شهلا دانشفر

خوش آمديد

استخدام محافظ برای قوه قضاییه

32 (1)3غلامرضا یزدان‌پناه از تصویب استخدام ٢۵٠٠٠ و ۴٩٠ نفر محافظ برای قوه قضاییه خبر میدهد و می گوید ضرورت و وظایف این ٢۵٠٠٠ نفر حفاظت از اماکن قوه قضاییه، کارکنان دستگاه‌های قضایی، اسناد و مدارک، اموال منقول و غیر منقول و نیز تامین امنیت همایش ها و اجتماعات، کنترل مبادی ورودی و خروجی ادارات تحت پوشش قوه قضاییه، برگزاری انتظامات داخل اماکن مرتبط و جلوگیری از ورود افراد غیر مجاز به دستگاه قضایی خواهد بود.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، ماشین آدمکشی و جنایت است. اتفاقات زندان قزل حصار و اعتراض زندانیان علیه اعدام ها، اعتراضات گسترده خانواده ها و فعالین سیاسی علیه حمله ددمنشانه فروردین ماه رژیم اسلامی به بند ٣۵٠ اوین و فضای اعتراضی در زندانها، تجمعات اعتراضی خانواده های زندانیانی که در خطر اعدام هستند و مهمتر از همه جلو آمدن هر روز بیشتر جنبش اعتراضی علیه اعدام، همه و همه برای رژیم اسلامی خطری بزرگ و هشدار دهنده است. جمهوری اسلامی با چشم خود می بیند که چگونه هزاران کارگر معدن بافق یزد در حمایت مردم این شهر علیه دستگیری کارگران معترضی که دستگیر شده اند ایستاده و خواستار آزادی بدون قید و شرط آنان هستند. خبر استخدام ٢۵٠٠٠ محافظ برای قوه قضاییه، این دستگاه ماشین جنایت و سرکوب حکومت، خبر از وحشت این حکومت از خشم میلیونی مردم است. یک خواست فوری مردم انحلال دستگاه قضایی حکومت اسلامی با همه قضات و قوانینش است.*

سایت ژورنال:

http://journal-ruzaneh.com

شنبه, ۸ام شهریور, ۱۳۹۳

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: