شهلا دانشفر

خوش آمديد

Category Archives: مقالات سال ۲۰۱۱

دو سالگرد مهم :كارگران كشتار خاتون آباد را فراموش نميكنند

٤بهمن هفتمين سالروز كشتار كارگران خاتون آباد را اين روزها پشت سر گذاشتيم. در بهمن ماه  سال ٨٢ بود كه كارگران مس خاتون آباد عليه بيكارسازي به خيابان ريختند و مردم شهر بابك به حمايت اين كارگران برخاستند و شهري به اعتراض بلند شد.  در اين روز جمهوري اسلامي صف اعتراض كارگران خاتون آباد را با هليكوپتر و از زمين به گلوله بست و ٤ كارگر به اسامي مومني٬ مهدوي٬ رياحي و جاويدي و يك دانش آموز به نام پوراميني جان باختند. اين تهاجم جنايتكارانه و نام اين عزيزان را هرگز فراموش نخواهيم كرد . ٤ بهمن در واقع شاخص همه جنايات اين رژيم عليه كارگران در طول سي و يكسال حاكميت اوست. ٤ بهمن در خاتون آباد جمهوري اسلامي دست به چنين سركوب خونيني زد، چون ديد مردم  يك شهر در حمايت از خواستهاي كارگران مس خاتون آباد به تكان در آمده اند و ميخواست گسترش چنين اعتراضاتي را در نطفه خفه كند. اما اين خود به نقطه عطفي در مبارزات كارگران و كل جامعه تبديل شد و اين رژيم به روشني دريافت كه ديگر اوضاع همانند  سالهاي اول حكومتش نيست كه صف كارگران را به گلوله بندد و بتواند اعتراضات كارگران را عقب براند.

Read more of this post

Advertisements

جوانفکر و باندهای حکومت

جنگ و جدال در درون سران حكومت بيش از هر وقت بالا گرفته است. يك نمونه پرسروصدای اين كشاكشها حرفهایی است كه در همين هفته علي اكبر جوانفكر سرپرست موسسه مطبوعاتی ایران و از افراد منتسب به باند احمدي نژاد با روزنامه اعتماد داشت كه بدنبال آن قضيه تا آستانه دستگيري او جلو رفت. او در واقع روی نقظه ضعفها و پرونده ها و مدارک علیه جناح مقابل انگشت گذاشت و آنها را تهدید کرد که حقایق پشت پرده را رو خواهد کرد و همین باند خامنه ای را به خشم آورد. اما از خلال سخنان او عمق نزاعهایشان نیز روشن تر بروز میکند. در قسمتي از اين گفتگو جوانفكر ميگويد :

Read more of this post

كارگران يونان از كارگران پرتغال اعلام حمايت كردند

روز ٢٤ نوامبر يك روز بزرگ اعتراضي در يونان بود. در شهر آتن به فراخوان اتحاديه هاي كارگري در اين كشور هزاران نفر از مردم در اعتراض به قبض هاي گران برق و اضافه شدن مالبات بر مالكيت بر روي اين قبض ها در اداره برق شهر آتن تجمع كردند و اين محل را به اشغال خود درآوردند. در برابر اين حركت پليس يونان وارد كار شد و با دستگيري و خشونت مردم را از اين محل خارج كرد. در اين حركت اعتراضي بنا بر خبر ها حداقل ١٥ نفر دستگير شده اند. بعد از اين حركت اعتراضي مردم معترضي كه در اداره برق جمع شده بودند به نشانه پشتيباني از اعتراضات مردم كشور پرتغال در اعتراض به سياستهاي اقتصادي دولتشان و اعتصابات كارگري در آنجا به سمت سفارت اين كشور در آتن رفتند و همانجا اعلام داشتند كه در حمايت از مبارزات کارگران و مردم پرتغال روز پنجشنبه آينده ١ دسامبر به مدت دو ساعت  دست از كار خواهند كشيد.  اتحاديه هاي كارگري در يونان برآورد میکنند که حداقل نيم ميليون نفر در اعتصاب ١ دسامبر شرکت خواهند کرد. اعتصابات حمايتي كارگران كشورهاي مختلف از يك ديگر يك اتفاق جديد و بسیار مهم در مبارزات کارگران و مردم است و  در تحولات سياسي امروز جهان و در دل جنبش جهاني عليه سرمايه داري میتواند نقش مهمی ایفا نماید. زنده باد اتحاد جهاني كارگران!*

١٥ مهر ٩٠