شهلا دانشفر

خوش آمديد

ادعایی دروغ!

Untitled

 آملی لاریجانی رئییس قوه قضایی حکومت اسلامی، طی سخنانی در جلسه مسئولان عالی قضایی در سوم دیماه تضیع حقوق زنان در ایران را “ادعایی دروغ و تکراری” خواند و گفت:” زنان در کشور ما حسب قانون می توانند در مناصب و مقامات و امور مختلف حضور یابند اما صرف حضور نداشتن آنان در برخی مناصب دلیل تضییع حقوقشان نیست؛ کمااینکه به عنوان مثال تاکنون در آمریکا نیز هیچ زنی رئیس جمهور نشده است پس ما نیز باید بگوییم فعالیت زنان در آمریکا محدود و حقوق آنان تضییع شده است؟

نفس اینکه جناب آملی لاریجانی رئییس قوه قضاییه ناگزیر میشود پاسخگوی مساله نقض حقوق زنان در ایران شود، حکایت از فشار اجتماعی مردم و انعکاس این جنبش اعتراضی در سطح جهان است که بر گرده این حکومت ضد زن و آپارتاید جنسی وارد میشود.

 طبعا از نظر ایشان هیچ حقی از زن در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نقض نمیشود، چرا که رژیم اسلامی، رژیم منبعث از قرآن است. و قوانینش برگرفته از اسلام. بنابراین حق همین است که جاری است و الگویشان برای زن نیز فاطمه زهرا. به عبارت روشنتر حجاب اجباری، جداسازی جنسیتی، تعدد زوجات، صیغه، مشروعیت ازدواج با فرزند خوانده، نداشتن حق طلاق، حق ارث، حق حضانت و هزاران حق و حقوق دیگر، ازدواج کودکان، سنگسار  و … همه و همه فرامین الهی است و لازم الاجرا.  جمهوری اسلامی نیز برای اجرای این قوانین تمام سیستم قضایی، اجرایی، مقننه و کل نیروهای سرکوبشان را به خدمت گرفته است تا اسلامشان بر جا بماند و جاری. بنابراین جناب آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه و  یکی از ستون های اصلی حکومت آپارتاید جنسی در ایران حق  دارد که چنین بگوید و تضیع حقوق زنان را ادعایی دروغ و تکراری بخواند. چرا که این حکومت اسلامی است.

اما جالبی سخنان جناب آملی لاریجانی اینجاست که در حکومتی که تمام قوانینش در خدمت خانه نشین کردن بیشتر زنان و دور کردنشان از صحنه جامعه است، حکومتی که در آن زن عامل فساد جامعه قلمداد میشود  و  با حجاب اجباری میخواهد “فساد” را از جامعه دور کند، حکومتی  که کار زن را بچه داری میداند و با فتوای ولی فقیه شان بر دو برابر شدن جمعیت کشور، برای جلوگیری زنان از بارداری، حکم زندان و جریمه تعیین میکند، ایشان دارد از حضور زنان در “مناصب و مقامات و امور مختلف” سخن میگوید.

البته جناب لاریجانی را باید فهمید. لاریجانی به لحاظی درست میگوید. چرا که زیر فشار یک جنبش قدرتمند رهایی زن و مبارزه هر روزه زنان در طول حیات جمهوری اسلامی برای دخالت و حضور هر چه بیشتر در عرصه جامعه، زیر فشار عقب رفتن هر روزه حجاب ها و نفی عملی حجاب ها این پرچم رژیم اسلامی، این حکومت ناگزیر شده  است که لشگر بزرگتری از فاطمه کوماندوها و خواهر زینب ها را که خود گشتاپوهای حکومت فاشیست اسلامی هستند، در قوای سه گانه و کمیسیون های مختلف مجلس و نیروهای امر به معروفش داشته باشد، تا بتواند با چنین جنبشی که هر روز قدرتمند جلو می آید مقابله کند و کل جامعه را عقب زند. حضور زنانی در این لشگر  که جزیی از سیستم حاکم برای سرکوب و چپاول بیشتر کل جامعه است، تمام افتحار جناب لاریجانی  و  جمهوری اسلامی است. به عبارتی فشار جنبش رهایی زن در جامعه توانسته است دیوار آپارتاید جنسی در خود حکومت را نیز تا حدی شکاف بیندازد. و این خود یکی از موضوعات نزاعهای درون حکومت نیز هست.

بدین ترتیب حکومتی که ستم بر زن، بخش قطوری از پرونده جنایاتش است. رژیمی که برای جاری کردن فرمان حجابش بر روی زنان اسید می پاشد و جنایت میکند. رژیمی که از همان آغار روی کار آمدن با پرچم حجاب اجباری روی کار آمده و لشگر اسلامش را به جان مردم انداخته است، رئیس قوه قضاییه اش دارد از “حقوق زنان” در ایران سخن میگوید. و نگران است که چرا در آمریکا زنان رئیس جمهور نیستند. بلاهت هم حدی دارد.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بخش مهمی از سیستم حاکم برای جاری کردن ستم بر زنان است. جای کسانی چون آملی لاریجانی رئییس این ماشین سرکوب و جنایت حکومت اسلامی پشت میز محاکمه است. و اولین شرط برای بهبودی وضع زنان و کل جامعه در ایران سرنگونی حکومت اسلامی و دور کردن دست مذهب از زندگی مردم است. حکومت اسلامی با همه قوانین ارتجاعی اسلامی و کل دستگاه قضایی و ماشین سرکوب و جنایتش باید به زباله دان تاریخ سپرده شود.

مندرج در نشریه زن  آزاد ٦٥ تاریخ ١٠ دی ٩٣

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: