شهلا دانشفر

خوش آمديد

کارگران پروفیل ساوه، راه عملی متشکل شدن را نشان دادند

6dfc868ecccfc66f6592d0a6b7e266ba_M

اعتراضات کارگران پروفیل ساوه در این ماه یک اتفاق مهم در جنبش کارگری ایران است. کارگران پروفیل ساوه در دو دوره از مبارزات متحدانه ی اخیر خود دستاوردهای مهمی داشتند که در برابر کل کارگران راه نشان می‌دهد. کارگران پتروشیمی ماهشهر توانستند پرداخت دستمزدهای عقب‌مانده خود را طی اقساطی به کارفرما تحمیل کنند. اعلام کردند ما وقتی به اعتصاب خود پایان می‌دهیم که مقامات مسئول تعهدات خود را کتبی و به صورت رسمی در تابلوی اعلانات کارخانه اعلام دارند و اگر به این تعهدات عمل نشود، دوباره دست به اعتراض خواهند زد. بدین ترتیب اولین قلم عیدی سال ٩٢ آنان پرداخت گردید.

یک نقطه قوت مهم اعتراضات کارگران پروفیل ساوه، اتکای آنان به مجمع عمومی خود و تصمیم‌گیری جمعی آن‌ها در اجتماعاتشان بود. این کارگران در طول اعتراضاتشان با تشکیل مجمع عمومی کارگری و تصمیم‌گیری متحد، توانستند جلوی تفرقه‌افکنی های رژیم اسلامی بایستند و باقدرت نیروی جمعی خود هیچ راه گریزی برای کارفرمایان و دولت باقی نگذارند. این اعتراضات تا همین جا درس‌های آموزنده‌ای برای همه کارگران در همه مراکز کارگری در همه شهرها دارد؛ اما یک اتفاق مهم در این اعتراضات تصمیم این کارگران مبنی بر تشکیل منظم مجمع عمومی ماهانه است. این کارگران در مجمع عمومی ١٩ خرداد تصمیم گرفتند که هر ماه در یک روز معین بین ۴۵ دقیقه تا یک ساعت صرف‌نظر از اینکه مشکل داشته باشند و یا نداشته باشند مجمع عمومی تشکیل دهند. بدین شکل کارگران پروفیل ساوه مجهز به تشکل واقعی خود یعنی مجامع عمومی کارگری شدند.

این اقدام مهم کارگران پروفیل ساوه، یک اتفاق مهم در جنبش کارگری ایران است.این اقدام کارگران پروفیل ساوه راه ممکن بودن و عملی بودن متشکل شدن را در مقابل همه کارگران در سراسر ایران قرار می‌دهد. این یک پیشروی مهم برای کل جنبش کارگری به سوی سازمان‌یابی توده‌ای و سراسری کارگری است. مهم است که این پیشروی را ببینیم و از درس‌هایش بیاموزیم. من می‌خواهم در این نوشته کوتاه همین تجربه را در مقابل مراکز مختلف کارگری در شهرهای مختلف ایران و از جمله در شهرهای مختلف آذربایجان قرار دهم.

محیط های کارگری فضای انفجاری دارد. از جمله در همین یک ماهه اخیر هزاران کارگر در مراکز مختلف کارگری در شهرهای مختلف، از جمله معدن بافق یزد، پروفیل ساوه، پلی اکریل، ذوب‌آهن اردبیل، قطار شهری اهواز، مخابرات راه دور، مخابرات روستایی، خدمات شهری اهواز و … در حال اعتراض و مبارزه بوده‌اند و این اعتراضات هر روز گسترده‌تر می‌شود. این در حالی است که بیش از ۴٠ هزار کارگر از کارخانه‌های مختلف در بیش از هشت استان، طوماری اعتراضی امضا کرده و خواستار افزایش فوری دستمزدهایشان هستند. به همین اعتبار جنبش اعتراضی کارگری نقش مهمی در فعال نگاه‌داشتن فضای سیاسی و وزن مهمی در سیر تحولات سیاسی جامعه دارد.

در همه این مراکز کارگری و در سطحی سراسری، از جمله در مراکزی چون پتروشیمی ماهشهر، ذوب‌آهن اصفهان، ایران‌خودرو، کیان تایر، صنایع فلزی، تراکتورسازی تبریز، ذوب‌آهن اردبیل، پتروشیمی تبریز، کاشی تبریز کف و… که همواره کانون‌های داغ اعتراضات کارگری بوده‌اند، می‌شود و ممکن است که همچون پروفیل ساوه، تصمیم به تشکیل منظم مجمع عمومی کارگری گرفت و بدین شکل صف خود را متحد نگاهداشت و باقدرت بیشتری اعتراضات خود را به جلو برد.

مجمع عمومی ظرفی است که توده کارگر را به میدان مبارزه می‌کشد و با به میدان کشیدن دائم توده‌های کارگران در مجامع عمومی کارگری، تداوم و گسترش مبارزات جاری کارگری تضمین‌شده تر خواهد بود.

با دامن زدن به تشکیل منظم مجمع عمومی کارگری در همه مراکز کارگری، می‌توان راه را برای اعتراضات متحد و همزمان کارگران در کارخانه‌های مختلف که خواست‌ها و دردهای مشترکی دارند، فراهم تر ساخت و به تدارک اعتصاب سراسری کارگری رفت.

اتکا به مجمع عمومی در سطح کارخانه‌ها و محیط های کار همچنین به معنای نفی عملی و مستقیم تشکل‌های دست‌ساز دولتی مثل شوراهای اسلامی و خانه کارگر و نظایر آن‌هاست. چنین اتفاقی به کارگران امکان می‌دهد که با اتکا به قدرت متشکل خود تمام نهادهای جاسوسی و سرکوب از جمله حراست را از کارخانه‌ها بیرون بیندازند. یک نمونه‌اش ایران‌خودرو با هزاران کارگر است که حراست آنجا را به شکل پادگانی در آورده است.

همچنین جلو ﺁمدن و پیشروی مجامع عمومی کارگری زمینه‌ساز و پیش‌درآمد تشکیل شوراهای سراسری کارگری در اولین توازن قوای مناسب است.

و بالأخره اینکه تشکیل مجامع عمومی کارگری و دامن زدن به این جنبش در سطحی سراسری و گسترده٬ یک گام حیاتی در سازمان‌یابی توده‌ای کارگران و ایفای نقش مستقیم و قدرتمند ﺁنان در اوضاع سیاسی متحول امروز است. امروز بیش از هر وقت، وقت برداشتن این گام بزرگ و تحول ساز است.

تجربه پروفیل ساوه نشانگر توازن قوای بهتر برای دامن زدن به جنبش مجامع عمومی در سطحی سراسری است. این دست رهبران و فعالین چپ و رادیکال جنبش کارگری در تمام شهرها و از جمله در مراکز کارگری ای که در شهرهای مختلف آذربایجان قرار دارند و بسیاری از این مراکز هم اکنون در جنب و جوش اعتراضی هستند را می‌بوسد که با اتکا به پیشروی‌های جنبش کارگری و گام مهمی که کارگران پروفیل ساوه در این زمینه به جلو برداشته‌اند، فعالین سر سخت دامن زدن به جنبش مجامع عمومی کارگری باشند. ***

(درج شده در نشریه سهند، شماره پانزدهم   ٣١ – خرداد – ١٣٩٣)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: