شهلا دانشفر

خوش آمديد

کنفرانس “کارگران و انقلابات خاورمیانه” در استکهلم

DSC_0337گفتگو با شهلا دانشفر

انترناسیونال: روز ۶ سپتامبر یک کنفرانس کارگری از طرف کمیته همبستگی بین الملی کارگری در شهر استکهلم برگزار میشود. شهلا دانشفر شما بعنوان سخنگوی کمیته همبستگی کارگری ممکن است بگویید این کنفرانس چه اهدافی را دنبال میکند؟

شهلا دانشفر: این کنفرانس تحت عنوان “کارگران و انقلاب در خاورمیانه”، از طرف کمیته همبستگی بین المللی کارگری – ایران فراخوان داده شده است. یک هدف مهم آن زدن استارت یک همبستگی پایدار کارگری در سطح خاورمیانه و شمال آفریقا است و به نظر من این هدف در این مقطع از تحولات خاورمیانه اهمیت سیاسی فوری دارد. نگاهی به اوضاع سیاسی ایران و تحولات خاورمیانه و کشورهای شمال آفریقا در همین دو سه سال اخیر به روشنی به این سوال و اهمیت شکل گیری چنین همبستگی ای در سطح مبارزات کارگران و مردم این کشورها پاسخ روشن میدهد. سخن از یک خاورمیانه نو است. از یکطرف انقلابات در خاورمیانه و شمال افریقا علیرغم اینکه به تمام اهداف خود نرسیده، منشاء تحولات امید بخشی در جهان بود. تحولاتی که الهام بخش جنبشی که خود را ٩٩ درصدی ها میخواند در برابر توحش سرمایه داری به بن بست رسیده جهان امروز بود. از سوی دیگر نبود افق کارگری و سوسیالیستی و تعریف شده در مقابل خود این انقلابات کمبودهای جدی ای را نشان میدهد که هم بسیار مهم است و هم بنظر من با تلاش رهبران رادیکال کارگری و درس گیری از تجربیات جهانی کارگران قابل برطرف کردن است. در چنین شرایطی بیش از هر وقت نیاز به یک پیوند فعال میان کارگران این منطقه و همبستگی بین المللی کارگری و خصوصا در سطح منطقه خاورمیانه خودرا نشان میدهد.

هدف ما نشان دادن وجود پیوند نزدیکی بین خواستها و مبارزات ما کارگران و مردم در ایران، در مصر، در تونس، در عراق، در ترکیه و در کشورهای مختلف خاورمیانه است. ما میکوشیم که صف بندی های ارتجاع منطقه و بن بست سرمایه داری جهانی را نشان دهیم و بگوییم که جنبش های آزادیخواهانه ما مردم با خواستهای رادیکال، انسانی پاسخ ارتجاع اسلامی و از گور برخاسته است و در همین راستا بر بیشترین همبستگی کارگری در سطح منطقه و در سطح جهان تاکید داریم. ما بر بیشترین همبستگی با مردم عراق تاکید میکنیم. کنفرانس ۶ سپتامبر تنها یک قدم در جهت جلو بردن این گفتمان مهم در جنبش کارگری در سطح منطقه و جهان است. در عین حال با توجه به نکاتی که اشاره کردیم ما بعنوان کمیته همبستگی بین المللی کارگری- ایران این کنفرانس را تشکیل میدهیم و میخواهیم بگوییم که با توجه به همه مولفات سیاسی ای که ذکر کردم، مبارزات کارگران و مردم ایران نیاز به حمایت وسیع جهانی دارد. نیاز به حمایت وسیع در سطح منطقه دارد. و هدف ما نشان دادن اهمیت سیاسی و فوری چنین حمایتی در سطح منطقه و جهان است.

انترناسیونال: ممکن است که بعضی از شرکت کنندگان در این کنفرانس برای خوانندگان انترناسیونال آشنا نباشند، لطفا معرفی کوتاهی در مورد آنها بگوئید.

شهلا دانشفر: در این کنفرانس فعالین کارگری از کشورهای مختلفی شرکت میکنند. هدا کامل یکی از این شرکت کنندگان است که یکی از فعالین کارگری از کشور مصر است. او عضو هیئت اجرایی اتحادیه مستقل همبستگی با بازنشستگان، و رئیس کمیته همبستگی با اعتصاب در EFITU (فوریه ۲۰۱۲ تا مه ۲۰۱۴) است و یک شخصیت و چهره چپ جنبش کارگری شناخته میشود. از تونس هاتم لاوین شرکت میکند که یکی از جوانان فعال در انقلاب تونس بوده است. او عضو کمیته جوانان UGTT (بزرگترین اتحادیه کارگری در تونس) است. از عراق ما اکرم نادر را داریم که سخنگوی روابط بین المللی اتحادیه بیکاران عراق میباشد و یکی از فعالین کارگری شناخته شده در عراق است و دارای ارتباطات وسیع کارگری هم در عراق و هم در کشورهای مختلف است. خود من و همچنین بهرام سروش که هردو سخنگوی کمیته هبمستگی بین المللی کارگری- ایران هستیم نیز سخنران این کنفرانس خواهیم بود. و همچنین کاظم نیکخواه که مسئولیت ارتباط بین المللی کمیته همبستگی را دارد و نقش زیادی در ارتباط با این فعالین کارگری در مصر و تونس و عراق و کشورهای دیگر داشته نیز در کنفرانس شرکت دارد و صحبت خواهد کرد. بعلاوه ما حمید تقوایی لیدر حزب کمونیست کارگری ایران را در کنفرانس خواهیم داشت که معرف حضور همه هستند و ایشان هم در کنفرانس در مورد انقلابات خاورمیانه و نقش کارگران سخنرانی میکنند. از ایران رضا رشیدی از فعالین کارگری در ایران را نیز بعنوان سخنران داریم که عضو “کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلهای کارگری” بوده است و ارتباط فعالی با جنبش کارگری در ایران دارد. از سخنرانان کنفرانس همچنین باید از یوران گوستاوسون نام ببرم که نماینده منتخب در اتحادیه کارگران شهرداری سوئد و همچنین عضو فدراسیون اتحادیه های کارگری سوئد در استکهلم است و همکار کمیته همبستگی کارگری ایران نیز میباشد. پاسکال دکامپ از اعضای اتحادیه کارگری س ژ ت در فرانسه و از همکاران بین المللی کمیته همبستگی کارگری نیز از سخنرانان کنفرانس است.

فعالینی از کشورهای اردن و لبنان و ترکیه نیز خواستار شرکت در کنفرانس بودند که در فرصت کوتاهی که به فکر برگزاری این کنفرانس افتادیم از عهده تامین امکانات حضور این دوستان در کنفرانس بر نیامدیم. اما امیدوارم بتوانیم آنها را از طریق اینترنت و با تصویر در کنفرانس داشته باشیم.

انترناسیونال: انتظار شما از این کنفرانس چیست؟

شهلا دانشفر: انتظار من از این کنفرانس برداشتن گام هایی عملی و ادامه کار برای ارتباط فعالین کارگری و چپ در کشورهای منطقه است. ما در تدارک تشکیل نهاد همبستگی کارگری در خاورمیانه هستیم و امیدوارم که این کنفرانس پاسخ مثبت به آن دهد و حداقل پایه های اولیه آن گذاشته شود. یک قدم عملی دیگر اعلام حمایت از مبارزات کارگران و مردم عراق در برابر فاشیسم اسلامی دولتهای آمریکا و عربستان و جمهوری اسلامی و قطر و هم پیمانانشان است. و قدم دیگر در همبستگی با کارگران زندانی و مبارزات کارگران در ایران است. با توجه به وزن مهم جنبش کارگری در فضای سیاسی جامعه، رژیم اسلامی فشار سنگینی بر روی کارگران زندانی و رهبران کارگری گذاشته است. حمایت ما از این کارگران، حمایت ما از کارگران در بندی چون بهنام ابراهیم زاده، رضا شهابی، شاهرخ زمانی و دهها فعال کارگری زندانی دیگر که در زندان نیز محکم ایستاده اند و همچون یک رهبر کارگری ابراز وجود میکنند و انسانیت را فریاد میزنند، قدم مهمی در عقب زدن سرکوبگری های رژیم و تقویت جنبش کارگری در ایران است. بعلاوه همین امروز مبارزات ۵ هزار کارگر معدن بافق یزد را می بینید که دامنه اش به یک شهر دارد کشیده میشود. این مبارزه در مقابل کل جنبش کارگری در ایران راه نشان میدهد. در این مبارزه کارگران و مردم معترض در برابر دستگیری فعالین کارگری معترض ایستاده اند. خواستار آزادی بدون قید و شرط آنها هستید. روشن است که چنین مبارزه ای باید با وسیعترین حمایت ها روبرو شود. نمونه دیگر از همین نوع همبستگی ها اشاره به اتفاق ناگواری است که در سال اخیر در ترکیه در معدن سوما افتاد و صد ها کارگر جان باختند. اعتراضی که به اعتراضات گسترده ای در این کشور دامن زد. کنفرانس کارگری در سطح خاورمیانه باید همبستگی خود را با خانواده های بازماندگان کشتاری که در این معدن روی داد اعلام دارد. انتظار ما برداشتن گامهای عملی ای در جهت همبستگی کارگری در سطح خاورمیانه است.

انترناسیونال: در اطلاعیه هدف از برگزاری کنفرانس ایجاد همنظری در راههای همبستگی با مبارزات کارگران در خاورمیانه و شمال آفریقا، اعلام شده است. این امر بطور مشخص در رابطه با مبارزات کارگران ایران چه تاثیری می تواند داشته باشد؟

شهلا دانشفر: طبعا یک بخش مهم کار این کنفرانس ایران است. دلیلش نیز مکان جنبش کارگری و کل تحولات سیاسی ایران در تحولات امروز خاورمیانه است.

در ایران ما با یک جنبش کارگری پر جنب و جوش و پر از اعتراض و مبارزه روبروییم که دامنه اش هر روز گسترده میشود. جنبشی که تاثیر مستقیمی روی فضای سیاسی جامعه دارد و در عین حال مسقیم از فضای اعتراضی جامعه تاثیر میگیرد. از جمله ما همین امروز شاهد جلو آمدن جنبش های اجتماعی در عرصه های مختلف مبارزه علیه اعدام، علیه قوانین ارتجاعی اسلامی، علیه تبعیض جنسیتی، علیه آلودگی محیط زیست، برای آزادی زندانیان سیاسی هستیم. این جنبش ها تماما رژیم اسلامی را به چالش کشیده و نشانه میرود. در پس این جنبش ها جامعه ای را می بینید با خواستهای آزادیخواهانه و انسانی که رادیکال و سکولار است. به اعتراف خود حکومتیان رسوخ قوی تفکرات چپ و برابری طلبی را می بینید. به نظر من این اتفاقات برای کل منطقه و به اعبتاری کل جهان امید بخش است. بویژه اینکه جمهوری اسلامی سر اژدهای اسلام سیاسی در منطقه است. از جمله جنایات فجیعی که امروز در عراق توسط داعش و جریانات دیگر اسلامی شاهدش هستید یک پای اصلی اش جمهوری اسلامی است. به این معنی که جنگ بین دولت مالکی و داعش و سربلند کردن ارتجاعی ترین و کثیف ترین جریانات مذهبی، قومی مشخصا نتیجه رقابتهای منطقه ای جمهوری اسلامی و عربستان سعودی است که در متن شکست نظم نوین آمریکایی است. از همین رو زدن این سر و سرنگونی رژیم اسلامی یک فاکتور مهم در امنیت منطقه و کل جهان است. هدف ما اینست که این تبیین را به گفتمانی وسیع در سطح منطقه و جهان تبدیل کنیم و تشکیل کنفرانس ۶ سپتامبر گامی در این جهت است.

انترناسیونال: مبارزات کارگران ایران تا چه حد توانسته است در سطح جهانی مورد حمایت قرار بگیرد؟ آیا این برای شما بعنوان یکی از رهبران جنبش کارگری در ایران، راضی کننده است و آیا شاهد پیشرفتی در این زمینه هستیم؟

شهلا دانشفر: واقعیت اینست که توجه به سوی ایران بسیار است. خصوصا بعد از خیز انقلابی مردم ایران در سال ٨٨ این توجه ها بیشتر شد. تصویر جهان از ایران و مبارزات کارگران در ایران عوض شد. تصویر جهان امروز از ایران مردمی است که زیر بار ارتجاعی اسلامی نرفته اند و جنگ با قوانین ارتجاعی اسلامی و جنگ با سرکوبگری های آن جنگ هر روزه مردم با این حکومت است. در سطح جنبش کارگری جهانی و سازمانهای کارگری امروز مبارزات مراکزی چون شرکت واحد و هفت تپه و طومار ۴٠ هزار امضا بر سر دستمزد معرفه و شناخته شده است. رهبران کارگری چون رضا شهابی، جعفر عظیم زاده، پروین محمدی، بهنام ابراهیم زاده، شاهپور احسانی راد، شاهرخ زمانی و دهها اسم دیگر از همین دست نه تنها در سطح جامعه بلکه در سطح نهادهای کارگری جهانی شناخته شده اند. ما بعنوان کمیته همبستگی بین المللی کارگری سعی کرده ایم صدای اعتراض کارگران ایران و کارگران زندانی در سطح جهانی باشیم. این کار را هر ساله با شرکتمان در اجلاس جهانی سازمان جهانی کار کرده ایم. این کار را همین امسال در شرکت و فعالیت هایمان در سطح کنفرانس های بزرگ کارگری از جمله کنفرانس آی تی یو سی و لیبر استارت در آلمان، کنفرانس بزرگ ترین اتحادیه های صنعتی کارگری در بانکوک، کنفرانس شورای اتحادیه های کارگری ونکور کانادا، کنفرانس اتحادیه های کارگری ترانسپورت در سطح اسکاندیناوی، کننفرانس کارگران اتحادیه آزاد ژاپن داشته باشیم. در این اجلاس ها بعضا قطعنامه ها ی حمایتی گرمی از کارگران زندانی و مبارازت کارگران ایران صادر شده است. ما در همین دو ماه اخیر در ماه ژوئیه و اوت روزهای همبستگی با کارگران زندانی در ایران را بر پا کردیم و اگر چه اقداماتی اضطراری بود و با فرصت های چند روزه سازمان یافتند ولی توانستیم پاسخ خوبی بگیریم. یک نمونه جالب آن راهپمایی تعدادی از فعالین کارگری اتحادیه های کارگری کشتیرانی و ساختمانی در سیدنی در استرالیا با بود که نتیجه تلاشهای ارسلان ناظری عضو کمیته هبمستگی کارگری ایران در این کشور بود. ما از سوی اتحادیه هایی چون کارگران مونتاژ در استرالیا و شورای اتحادیه های کارگری ونکور قطعنامه هایی در محکومیت رژیم اسلامی با خواست انفزوای سیاسی آن را داشتیم. و این یک گفتیمان مهم ما در جهت جلب همبستگی کارگری از کارگران و مردم ایران است. اما همانطور که اشاره کردیم این اقدامات پیشروی هایی در کار ما بوده است ولی تا هدفی که ما داریم و نیاز امروز جنبش کارگری ایران و جهان است خیلی فاصله داریم. باید این فاصله را پر کنیم.

انترناسیونال: با تشکر و امیدواریم که بعد از برگزاری کنفرانس بتوانیم یک جمعبندی از بحث ها و دستاوردهای آن در انترناسیونال داشته باشیم

جمعه, ۷ام شهریور٩٣، انترناسیونال ۵۷۲

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: