شهلا دانشفر

خوش آمديد

پر جنب و جوش ترین هفته سال

majles.dastmozd

هفته ای که گذشت پرجنب و جوش ترین روزها را از زاویه اعتراضات کارگری شاهد بودیم. اعتراضاتی که پایان نگرفته است و سرآغازی است بر تحولاتی بسیار امیدبخش تر و مهم تر. این هفته کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، هر کدام با بیانیه ها و تجمعات اعتراضی خود با خواست افزایش دستمزدها جلو آمده و میگویند که دیگر تحمیل این حقوقهای خفت بار را نمی پذیرند. میگویند اگر خط فقر سه میلیون و پانصد هزار تومان است، دستمزدها و حقوقها نیز باید فاصله اش تا این رقم پر شود. و این اتفاقات در فضای انفجاری جامعه اتفاقات سیاسی مهمی است که نشانگر باز شدن فاز جدیدی در مبارزات کل جامعه است. مبارزاتی که اقتصاد و معیشت یک محور اصلی آنست و تصویری از اوضاع امروز جامعه بدست میدهد. مدتهاست که از جلو آمدن جنبش های اجتماعی با خواستها و مطالباتش سخن میگویم. از جمله از اعتراض علیه آلودگی هوا و آب آشامیدنی، جنبش حجاب برگیران، جنبش شادی جوانان با کمپین های موزیکشان در خیابانها علیه قوانین ارتجاعی اسلامی، جنبش علیه اعدام، جنبش برای آزادی زندانیان سیاسی، جنبش عظیم سازمانیابی در شبکه اجتماعی وایبر و خطوط تلفن های هوشمند که صدای وحشت رژیم را بلند کرده است، همه گوشه های مهمی از تحول عظیمی است که در جامعه شاهدش هستیم.

این هفته نمایش قدرتی از جنبش اعتراضی کارگری بود. سر تیترهای مهم ترین اعتراضات کارگران در هفته ای که گذشت را اینجا یادآوری میکنم:

روز ٥ اسفند با ابتکار هماهنگ کنندگان طومار ٤٠ هزار امضا بر سر خواست افزایش دستمزدها، تجمعی اعتراضی از سوی تعدادی از فعالین اتحادیه آزاد کارگران ایران از شهر سنندج و کارگرانی از شرکت ایران خودرو، لاستیک البرز، کارگران ساختمانی، بازنشستگان زن و مرد، شرکت واحد تهران، نورد لوله صفا و … برگزار شد. محور خواستهای این کارگران یکی پر شدن فاصله سطح دستمزدها با خط فقر سه میلیون و پانصد هزار تومانی اعلام شده از سوی خود مراجع دولت و افزایش فوری سطح مزد کارگران بود و دیگری رفع تعقیب قضایی از دو تن از رهبران طومار اعتراضی کارگران بر سر خواست افزایش دستمزدها. حرف کارگران این بود که دیگر ادامه این وضعیت را تحمل نخواهند کرد. در پایان نیز کارگران طی بیانیه ای خواستهایشان را نوشته و آنرا به مجلس اسلامی تحویل دادند و اعلام داشتند که پیگیر آن خواهند بود.

همچنین در ٢ اسفند ٦ تشکل کارگری یعنی اتحادیه آزاد کارگران ایران، کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و سندیکای کارگران نقاش استان البرز طی بیانیه ای مشترک، ضمن اعتراض به خیمه شب بازی هر ساله تشکلهای دست ساز دولتی و شورایعالی کار و تحمیل دستمزدهای چند بار زیر خط فقربه کارگران، خواستار افزایش فوری حداقل دستمزد کارگران شدند.

در ادامه همین مبارزات روز ٣ اسفند بیش از ٤ هزار پرستار که  جمعیت هزاران نفره پرستاران را نمایندگی میکردند، از تهران و شهرهای دیگر چون شیراز، گلستان، اصفهان، خوزستان، یزد به مقابل مجلس رفتند و برای پیگیری خواستهایشان در مقابل مجلس اسلامی دست به تجمعی اعتراضی زدند. پرستاران با خواستهای افزایش حقوقها و قانون تعرفه پزشکی و اجرای کامل قانون ارتقای بهره وری که مبلغی بر حقوقهایشان اضافه میکند و نیز پیگیری دیگر خواستهایشان دست به تجمع اعتراضی زده بودند و این اعتراضات در ادامه تجمعات قبلی آنان در آذر ماه بود. در برابر خواست پرستاران وعده داده شد که ده روز دیگر به آنان پاسخ داده خواهد شد و آنان خود را برای ١٣ اسفند ماه آماده میکنند.

همچنین در همین روز هزاران معلم در دو منطقه تهران و شهرهای خرم آباد، کرج، شهریار، اسلامشهر، رباط کریم، زرین شهر اصفهان، شهرضا، برخی از شهرهای خراسان رضوی، دیواندره کردستان و نیز بعضی از نقاط دیگر کشور در اعتراض به سطح نازل حقوقهایشان و با خواست افزایش سطح آن دست به اعتصاب زدند. در ادامه این حرکت معلمان برای پیگیری خواستهایشان فراخوان داده اند که ده اسفند مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع خواهند کرد. و اعلام کرده اند که منتظر اجازه برپایی این تجمع نخواهند شد و اعتصاب و تجمع را حق مسلم خود میدانند. خبرها حاکی از اینست که دولت در نظر دارد فقط ١٤ درصد به حقوق سال آینده معلمان اضافه کند. و معلمان میگویند خط فقر بالای سه میلیون تومان است و با ١٤ درصد افزایش آنها همچنان زیر خط فقر خواهند بود و این را نمی پذیرند. میانگین حقوق معلمان در حال حاضر رقمی بین ٩٠٠ تا یک میلیون و دویست هزار تومان است و معلمان حاضر به زندگی در زیر خط فقر نیستند.

بعلاوه  در همین هفته کارگران صنایع فولاد مقابل مجلس تجمع داشتند و ضمن مطالبه طلبهای معوقه خود بر افزایش سطح مستمری خود تاکید داشتند و طوماری نیز از سوی هزار بازنشسته به امضا گذاشته شده است. اعتراض این کارگران به فاصله عظیم میان مستمری خود با خط فقر است و خواستار افزایش مستمری ماهانه خود برای سال ٩٤ شده اند. این کارگران خواستار افزایش حقوق بازنشستگان و کارگران از کار افتاده بر اساس سبد واقعی هزینه های زندگی شده اند.

ضمن اینکه سوت شروع اعتراض برای خواست افزایش دستمزدها را امسال هزاران کارگر ایران خودرو به صدا در آوردند، نگاهی به همین چند حرکت مهم اعتراضی نشاندهنده ابعاد اجتماعی مبارزه بر سر خواست افزایش حقوقها و بپاخاستن بخش عظیمی از مردم علیه فقر و فلاکت حاکم بر جامعه است. یک نکته قابل توجه در این مبارزات، سازمانیافتگی آنها، جلو آمدن کارگران، معلمان و پرستاران با تجمعاتشان، با اعتصاباتشان، با فراخوان ها و اولتیماتوم دادنهایشان است و با اتحاد مبارزاتی و همبستگی شان است. این اتفاقات به روشنی نشانگر وزن سیاسی مهم جنبش کارگری در اوضاع امروز جامعه است. این اتفاقات نشانگر اینست که کارگران با بدست گرفتن خواست سراسری افزایش دستمزدها، کل جامعه را دارند به حرکت در می آورند.

روشن است که این اتفاقات شروع حرکتی بزرگتر است. کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان با اولتیماتوم هایشان دارند خود را برای حرکت های بعدی آماده میکنند. و در کنار چنین جنب و جوش اعتراضی وسیع، اعتراضات در مقابل تهاجمات دولت و کارفرمایان در کارخانجات مختلف داغ است. بطور نمونه در این هفته ٣٥٠ کارگر معدن کوشک بافق یزد، کارگران کشتی‌های یدک کش در خرمشهر، کارگران شرکت “استیم” در پتروشیمی ایلام کارفرما ، صدها کارگر شرکت های پیمانکاری فازهای ١٥ و ١٦ علسلویه ، کارگران کارخانه تبریز کف، کارگران و رانندگان پلی‌اکریل اصفهان، کارگران کرمانیت کرمان، کارگران شیشه آبگینه، کارگران پوشش رشت، کارگران آبفای اهواز، کارگران یکی از شرکت‌های پیمانکاری فاز ۱۳ عسلویه، کارگران معدن «زمستان یورت»، کارگران «سپکو»، کارگران بازنشسته مجتمع کشت و صنعت هفت تپه، علیه تعویق پرداخت دستمزدهایشان و در اعتراض به وضع نابسامان کاری و قراردادهای موقت و غیره در اعتراض و مبارزه بوده اند.

بدین ترتیب هفته گذشته، یکی از هفته های داغ و پر جنب و جوش اعتراضی کارگری در ایران بود. این اعتراضات در شرایطی روی میدهد که اقتصاد جامعه در مرز فروپاشی کامل قرار گرفته است و بن بست و بحران جمهوری اسلامی و بحران و فلج اقتصادی فشار غیر قابل تحملی را روی گرده کارگران و مردم محروم گذاشته است. تازه حکومت اسلامی قرار است با طرح هایی چون “اقتصاد مقاومتی” و امثالهم این فشارها و ریاضت ها را افزایش دهد. در کنگره “اقتصاد مقاومتی” محور سخنرانی خامنه ای بر ادامه تحریمها و راه داخلی خلاصی از وضعیت اقتصادی امروز یعنی تحمیل ریاضت اقتصادی بیشتر بر گرده مردم بود.

این وضعیت به هم ریخته اقتصادی و بن بست حکومت اسلامی، چاشنی شدت یافتن جنگ درون حکومت نیز هست و همین امروز صحنه های این جدال را در بحث هایشان و در کشاکش هایشان در درون مجلس به روشنی میبینیم. در چنین شرایطی است که جنبش اعتراضی کارگری با گامهای پر شتاب به جلو می آید.

خلاصه کلام اینکه اوضاع بسیار متحول است. سرفصل جدیدی از مبارزات کارگران و کل جامعه گشوده شده است. باید به استقبال چنین شرایطی برویم.

٨ اسفند، مندرج در نشریه انترناسیونال ٥٩٧

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: