسانیت با ارتجاع مذهبی به فازی وارد شد که نمیتوان از کنار آن گذشت و چیزی نگفت. همه کس ناچار است یک طرف این جنگ و جدال انسانیت با ارتجاع اسلامی را بگیرد. متاسفانه یکی از کسانی که در این جدال کنار ارتجاع ایستاد، رضا رخشان کارگر هفت تپه است. او در نوشته اش تحت عنوان “من شارلی ابدو نیستم” براستی سنگ تمام میگذارد و صریح تر از هر آخوند مرتجعی جانب تروریستها را میگیرد.

Read more of this post

رضا رخشان جواب نمیدهد

رضا رخشان از اعضای هیات مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه در نوشته‌ای تازه تحت عنوان “پاسخی به منتقدین” ظاهرا میخواهد جواب کسانی را بدهد که نظرات راست ایشان را به نقد کشیده‌اند، اما در واقع پاسخی به نقدها نمیدهد و صرفا با دستمایه کردن دستاوردهای سندیکای نیشکر هفت تپه و کف زدن برای خود، به همان ادبیات ضد کمونیستی مرتجعین راست که جمهوری اسلامی همواره استادش بوده است، متوسل میشود. یکباره بحث را به استالین و جنایاتش میکشاند، منتقدینش را خارج نشین و ضد سندیکا و آنتی سندیکالیسم و غیره خطاب میکند و با این تبلیغات عقب مانده و کهنه شده فکر میکند میتواند برای خود حقانیتی بخرد، بدون اینکه سراغ اصل موضوع برود. حرف من به ایشان اینست که بسیار خوب شما در داخل و در میان کارگران و عضو سندیکای نیشکر هفت تپه و منقدین شما خارج نشین، اما این داخل بودن شما چه مجوزی به شما میدهد که کنار حکومت اسلامی و سیاست اقتصادی احمدی نژاد و دولتش قرار بگیرید و عملابلندگوی صندوق بین المللی پول در جنبش کارگری باشید؟ لطفا به این جواب دهید.

Read more of this post

خط فوق راست در جنبش کارگری جایی ندارد

فکر میکنم این یک حقیقت آشکار و غیر قابل انکار است که گرایشی که در ایران از یک جناح حکومت اسلامی دفاع کند، قطع سوبسید کالاهای اساسی توسط جکومت را به نفع کارگران قلمداد کند و کارگران را مدافع احمدی نژاد معرفی نماید، یک خط و گرایش کاملا راست است. این خط نه به مصالح و منافع کارگران ربطی دارد و نه به واقعیات عیان و آشکاری که جلوی چشم همه مردم قرار دارد. امروز این خط و گرایش بعد از سرکوب تظاهرات های میلیونی و گسترده سال ٨٨، تحرک بیشتری یافته است و از متعارف شدن حکومت سخن میگوید و طرحهای ریاضت اقتصادی حکومت را  روند شکوفایی اقتصاد جامعه دانسته و کارگران و کل جامعه را به آرامش و امید بستن به  بهبود اوضاع فرا میخواند. خطی که صندوق بین المللی پول در گزارش اخیرش در مورد وضع  اقتصاد ایران و دادن تصویری موفق و کاذب از دولت، سخنگویش شد. خط حافظ رژیم اسلامی در برابر انقلاب مردم. یک خط شکست خورده و مایوس که راه بهبود اوضاع را در دل همین نظام میجوید. در حول و حوش همین گرایش راست، محافل منزوی ای هم هستند که از همان ابتدا کمی شرمگینانه تر و بنام چپ و کارگر همین خط راست را دنبال میکردند و بنظر من جوابشان را نه فقط ما بلکه کارگران و بخشهای مختلف مردم با مبارزات و مقابله هرروزه اشان با جمهوری اسلامی و کل قوانینش داده اند. این روزها بقایای همین نوع محافل امیدی واهی برای احیای خویش یافته اند و جنب و جوش تازه ای را آغاز کرده اند. این امید را هم ظاهرا از این بدست آورده اند که از میان کارگران رضا رخشان از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه نیز با افاضات خود آگاهانه یا نا آگاهانه به این گرایش پیوسته است. آنهم در شرایطی که جنبش کارگری و شرایط جامعه دارد بر راه و مسیر دیگری تاکید میگذارد که اشاره خواهم کرد. اول اجازه دهید مواردی از اظهار نظر رضا رخشان را یادآوری کنم و بعد نشان دهم که این خط، خطی شکست خورده است و کسی نمیتواند آنرا احیا کند و بویژه این غیر ممکن است که این خط را کسی با هرموقعیتی بتواند چپ و یا کارگری قلمداد کند. بلکه هرکس خودرا با آن تداعی کند بی افقی و انزوای خودرا رقم زده و عملا کنار جمهوری اسلامی قرار میگیرد.

Read more of this post

حمایت اتحادیه سراسری کارگران تونس  از بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری در زندان

اطلاعیه شماره ١١: کمپین “بهنام را آزاد کنید”

بدنبال تشکیل اولین جلسه شبکه همبستگی کارگری خاورمیانه و شمال آفریقا، و تصمیم گیری در مورد جلب همبستگی بین المللی از کارگران زندانی در ایران،  اتحادیه کارگران تونس “UGTT” طی نامه این به مناسبت هفته بهنام ابراهیم زاده، حمایت خود را از بهنام اعلام داشته و خواستار آزادی وی از زندان شده است. ( نامه ضمیمه است) . در نامه حمایتی اتحادیه کارگران تونس آمده است:

Read more of this post

اولین جلسه شبکه همبستگی کارگری خاورمیانه و شمال آفریقا تشکیل شد

اعلام حمایت شبکه همبستگی کارگری خاورمیانه و شمال آفریقا از بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری در زندانUntitled

شبکه همبستگی کارگری خاورمیانه و شمال آفریقا در کنفرانسی که از سوی کمیته همبستگی بین المللی کارگری – ایران در ٦ سپتامبر ٢٠١٤ برگزار شد، توسط فعالین کارگری و کمونیست از کشورهای مصر، تونس، ایران، عراق شکل گرفت. طرح تشکیل این شبکه ضمیمه است. یکی از تصمیمات این شبکه برگزاری جلسات روتین ماهانه و بحث و گفتگو در مورد آخرین اتفاقات سیاسی در این کشورها و وضعیت جنبش کارگری در آنجاست. بر این اساس اولین جلسه شبکه همبستگی کارگری خاورمیانه و شمال آفریقا در ١٢ ژانویه ٢٠١٥ برگزار شد. در این جلسه فعالینی از کشورهای مصر، تونس، مراکش ، ایران شرکت داشتند. اما مرتبطین این شبکه از عراق و الجزایر متاسفانه نتوانستند شرکت کنند.

Read more of this post

 هفته ای پر از اعتراض در میان کارگران

iran xodro3

هفته ای که گذشت هفته پر جنب و جوش اعتراض در مراکز مختلف کارگری و از جمله در کارخانه ایران خودرو با هزاران کارگر  بر سر خواست افزایش دستمزدها بود. در این اعتراضات کارگران خواهان افزایش دستمزدهایشان میشوند، در اعتراض به تعویق افتادن دستمزدهایشان دست از کار کشیده و اعتراضشان را به خیابان میکشند. به نا امنی محیط کار خود اعتراض میکنند، علیه طرحهای تعرضی دولت تحت عناوین مختلفی چون “اصلاح قانون کار”، “لایحه خروج از رکود” و غیره به اعتراض بر میخیزند و غیره. گستردگی این اعتراضات آشکارا بر فضای شهر ها تاثیر گذاشته است و آنرا در عکس العمل مقامات حکومتی و کارفرمایان به روشنی میتوان دید. به مبارزات کارگری در هفته ای که گذشت نگاهی می اندازیم.

Read more of this post

پاریس: موج عظیم و بی سابقه انسانی در حمایت از آزادی و علیه ارتجاع

11jan2015paris

امروز ١١ ژانویه تصاویر با شکوه و شورانگیر از حضور میلیونی مردم در فرانسه توجه جهانیان را به خود جلب کرد. خبرگزاریها اعلام کردند که این تظاهرات در تاریخ فرانسه بی سابقه بوده است. مردم از سراسر فرانسه و از کشورهای مختلف در دفاع از آزادی بیان و در حمایت از کارتونیستها و نویسندگان مجله سکولار “شارلی ابدو” به وسعت شهر به خیابان آمده اند. شعار “ما همه شارلی هستیم”، “ما نمی ترسیم”، همه جا موج میزند. یکی از شعارهای جالب که در صفحه تلویزیون توجه را جلب میکرد، شعار زیر بود

  (if god existed he would ashamed)”

یعنی اگر خدا وجود داشت باید شرم میکرد. از سوی دیگر دوربین های تلویزیون بر روی سران دولتهای جهان فوکوس میکرد. آن میلیونها نفری که به خیابان آمده بودند قطعا برای حمایت از فرانسوا اولاند و نتانیاهو و آنجلا مرکل و نمایندگان دولت آمریکا و امثال اینها به خیابان نیامده بودند. چون میدانند که اینها و کلا دولتهای غربی خود زمینه ساز و حامی همین تروریستهایی بوده اند که دارند از مردم جهان هرروز قربانی میگیرند.

Read more of this post