شهلا دانشفر

خوش آمديد

Monthly Archives: May 2015

شاپور احسانی راد از رهبران محبوب  کارگری بازداشت شد

lolehsafa2

ساعت ٢٢ امشب ٢٦ اردیبهشت مامورین امنیتی به درب منزل شاپور احسانی راد عضو هیات مدیره  اتحادیه آزاد کارگران ایران،  از هماهنگ کنندگان طومار ٤٠ هزار امضا بر سر خواست افزایش دستمزدها و نماینده اخراجی محبوب کارگران نورد لوله صفا رفته و او را دستگیر کردند. مامورین اطلاعات حکومت اسلامی با در دست داشتن حکم دادستان شهرستان ساوه شاپور احسانی راد را به اتهام تحریک کارگران نورد لوله صفا بازداشت کردند. بنا بر خبر منتشر شده از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران شاپور احسانی راد طی هفته های گذشته دوشادوش کارگران اعتصابی نورد لوله صفا، برای موفقیت این اعتصاب بر حق کارگران تلاش کرده و اکنون به همین جرم حکم بازداشتش صادر شده است.

Read more of this post

Advertisements

طبقه کارگر با قدرت باید فاشیسم خانه کارگر را عقب زند!

tehran.may.94.4

روز جهانی کارگر امسال بیش از هر وقت تقابل دو صف آزادیخواهی و انسانیت از یکطرف و بربریت و توحش سرمایه داری در ایران از طرف دیگر را به نمایش گذاشت. فاشیست های خانه کارگر و ایادی اش  تلاش کردند این روز را با شعارهای تفرقه افکنانه و قومی شان علیه کارگران افغان و در حمایت از دولت روحانی و نظام حاکم مصادره کنند. در مقابل  صف آزادیخواهی و انسانیت با شعار “نه قومیت، نه، ملیت، زنده باد انسانیت”  قد علم کرد.

Read more of this post