شهلا دانشفر

خوش آمديد

Monthly Archives: February 2015

پر جنب و جوش ترین هفته سال

majles.dastmozd

هفته ای که گذشت پرجنب و جوش ترین روزها را از زاویه اعتراضات کارگری شاهد بودیم. اعتراضاتی که پایان نگرفته است و سرآغازی است بر تحولاتی بسیار امیدبخش تر و مهم تر. این هفته کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، هر کدام با بیانیه ها و تجمعات اعتراضی خود با خواست افزایش دستمزدها جلو آمده و میگویند که دیگر تحمیل این حقوقهای خفت بار را نمی پذیرند. میگویند اگر خط فقر سه میلیون و پانصد هزار تومان است، دستمزدها و حقوقها نیز باید فاصله اش تا این رقم پر شود. و این اتفاقات در فضای انفجاری جامعه اتفاقات سیاسی مهمی است که نشانگر باز شدن فاز جدیدی در مبارزات کل جامعه است. مبارزاتی که اقتصاد و معیشت یک محور اصلی آنست و تصویری از اوضاع امروز جامعه بدست میدهد. مدتهاست که از جلو آمدن جنبش های اجتماعی با خواستها و مطالباتش سخن میگویم. از جمله از اعتراض علیه آلودگی هوا و آب آشامیدنی، جنبش حجاب برگیران، جنبش شادی جوانان با کمپین های موزیکشان در خیابانها علیه قوانین ارتجاعی اسلامی، جنبش علیه اعدام، جنبش برای آزادی زندانیان سیاسی، جنبش عظیم سازمانیابی در شبکه اجتماعی وایبر و خطوط تلفن های هوشمند که صدای وحشت رژیم را بلند کرده است، همه گوشه های مهمی از تحول عظیمی است که در جامعه شاهدش هستیم.

Read more of this post

Advertisements

هشت مارسی متفاوت از هر سال

majles.tehran5

هشت مارس روز جهانی زن و روز آزادیخواهی و برابری طلبی است. ما این روز را  امسال در جهانی متفاوت از هر سال گرامی میداریم. از یکسو تحرکات جریانات اسلامیست در خاورمیانه  و در گوشه گوشه جهان را می بینیم و از سوی دیگر جنبشی انسانی علیه توحش و جنایات آن را شاهدیم  در این راستا اتفاقاتی تاریخی چون به خیابان آمدن سه میلیون انسان در اعتراض به حمله جنایتکارانه تروریست های اسلامی و در دفاع از آزادیخواهی در فرانسه با شعار من شارلی ابدو هستم و یا جنبش چپی که در جایی چون یونان خیابانها را از آن خود کرد و با  دست بردن به قدرت سیاسی  راه را برای گفتمان چپ و آزادیخواهی باز کرده است، نشانگر تحولات سیاسی جهان امروز است. به عبارت روشنترصحنه سیاسی امروز جهان از دو  تقابل آشکار جنبش ارتجاع اسلامی و جنبش چپ، و از رو در رویی دو طبقه حکایت دارد. به این معنی که اگر جنبش ارتجاع اسلامی و پدیده های جنایتکار و آدمخواری چون داعش، جمهوری اسلامی و بوکوحرام و غیره اوج انحطاط سرمایه داری به بن بست رسیده جهانی را نمایندگی میکنند، جریانات چپ و آزادیخواه  متعین تر و سازمانیافته تر دارند به جلو می آید و پاسخ واقعی به توحش سرمایه داری و انحطاطش هستند. در این شرایط است که به استقبال هشت مارس میرویم. و در چنین شرایطی این روز بیش از هر وقت جایگاه طبقاتی خود را باز می یابد. خصوصا اینکه یک نیروی مهم این جدالها امروز جنبش رهایی زن است.

Read more of this post

انقلاب ٥٧ و نقش کارگران

57

هر تحلیلگری وقتی به گذشته بازمیگردد اوضاع را از زاویه دیدگاه معین خود زیر ذره بین میگذارد و تبیین میکند. از جمله کتب بسیاری در مورد تاریخ انقلاب ٥٧ به نگارش درآمده و بخش اعظم آنها تاریخ این دوره را به نقش اسلام سیاسی به رهبری خمینی خلاصه کرده اند. تا بگویند این انقلاب “اسلامی ” بود. تا نقش کارگران و چپ را که بطور واقعی خواستهای انسانی و برحق مردم را نمایندگی میکردند، به حاشیه ببرند و خط بطلانی بر حقانیت این انقلاب بکشند. از همین رو روزشمارشان از روزهای انقلاب، صرفا  شمار روزها و مناسبت های مذهبی ایست که  خمینی و دارو و دسته هایش رقم میزدند و تلاش کردند اوضاع را به سمت دیگری برند. برخی هم به دلایلی قابل توضیح با رجوع به جنایاتی که جمهوری اسلامی در طول سی و چند سال حاکمتیش بر مردم روا داشته ، تلاش میکنند انقلاب مردم در سال ٥٧ را تخطئه کنند و برای دیکتاتوری پهلوی حرمتی بخرند.

Read more of this post

کمک پنج میلیاردی بابک زنجانی به ستاد انتخاباتی روحانی

یک خبر داغ در این روزها پرداخت ۵ میلیارد تومان توسط بابک زنجانی به ستاد انتخاباتی حسن روحانی است. این خبر را حمید رسایی از نمایندگان مخالف دولت روحانی در مجلس در سایت خود فاش کرده و مینویسد که “شنیده ها” از “کمک مالی پنج میلیارد تومانی” بابک زنجانی، از متهمان فساد مالی و اقتصادی به ستاد انتخاباتی حسن روحانی حکایت دارد. او در این رابطه گفته بود: “این مبلغ در مقایسه با کمک ۱۰ یا ۱۵ میلیون تومانی “محمدرضا” رحیمی به برخی نمایندگان مجلس هشتم هیچ است، هیچ”. در برابر این خبر اکبر ترکان مشاور روحانی در گفتگو با میزان میگوید “این اظهارنظر حرف بی‎ربطی است و بنده آن را تکذیب می‌کنم و به صراحت می گویم که این موضوع صحت ندارد”.درز چنین خبرهایی و رودرویی باندهای حکومتی بر سر دزدی هایشان بیش از هر چیز بیانگر اوج کشاکش درون حکومتی است که فساد تمام سطوحش را گرفته است. این داستان در عین حال بی اعتباری مضحکه های انتخاباتی جمهوری اسلامی را بیش از بیش مقابل چشمها میگذارد.

Read more of this post