شهلا دانشفر

خوش آمديد

خنده آنلاین پاسخ زنان به ارتجاع اسلامی

000000000 (dsfe)_71اینبار در ترکیه

بلولنت آرنیک (Bulent Arinc ) یکی از موسسان حزب عدالت و توسعه اردوغان در ترکیه، این هفته در جشن اسلامی عید فطر گفت: “زن باید عفت داشته باشد. زنان نباید در ملاء عام بخندند و باید ارزشهای اخلاقی را رعایت کنند.

روز چهارشنبه ٣٠ ژوئیه صدها نفر از زنان معترض ترکیه با ارسال تصاویری خندان خود بر روی تویتر، گفته های بلولنت آرنیک را به سخره گرفتند. بدین ترتیب این موضوع با موجی از اعتراض در سطح جامعه و رسانه ها روبرو شد.

زیر فشار این موج اعتراضی جناب “آرینک ” که هوا را پس دید و بنا بر گزارش منتشر شده در روزنامه حریت او طی سخنانی رسانه ها را خطا کار دانست که گویا سخنان وی را خارج از چهارچوب و با تمرکز بر بخش کوچکی از آن انعکاس داده اند. او با گفتن اینکه روی سخن او فقط زنان نبوده بلکه مردان نیز هستند و اینکه چرا از یک ساعت و نیم صبحت او فقط یک نکته چنین برجسته شده است.

خنده آنلاین در کنار حجاب برگیران در ایران پاسخ داعش ها و ارتجاعی اسلامی است. این جنبش نوین آزادی زن است که چنین در مقابل ارتجاع اسلامی و داعش ها قد علم میکند. جنبشی رادیکال، انسانی که جهانی است و ابراز وجودش را هر روز در این کشور و آن کشور می بینیم. این جنبش نوید بخش است.*

سایت ژورنال:

http://journal-ruzaneh.com

١١ مرداد ٩٣

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: